Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors on the Breast Care of Patients and Health Care Personnels Who Apply to Family Medicine Policlinic

Year 2018, Volume 10, Issue 3, 260 - 263, 23.10.2018
https://doi.org/10.18521/ktd.444162

Abstract

Objective: Breast cancer is the second most common cause of cancer-related mortality in women after lung cancer in the World. Early diagnosis and treatment is life-saving. Our aim with this study is to evaluate the knowledge, attitudes and behaviors of breast cancer awareness of health care professionals and patients who apply to our Family Medicine Policlinic in Eskisehir.

Methods: A total of 424 female patients were included in the study. "Evaluation of the Knowledge, Attitudes and Behaviors of Breast Health of Patients and Healthcare Personnels Attending to the Family Physician Policlinic Form" which was prepared by the researchers was applied with a face-to-face interview method.

Results: A total of 424 female patients were included in the study, 178 of them were health professionals. The average age was 40.2 ± 11.1 years. 54.1% (n= 153) of 283 patients who performed BSE were health care personnels and health care personnels’ performances of BSE were found to be statistically higher than non-health care personnels. 47.9% (n= 203) of participants in study are over 40 years of age and 66.5% (n= 135) of them are screened by mammogram, 33.5% (n= 68 ) of them did not have a mammogram. There was no significant difference about screened by mammography between health care personnels and non-health care personnels.

Conclusion: While attending preventive health services, they should have positive attitudes towards developing health for health care personnel, which is also an example of cancer screenings.

References

 • 1. Ferlay J, Soerimataram I, Dikshit R, et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer 2015; 136 (5): 359-386.
 • 2. T.C. Ministry Of Health. Turkish Cancer Statistics, (Ed. Gültekin M, Boztaş G.) Ankara, Turkey. 2014.
 • 3. Kaya C, Ustu Y, Ozyoruk E, et al. Knowledge, attitudes and behaviors of health workers about cancer screenings. Ankara Med J 2017;(1):73-8.
 • 4. Kozan R, Tokgöz VY. Screening program and breast cancer awareness in turkey. ACU Sağlık Bil Derg 2016(4):185-188.
 • 5. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, et al. Global cancer statistics 2002. CA Cancer J Clin 2005; 55:74-108.
 • 6. Clarke D.E, Sandler S.E. Factors involved in nurses’ teaching breast selfexamınation. Cancer Nurs 1989; 12: 41-46.
 • 7. Lee EH. Breast self-examination performance among Korean nurses, Journal for Nurses in Staff Development 2003;19:81-87.
 • 8. Foxall MJ, Baron CR, Houfek J. Ethnic differences in breast self examination practice and health beliefs. J Adv Nurs 1998;27:419-428.
 • 9. Parlar S, Kaydul N, Ovayolu N. Breast cancer and the importance of breast self examination. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences 2005; 8(1): 72-83.
 • 10. Karayurt Ö, Coşkun A, Cerit K. Nurses’ beliefs about breast cancer and breast self examination and their breast self examination performance. Journal of Breast Health, 2008; 4(1): 15-20.
 • 11. Boyle P, Levin B. World cancer report 2008. World Health organization/ International Agency for Research on Cancer, Lyon, 2008.
 • 12. Ozmen V. Breast cancer in the World and Turkey, J Breast Health 2008;4:6-12.
 • 13. Açıkgöz A, Çehreli R, Ellidokuz H. Women's knowledge and attitude about cancer and the behaviour for early diagnosis procedures. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 25.3: 145-154.
 • 14. Dişçigil G, Şensoy N, Tekin N, et al. Breast health: Knowledge, behaviour and performance in a group of women living in the Aegean region. Marmara Medical Journal 2007; 20(1):29-36.
 • 15. Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Familial breast cancer: collaborative reanalysis of individual data from 52 epidemiological studies including 58,209 women with breast cancer and 101,986 women without the disease. Lancet 2001; 358: 389–1399.
 • 16. Reiner AS, John EM, Brooks JD, et al. Risk of asynchronous contralateral breast cancer in noncarriers of BRCA1 and BRCA2 mutations with a family history of breast cancer: a report from the Women's Environmental Cancer and Radiation Epidemiology study. J Clin Oncol 2013; 31: 433–439.
 • 17. Bouchardy C, Benhamou S, Fioretta G, et al. Risk of second breast cancer according to estrogen receptor status and family history. Breast Cancer Res Treat 2011; 127: 233–241.
 • 18. Özaydın AN, Güllüoğlu BM, Ünalan PC, et al. Breast cancer knowledge, source of information, and breast health practices of women in Bahcesehir. Journal of Breast Health 2009; 5(4):214-224.
 • 19. Kıssal A, Beşer A. Could the early diagnosis behaviours of breast cancer be ıncreased in older women? Responsibilities of healthcare professionals. DEUHYO ED 2011; 5 (3): 116-128.
 • 20. Champion V, Maraj M, Hui S, et al. Comparison of tailored interventions to increase mammography screening in nonadherent older women. Preventive Medicine 2003; 36: 150–158.
 • 21. Ozturk H, Sayligil O, Musmul A, Ergun Acar N. The perception of privacy in the emergency department: Medical faculty hospital as a case in point. Konuralp Tıp Dergisi 2018;10(1):26-33.

Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hasta ve Sağlık Çalışanlarının Meme Sağlığı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Year 2018, Volume 10, Issue 3, 260 - 263, 23.10.2018
https://doi.org/10.18521/ktd.444162

Abstract


Amaç: Meme kanseri, akciğer kanserinden sonra kadınlarda kansere bağlı mortalitenin en yaygın ikinci nedenidir. Erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır. Bu çalışmanın amacı, Eskişehir'de Aile Hekimliği Polikliniğimize başvuran hasta ve sağlık çalışanlarının meme kanseri hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 424 kadın hasta alındı. Araştırmacılar tarafından hazırlanan “Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hasta Ve Sağlık Çalışanlarının Meme Sağlığı Hakkında Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi” anket formu yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmamıza 424 kadın hasta dâhil edilmiştir. Bu hastaların 178 i sağlık çalışanı olan katılımcılardı. Katılımcıların yaş ortalamaları 40.2±11.1 yıldır. BSE uygulayan 283 hastanın% 54.1'i (n= 153) sağlık personeli ve sağlık personelinin BSE performansının sağlık çalışanlarına göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur. Çalışmaya katılanların% 47.9'u (n= 203) 40 yaşın üzerindedir ve bunların% 66.5'i (n= 135) mamografiyle tarandığını belirtmiştir ,% 33.5'i (n= 68) mamografi taramasına sahip değildi. Sağlık personeli ve sağlık personeli olmayan kişiler arasında mamografi yaptırma ile ilgili anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç: Sağlık çalışanlarının koruyucu sağlık hizmetlerini yerine getirirken, aynı zamanda kanser taramaları konusunda da örnek olunacak tutumlarda bulunmaları hiç şüphesiz sağlığın geliştirilmesinde olumlu etkilere sahip olacaktır.


References

 • 1. Ferlay J, Soerimataram I, Dikshit R, et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer 2015; 136 (5): 359-386.
 • 2. T.C. Ministry Of Health. Turkish Cancer Statistics, (Ed. Gültekin M, Boztaş G.) Ankara, Turkey. 2014.
 • 3. Kaya C, Ustu Y, Ozyoruk E, et al. Knowledge, attitudes and behaviors of health workers about cancer screenings. Ankara Med J 2017;(1):73-8.
 • 4. Kozan R, Tokgöz VY. Screening program and breast cancer awareness in turkey. ACU Sağlık Bil Derg 2016(4):185-188.
 • 5. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, et al. Global cancer statistics 2002. CA Cancer J Clin 2005; 55:74-108.
 • 6. Clarke D.E, Sandler S.E. Factors involved in nurses’ teaching breast selfexamınation. Cancer Nurs 1989; 12: 41-46.
 • 7. Lee EH. Breast self-examination performance among Korean nurses, Journal for Nurses in Staff Development 2003;19:81-87.
 • 8. Foxall MJ, Baron CR, Houfek J. Ethnic differences in breast self examination practice and health beliefs. J Adv Nurs 1998;27:419-428.
 • 9. Parlar S, Kaydul N, Ovayolu N. Breast cancer and the importance of breast self examination. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences 2005; 8(1): 72-83.
 • 10. Karayurt Ö, Coşkun A, Cerit K. Nurses’ beliefs about breast cancer and breast self examination and their breast self examination performance. Journal of Breast Health, 2008; 4(1): 15-20.
 • 11. Boyle P, Levin B. World cancer report 2008. World Health organization/ International Agency for Research on Cancer, Lyon, 2008.
 • 12. Ozmen V. Breast cancer in the World and Turkey, J Breast Health 2008;4:6-12.
 • 13. Açıkgöz A, Çehreli R, Ellidokuz H. Women's knowledge and attitude about cancer and the behaviour for early diagnosis procedures. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 25.3: 145-154.
 • 14. Dişçigil G, Şensoy N, Tekin N, et al. Breast health: Knowledge, behaviour and performance in a group of women living in the Aegean region. Marmara Medical Journal 2007; 20(1):29-36.
 • 15. Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Familial breast cancer: collaborative reanalysis of individual data from 52 epidemiological studies including 58,209 women with breast cancer and 101,986 women without the disease. Lancet 2001; 358: 389–1399.
 • 16. Reiner AS, John EM, Brooks JD, et al. Risk of asynchronous contralateral breast cancer in noncarriers of BRCA1 and BRCA2 mutations with a family history of breast cancer: a report from the Women's Environmental Cancer and Radiation Epidemiology study. J Clin Oncol 2013; 31: 433–439.
 • 17. Bouchardy C, Benhamou S, Fioretta G, et al. Risk of second breast cancer according to estrogen receptor status and family history. Breast Cancer Res Treat 2011; 127: 233–241.
 • 18. Özaydın AN, Güllüoğlu BM, Ünalan PC, et al. Breast cancer knowledge, source of information, and breast health practices of women in Bahcesehir. Journal of Breast Health 2009; 5(4):214-224.
 • 19. Kıssal A, Beşer A. Could the early diagnosis behaviours of breast cancer be ıncreased in older women? Responsibilities of healthcare professionals. DEUHYO ED 2011; 5 (3): 116-128.
 • 20. Champion V, Maraj M, Hui S, et al. Comparison of tailored interventions to increase mammography screening in nonadherent older women. Preventive Medicine 2003; 36: 150–158.
 • 21. Ozturk H, Sayligil O, Musmul A, Ergun Acar N. The perception of privacy in the emergency department: Medical faculty hospital as a case in point. Konuralp Tıp Dergisi 2018;10(1):26-33.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Ekim 2018
Journal Section Articles
Authors

Elif Fatma OZKAN PEHLİVANOGLU (Primary Author)
0000-0002-7529-2576
Türkiye


Huseyin BALCİOGLU


Ugur BİLGE
0000-0002-9310-3070
Türkiye


İlhami UNLUOGLU
0000-0001-8130-1443
Türkiye

Publication Date October 23, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 10, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { ktd444162, journal = {Konuralp Medical Journal}, issn = {1309-3878}, eissn = {1309-3878}, address = {}, publisher = {Duzce University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {260 - 263}, doi = {10.18521/ktd.444162}, title = {Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors on the Breast Care of Patients and Health Care Personnels Who Apply to Family Medicine Policlinic}, key = {cite}, author = {Ozkan Pehlivanoglu, Elif Fatma and Balcioglu, Huseyin and Bilge, Ugur and Unluoglu, İlhami} }
APA Ozkan Pehlivanoglu, E. F. , Balcioglu, H. , Bilge, U. & Unluoglu, İ. (2018). Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors on the Breast Care of Patients and Health Care Personnels Who Apply to Family Medicine Policlinic . Konuralp Medical Journal , 10 (3) , 260-263 . DOI: 10.18521/ktd.444162
MLA Ozkan Pehlivanoglu, E. F. , Balcioglu, H. , Bilge, U. , Unluoglu, İ. "Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors on the Breast Care of Patients and Health Care Personnels Who Apply to Family Medicine Policlinic" . Konuralp Medical Journal 10 (2018 ): 260-263 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ktd/issue/40463/444162>
Chicago Ozkan Pehlivanoglu, E. F. , Balcioglu, H. , Bilge, U. , Unluoglu, İ. "Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors on the Breast Care of Patients and Health Care Personnels Who Apply to Family Medicine Policlinic". Konuralp Medical Journal 10 (2018 ): 260-263
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors on the Breast Care of Patients and Health Care Personnels Who Apply to Family Medicine Policlinic AU - Elif Fatma Ozkan Pehlivanoglu , Huseyin Balcioglu , Ugur Bilge , İlhami Unluoglu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18521/ktd.444162 DO - 10.18521/ktd.444162 T2 - Konuralp Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 260 EP - 263 VL - 10 IS - 3 SN - 1309-3878-1309-3878 M3 - doi: 10.18521/ktd.444162 UR - https://doi.org/10.18521/ktd.444162 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Konuralp Medical Journal Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors on the Breast Care of Patients and Health Care Personnels Who Apply to Family Medicine Policlinic %A Elif Fatma Ozkan Pehlivanoglu , Huseyin Balcioglu , Ugur Bilge , İlhami Unluoglu %T Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors on the Breast Care of Patients and Health Care Personnels Who Apply to Family Medicine Policlinic %D 2018 %J Konuralp Medical Journal %P 1309-3878-1309-3878 %V 10 %N 3 %R doi: 10.18521/ktd.444162 %U 10.18521/ktd.444162
ISNAD Ozkan Pehlivanoglu, Elif Fatma , Balcioglu, Huseyin , Bilge, Ugur , Unluoglu, İlhami . "Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors on the Breast Care of Patients and Health Care Personnels Who Apply to Family Medicine Policlinic". Konuralp Medical Journal 10 / 3 (October 2018): 260-263 . https://doi.org/10.18521/ktd.444162
AMA Ozkan Pehlivanoglu E. F. , Balcioglu H. , Bilge U. , Unluoglu İ. Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors on the Breast Care of Patients and Health Care Personnels Who Apply to Family Medicine Policlinic. Konuralp Medical Journal. 2018; 10(3): 260-263.
Vancouver Ozkan Pehlivanoglu E. F. , Balcioglu H. , Bilge U. , Unluoglu İ. Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors on the Breast Care of Patients and Health Care Personnels Who Apply to Family Medicine Policlinic. Konuralp Medical Journal. 2018; 10(3): 260-263.
IEEE E. F. Ozkan Pehlivanoglu , H. Balcioglu , U. Bilge and İ. Unluoglu , "Evaluation of Knowledge, Attitudes and Behaviors on the Breast Care of Patients and Health Care Personnels Who Apply to Family Medicine Policlinic", Konuralp Medical Journal, vol. 10, no. 3, pp. 260-263, Oct. 2018, doi:10.18521/ktd.444162