Research Article
BibTex RIS Cite

Internet Use and Addiction: A Cross-sectional Study to ascertain Internet Utilization Level for Academic & Non-Academic Purpose among Medical and University Students of Bangladesh

Year 2019, Volume: 11 Issue: 3, 404 - 415, 23.10.2019
https://doi.org/10.18521/ktd.522996

Abstract

Introduction: The Internet is an essential
component for providing current and up to date information in education.
Despite the significant advantages,
misuse of internet results Internet addiction (IA) disorder. The present study aims
to determine the level of IA and internet behavior pattern among medical and
university students of Bangladesh.

Methods: This cross-sectional study was carried
out among 379 students of Bangladesh from one private medical college and one
private university of Chittagong during the study period from 2017 to 2018. “Young’s IA test (IAT)’’ was used. Data were analyzed using SPSS
version 21. Cronbach’s alpha coefficient, the independent t-test and one-way analysis of variance
(ANOVA) were utilized and P<0.05 as significant.

Results:
The mean± SD of “IAT” score was 47.97±13.61. Cronbach’s alpha coefficient
was 0.83.
The majority (54.88%) of the participants
was “mild user’’. The majority (63.39%) of
the medical students was “mild user,’’
and the majority (61.60%) of the
university students were “moderate user.”
Statistically, a significant difference was found between “IAT” score and “Duration of internet use”
of the medical and university students (p = 0.00). A
significant difference was observed between age, sex, and IA. The majority (86.61%) of medical students used the internet for social networking, and the majority
(71.2%) of university
students used the internet for education
purpose. Maximum participants use “Smartphone” and “mobile 3G” and had an email address and a social network account.

Conclusion:
Early detection of internet dependence could help to take appropriate steps to
tackle the growing problem of IA.

References

  • Dr Md Zakirul IslamProfessor and Head Eastern Medical College and HospitalComilla, BangladeshEmail: zakirulislamcom7@gmail.com
  • Dr Nor Azlina A RahmanAssistant Professor and Head International Islamic UniversityKuantan, MalaysiaEmail: nazara@iium.edu.my
  • Dr Ahmed Faisel Ghazi Lecturer and HeadUniversity Sultan Zainal AbidinKuala Terengganu, MalaysiaEmail: ahmedghazi@unisza.edu.my

İnternet Kullanımı ve Bağımlılığı: Bangladeş'te Tıp ve Üniversite Öğrencileri Arasında Akademik ve Akademik Olmayan Amaçlı İnternet Kullanım Düzeyini Belirlemeye Yönelik Kesitsel Bir Çalışma

Year 2019, Volume: 11 Issue: 3, 404 - 415, 23.10.2019
https://doi.org/10.18521/ktd.522996

Abstract

Amaç: İnternet, eğitimde güncel bilgiye erişim için önemli bir bileşendir. Önemli avantajları olmasına rağmen, İnternet’in kötüye kullanımı İnternet bağımlılığı (İB) ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışma, Bangladeş’teki tıp ve üniversite öğrencileri arasındaki İB seviyesini ve bu kişilerin internetteki davranış kalıbını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışma, 2017’den 2018’e kadar olan eğitim dönemi sırasında Bangladeş’te bulunan bir özel tıp fakültesi ile Chittagong’ta bulunan bir özel üniversiteden 379 öğrenci ile yapılmıştır. Girdi-çıktı analizi için Young İnternet Bağımlılığı Testi (İBT) kullanılmıştır. Veriler SPSS versiyon 21 kullanılarak analiz edilmiştir. Cronbach alfa katsayısı, bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmış, P<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: “İBT” skoru ortalaması±SD 47.97±13.61 olarak bulunmuştur. Cronbach alfa katsayısı 0.83’tür. Katılımcıların çoğu (%54.88) “hafif düzeyde kullanıcı” olarak bulunmuştur. Tıp öğrencilerinin çoğu (%63.39) “hafif düzeyde kullanıcı” ve üniversite öğrencilerinin çoğu (%61.60) “orta düzeyde kullanıcı” olarak belirlenmiştir. İstatistiksel olarak, tıp ve üniversite öğrencilerinin “İBT” skoru ile “İnternet kullanım süresi” arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p = 0.00). Yaş, cinsiyet ve İB arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir. Tıp öğrencilerinin çoğu (%86.61) interneti sosyal medya için, üniversite öğrencilerinin çoğu (%71.2) interneti eğitim amaçlı kullandığını belirtmiştir. Tüm katılımcılar “Akıllı telefon” ve “mobil 3G” kullanmaktadır ve e-mail adresi ile sosyal medya hesabına sahiptir.

Sonuç: İnternet bağımlılığının erken tespit edilmesi, büyümekte olan İB sorununun üstesinden gelmek için gereken adımların atılmasına yardımcı olabilir.

References

  • Dr Md Zakirul IslamProfessor and Head Eastern Medical College and HospitalComilla, BangladeshEmail: zakirulislamcom7@gmail.com
  • Dr Nor Azlina A RahmanAssistant Professor and Head International Islamic UniversityKuantan, MalaysiaEmail: nazara@iium.edu.my
  • Dr Ahmed Faisel Ghazi Lecturer and HeadUniversity Sultan Zainal AbidinKuala Terengganu, MalaysiaEmail: ahmedghazi@unisza.edu.my
There are 3 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Administration
Journal Section Articles
Authors

Asma Mostafa 0000-0003-4924-9977

Rozina Hoque 0000-0002-8156-4961

Ruma Chakraborty This is me 0000-0003-1324-9377

Mainul Haque 0000-0002-6124-7993

Mohammed Saifuddin Munna This is me 0000-0002-4917-519X

Publication Date October 23, 2019
Acceptance Date October 5, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 11 Issue: 3

Cite

APA Mostafa, A., Hoque, R., Chakraborty, R., Haque, M., et al. (2019). Internet Use and Addiction: A Cross-sectional Study to ascertain Internet Utilization Level for Academic & Non-Academic Purpose among Medical and University Students of Bangladesh. Konuralp Medical Journal, 11(3), 404-415. https://doi.org/10.18521/ktd.522996
AMA Mostafa A, Hoque R, Chakraborty R, Haque M, Saifuddin Munna M. Internet Use and Addiction: A Cross-sectional Study to ascertain Internet Utilization Level for Academic & Non-Academic Purpose among Medical and University Students of Bangladesh. Konuralp Medical Journal. October 2019;11(3):404-415. doi:10.18521/ktd.522996
Chicago Mostafa, Asma, Rozina Hoque, Ruma Chakraborty, Mainul Haque, and Mohammed Saifuddin Munna. “Internet Use and Addiction: A Cross-Sectional Study to Ascertain Internet Utilization Level for Academic & Non-Academic Purpose Among Medical and University Students of Bangladesh”. Konuralp Medical Journal 11, no. 3 (October 2019): 404-15. https://doi.org/10.18521/ktd.522996.
EndNote Mostafa A, Hoque R, Chakraborty R, Haque M, Saifuddin Munna M (October 1, 2019) Internet Use and Addiction: A Cross-sectional Study to ascertain Internet Utilization Level for Academic & Non-Academic Purpose among Medical and University Students of Bangladesh. Konuralp Medical Journal 11 3 404–415.
IEEE A. Mostafa, R. Hoque, R. Chakraborty, M. Haque, and M. Saifuddin Munna, “Internet Use and Addiction: A Cross-sectional Study to ascertain Internet Utilization Level for Academic & Non-Academic Purpose among Medical and University Students of Bangladesh”, Konuralp Medical Journal, vol. 11, no. 3, pp. 404–415, 2019, doi: 10.18521/ktd.522996.
ISNAD Mostafa, Asma et al. “Internet Use and Addiction: A Cross-Sectional Study to Ascertain Internet Utilization Level for Academic & Non-Academic Purpose Among Medical and University Students of Bangladesh”. Konuralp Medical Journal 11/3 (October 2019), 404-415. https://doi.org/10.18521/ktd.522996.
JAMA Mostafa A, Hoque R, Chakraborty R, Haque M, Saifuddin Munna M. Internet Use and Addiction: A Cross-sectional Study to ascertain Internet Utilization Level for Academic & Non-Academic Purpose among Medical and University Students of Bangladesh. Konuralp Medical Journal. 2019;11:404–415.
MLA Mostafa, Asma et al. “Internet Use and Addiction: A Cross-Sectional Study to Ascertain Internet Utilization Level for Academic & Non-Academic Purpose Among Medical and University Students of Bangladesh”. Konuralp Medical Journal, vol. 11, no. 3, 2019, pp. 404-15, doi:10.18521/ktd.522996.
Vancouver Mostafa A, Hoque R, Chakraborty R, Haque M, Saifuddin Munna M. Internet Use and Addiction: A Cross-sectional Study to ascertain Internet Utilization Level for Academic & Non-Academic Purpose among Medical and University Students of Bangladesh. Konuralp Medical Journal. 2019;11(3):404-15.