Research Article
BibTex RIS Cite

Koyunağılı (Mihalıççık) Linyitlerinin Yıkanabilirliğinin Araştırılması

Year 2018, Volume: 11 Issue: 2, 76 - 83, 30.12.2018

Abstract

Bu çalışmada,
Koyunağılı (Mihalıççık/Eskişehir) linyitlerinin yıkanabilirliği incelenmiştir.
Yapılan kısa analiz sonuçlarına göre tüvenan linyit numunesinin kuru bazda
%53,47 kül, %18,59 karbon ve 2720 kcal/kg’lık alt ısıl değeri (AID) verdiği ve
ASTM standardına göre “linyit B” grubu kömür sınıfına dahil olduğu tespit
edilmiştir. Linyit numunesi üç farklı tane boyut grubuna (-90+20, -63+20,
-45+20 mm) ayrılarak her bir grup için yüzdürme-batırma deneyleri ayrı ayrı
yapıldı. Deneylerde ZnCI2 tuzu kullanılarak hazırlanan 1,4-1,5-1,6-1,7
ve 1,8 g/cm3 yoğunluğa sahip ağır ortamlar kullanıldı. Temiz kömür
elde etmek için gerekli olan optimum ağır ortam yoğunluğunun her grup için 1,6
g/cm3 olduğu belirlendi ve her bir tane boyut grubu için ayrıca yıkanabilme
numarası (WN) hesaplanarak en yüksek yıkanabilme numarası (12,22)
-45+20 mm grubu için bulundu.

References

 • Ateşok G. (2014). Kömürün Özellikleri. In: Cevher Hazırlama El Kitabı. Önal G., Ateşok G., Perek K.T. (eds), Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yayınları, İstanbul, 263-284.
 • Ayhan F.D., Temel A.H. (2008). Eskişehir-Mihalıççık Linyitinin Yıkanabilme Özelliklerinin Araştırılması. Madencilik Dergisi, 47 (4), 35-42.
 • Galvin K.P. (2006) Options for Washability Analysis of Coal-A Literature Review. Coal Preparation, 26(4), 209-234.
 • Holuszko E., Grieve D.A. (1991). Washability charateristics of British Columbia Coals, Mineral Resources Division, British Columbia, 371-379.
 • Keskin Y. (1988). Kömür Hazırlama Yöntemleri. TTK Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Gücü Eğitim Şube Müdürlüğü Yayınları, Zonguldak, 232.
 • Mir F. (2014). Washability Characteristics of Low Volatile Pakistani Coking Coal by Crushing. Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering, 2, 502-506.
 • Nasir N., Kucerik J., Mamood Z. (2012). A study on the washability of the Azad Kasmir (Pakistan) Coal Field. Fuel Processing Technology, 99, 75-81.
 • Önal G., Güney A. (1998). Kömür hazırlama yöntemleri ve tesisleri (edt. Orhan KURAL), İstanbul, 269 – 297.
 • Sanders G.J., Brooks G.F. (1986). Preparation of the Gondwana coals, 1. Washability characteristics. International Journal of Coal Preparation, 3, 105 – 132.
 • Sarkar G.G., Das H.P. (1974). A word pattern of the optimum ash levels on cleans from the washability data of typical coal seams. Fuel, 53, 73 – 75.
 • Singh A.K., Banerjee P.K., Singh P.K., Das A. (2015). Study of washability characteristics of coals from Seam-IX of Jamadoba Colliery of the Jharia basin India. Energy Exploration & Exploitation, 33(2), 181–202.
 • Ünlü M. (1990). Linyitlerimizin Yıkanabilme Özellikleri ve Yıkanma Olanakları. 3. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu, İstanbul.274-286.
 • Zhang Q., Tian Y., Qui Y., Cao J. ve Xiao T., (2011). Study on the washability of the Kaitai coal, Guizhou Province Chani. Fuel Processing Technology, 92(3), 692-698.
Year 2018, Volume: 11 Issue: 2, 76 - 83, 30.12.2018

Abstract

References

 • Ateşok G. (2014). Kömürün Özellikleri. In: Cevher Hazırlama El Kitabı. Önal G., Ateşok G., Perek K.T. (eds), Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yayınları, İstanbul, 263-284.
 • Ayhan F.D., Temel A.H. (2008). Eskişehir-Mihalıççık Linyitinin Yıkanabilme Özelliklerinin Araştırılması. Madencilik Dergisi, 47 (4), 35-42.
 • Galvin K.P. (2006) Options for Washability Analysis of Coal-A Literature Review. Coal Preparation, 26(4), 209-234.
 • Holuszko E., Grieve D.A. (1991). Washability charateristics of British Columbia Coals, Mineral Resources Division, British Columbia, 371-379.
 • Keskin Y. (1988). Kömür Hazırlama Yöntemleri. TTK Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Gücü Eğitim Şube Müdürlüğü Yayınları, Zonguldak, 232.
 • Mir F. (2014). Washability Characteristics of Low Volatile Pakistani Coking Coal by Crushing. Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering, 2, 502-506.
 • Nasir N., Kucerik J., Mamood Z. (2012). A study on the washability of the Azad Kasmir (Pakistan) Coal Field. Fuel Processing Technology, 99, 75-81.
 • Önal G., Güney A. (1998). Kömür hazırlama yöntemleri ve tesisleri (edt. Orhan KURAL), İstanbul, 269 – 297.
 • Sanders G.J., Brooks G.F. (1986). Preparation of the Gondwana coals, 1. Washability characteristics. International Journal of Coal Preparation, 3, 105 – 132.
 • Sarkar G.G., Das H.P. (1974). A word pattern of the optimum ash levels on cleans from the washability data of typical coal seams. Fuel, 53, 73 – 75.
 • Singh A.K., Banerjee P.K., Singh P.K., Das A. (2015). Study of washability characteristics of coals from Seam-IX of Jamadoba Colliery of the Jharia basin India. Energy Exploration & Exploitation, 33(2), 181–202.
 • Ünlü M. (1990). Linyitlerimizin Yıkanabilme Özellikleri ve Yıkanma Olanakları. 3. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu, İstanbul.274-286.
 • Zhang Q., Tian Y., Qui Y., Cao J. ve Xiao T., (2011). Study on the washability of the Kaitai coal, Guizhou Province Chani. Fuel Processing Technology, 92(3), 692-698.
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Zeyni Arsoy

Hakan Çiftçi This is me

Bahri Ersoy

Publication Date December 30, 2018
Submission Date October 5, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 11 Issue: 2

Cite

APA Arsoy, Z., Çiftçi, H., & Ersoy, B. (2018). Koyunağılı (Mihalıççık) Linyitlerinin Yıkanabilirliğinin Araştırılması. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(2), 76-83.