ISSN: 2587-2389
e-ISSN: 2587-2389
Başlangıç: 2008
Yayıncı: Kafkas Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (KAUFBED)

KAUFBED, hakemli bir dergi olup yılda iki kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir. Üniversitemizde Fen Bilimleri ve Mühendislikle ilgili yapılacak olan Kongre ve Sempozyumlarda sunulan bildiriler tam makale formatında EK sayı olarak yayınlanabilir.
Makale Gönderme Ön Hazırlığı
1. Makale Dergimiz yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.
2. Benzerlik oranı (iThenticate) PDF olarak hazırlanmalı ve %20’yi geçmemelidir.
3. Makale başlığı formül ve sembol içermeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
4. Matematik ve Fizik alanını kapsayan çalışmalarda LaTeX dizgi programı kullanılabilir.
5. Kapak sayfası Dergipark sayfamızda indirilerek Word dosyası olarak hazırlanmalıdır.
6. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi doldurulmalı ve imzalandıktan sonra PDF dosya formatıda taranmalıdır.
7. Dergipark sayfamızda bulunan hakem öneri dosyası hazırlanmalıdır.

Türkçe Araştırma Makalesi Tam Metin-Şablon
English Research Article Full Text-Template
► Türkçe Derleme Makalesi Tam Metin-Şablon
English Review Article Full Text-Template

*Herhangi bir sorunuz için iletişim kısmından veya kaufbed@kafkas.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.