İletişim Bilgileri

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Ümit YILDIKO
KAFKAS UNIVERSITY
yildiko1@gmail.com
0 505 580 50 66

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Vedat ADIGÜZEL
KAFKAS UNIVERSITY
vedatnursen@gmail.com

Teknik İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal ALTUNOĞLU
KAFKAS UNIVERSITY
mkaltun@gmail.com

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal ALTUNOĞLU
KAFKAS UNIVERSITY
mkaltun@gmail.com

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Veysel NEZİR
KAFKAS UNIVERSITY
veyselnezir@yahoo.com

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Pelin YILDIZ
KAFKAS UNIVERSITY
kaufbed@kafkas.edu.tr