Letter to Editor
BibTex RIS Cite
Year 2018, Volume: 11 Issue: 2, 58 - 64, 30.12.2018

Abstract

References

  • Demirsoy A. (2001). Kalıtım ve Evrim. 12. B askı, Meteksan Anonim Şirketi, Ankara, 946.
  • Demirsoy A. (1999).Yaşamın Temel Kuralları Serisi. Kalıtım ve Evrim. 3. Baskı, Meteksan Anonim Şirketi, Ankara, 1210.

Tür Tanımında ve Filogenetik Soy Ağacında Bitmeyen Tartışma

Year 2018, Volume: 11 Issue: 2, 58 - 64, 30.12.2018

Abstract

Biyoloji
biliminin hangi toplantısına katılırsanız katılın, eğer orada sistematik,
taksonomi, evrim, filogeni, biyocoğrafya ile bir sunum varsa, orada bir
tartışma var demektir. Bu tartışma geleneksel tür tanımı ile çağdaş olarak
adlandırılan tür tanımı ve keza onların tür tanımında kullandıkları yöntemlerle
(yapısal, moleküler, istatistiksel ya da benzer yöntemlerle) ilgilidir. Her
birinin savunulabilir tarafı, tenkit edilir tarafı bulunmaktadır.Nedense insanların çoğu yeni bir yol ya da
yöntem bulununca, eski ya da daha önceki yöntemleri bir çeşit gericilik, geri
kafalılık ve tutarsız yöntemler olarak tanımlıyor; buna karşı çıkanlar da yeni
yöntemlerin eksik yönlerini görerek onları popülist olarak görüyor. Aslında
birbirini tamamlaması gereken iki farklı yöntem, bir çeşit karşıt durumlara
düşürülüyor.

References

  • Demirsoy A. (2001). Kalıtım ve Evrim. 12. B askı, Meteksan Anonim Şirketi, Ankara, 946.
  • Demirsoy A. (1999).Yaşamın Temel Kuralları Serisi. Kalıtım ve Evrim. 3. Baskı, Meteksan Anonim Şirketi, Ankara, 1210.
There are 2 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Ali Demirsoy

Publication Date December 30, 2018
Submission Date December 30, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 11 Issue: 2

Cite

APA Demirsoy, A. (2018). Tür Tanımında ve Filogenetik Soy Ağacında Bitmeyen Tartışma. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(2), 58-64.