Research Article
BibTex RIS Cite

Kars ve Ardahan Yöresi Bal Arısında (Apis mellifera caucasica L.) Bakteriyel Hastalıkların Tespit Edilmesi

Year 2019, Volume: 12 Issue: 1, 28 - 34, 29.07.2019

Abstract

Bu araştırma, Kars ve Ardahan yöresinde yaygın
olan Kafkas ırkı arı (Apis mellifera
caucasica
L.) ile gezer arıcı kolonilerinden alınan örneklere bakılarak,
bölgede bakteriyel etmenli hastalıkların tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır.
Yapılan çalışmada 21 farklı istasyondan alınan ölü ergin arılardan 5 örnekte
bakteriyel enfeksiyona rastlanmıştır. 2 örnekte Pseudomonas aeruginosa, 2 örnekte Paenibacillus larvae ve 1 örnekte ise Melisococcus pluton bakterileri tespit edilmiştir. 26 farklı
istasyondan alınan petek örneklerinden 6 tanesinde bakterilerin bulunduğu
tespit edilmiştir. 3 örnekte P. larvae
ve 3 örnekte ise P. aeruginosa bakterisine rastlanmıştır.
Sonuç olarak örneklerin toplandığı bölgelerde bakteriyel etmenli arı
hastalıklarının bulunduğu tespit edilmiştir.

Supporting Institution

Kafkas Üniversitesi

Project Number

2016-FM-12

Thanks

Tez çalışması sırasında her türlü bilgi, teşvik ve deneyimleri ile yardımlarını esirgemeyen hocam, Prof. Dr. Mehmet Ali KIRPIK’a, çalışmalarımda yardımcı olan Yr. Doç. Dr. Cem ÖZİÇ’e ve yüksek lisans eğitimim süresince her türlü maddi ve manevi destekleri ile göstermiş oldukları sabırdan dolayı aileme ve Merve GÜLEN’e teşekkür ederim.

References

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Year 2019, Volume: 12 Issue: 1, 28 - 34, 29.07.2019

Abstract

Project Number

2016-FM-12

References

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Cansen Kadirhan

Mehmet Ali Kırpık

Cem Öziç This is me

Merve Gülen

Project Number 2016-FM-12
Publication Date July 29, 2019
Submission Date July 12, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Kadirhan, C., Kırpık, M. A., Öziç, C., Gülen, M. (2019). Kars ve Ardahan Yöresi Bal Arısında (Apis mellifera caucasica L.) Bakteriyel Hastalıkların Tespit Edilmesi. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(1), 28-34.