Research Article
PDF BibTex RIS Cite

MÜZELERDE DENEYİMSEL PAZARLAMA ARACI OLARAK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SEKA KAĞIT MÜZESİ ÖRNEĞİ

Year 2022, Volume: 30 Issue: 1, 77 - 113, 31.01.2022

Abstract

Postmodernist çağda artırılmış gerçeklik uygulamaları dünyanın pek çok yerinde kullanılmaktadır. Özellikle pazarlama, reklamcılık ve turizm sektörü başta olmak üzere yaygın olarak kullanılan bu teknolojiler, nispeten yeni de olsa kurumlar nezdinde gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Yeni bir deneyimsel pazarlama aracı olarak arttırılmış gerçeklik uygulamalarının müzelerde kullanılmasının, tüketici tutum ve görüşleri nezdinde getirdiği avantajlar ve dezavantajlar bu çalışmada incelenmiştir. Bu çerçevede AG teknolojisinin kullanıldığı müzelerden biri olan “SEKA Kağıt Müzesi”nin örnek olarak seçildiği çalışmanın alan araştırmasında sanal ortamda uygulanan, yapılandırılmış mülakat tekniğinden yararlanılmıştır. Yapılandırılmış mülakat tekniği için seçilen kişiler Instagram’da #sekakağıtmüzesi Hashtag’i altında müzede kendi fotoğrafını paylaşan kişilerdir ve bu kişilere araştırma kapsamına giren 3 soru sorulmuştur. Sorulara eksiksiz yanıt veren 8 kişiyle gerçekleştirilen yapılandırılmış mülakat sonucu, müzelerde AG teknolojisinin kullanılmasının tüketiciler nezdinde oldukça olumlu ve başarılı olarak yer aldığı saptanmıştır.

Thanks

Banu KÜÇÜKSARAÇ

References

 • Altunbaş, A., Özdemir, Ç., (2012). Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Ülkemizde Müzeler, Yayınlanmamış Rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Atasoy, Sümer (1999). Müzecilikten Yansımalar, 1.Baskı, Anka Yayınları, İstanbul.
 • Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence, 6(4), 355-385.
 • Batı, U. (2013). Markethink ya da Farkethink, Deneyimsel Pazarlama ve Duyusal Markalama. 2. Baskı. İstanbul: Ece Bilişim Yayıncılık.
 • Behringer, R., Mizell, D., & Klinker, G. (2001, August). International Workshop on Augmented Reality. VR News, 8(1).
 • Clawson, T. (2009, Aralık). Augmented Reality: Don’t Believe The Hype. Campaign. Howard, E. (2007). New shopping centres: Is leisure the answer? International Journal of Retail & Distribution Management, 35(8), 661-672.
 • Johnson, L., Smith, R., Willis, H., Levine, A., & Haywood, K. (2011). The 2011 horizon report. The New Media Consortium, Austin, Texas.
 • Khan, M., de Byl, P. (2011). Preserving our Past with Toys of the Future. In Ascilite.
 • Küçüksaraç, B., & Sayımer, İ. (2016). Deneyimsel Pazarlama Aracı Olarak Artırılmış Gerçeklik: Türkiye’deki Marka Deneyimlerinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 74-75.
 • Menteth, S.H., Wilson, H. & Baker, S. (2006). Escaping the Channel Slio: Researching the New Consumer. International Journal of Marketing Research, 48(4), 418-420.
 • Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays.IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, 77(12), 1321-1329.
 • Muşkara ve Tunçelli (2019). SEKA Kağıt Fabrikası Endüstriyel Mirasın Dijital Yöntemlerle Aktarılması, 247-258.
 • Odabaşı, Y. (2004). Postmodern Pazarlama: Tüketim ve Tüketici. İstanbul: MediaCat.
 • Odabaşı, Y. (2007). Pazarlama İletişiminde Yeni Yönelimler, Yeni Uygulamalar. Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 6/21, 20.
 • Özarslan Y. (2011). Öğrenen içerik etkileşiminin genişletilmiş gerçeklik ile zenginleştirilmesi, 5. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2011), Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Pine, G.B. & Gilmore, J. H. (2001). Welcome to the experience economy. Health Forum Journal, September-October, 10-16.
 • Stapleton, C. B. ve Hughes. C. E. (2006). Making Memories of a Lifetime. Editör M. Haller, M. Billinghurst, B. H. Thomas, Emerging Technologies of Augmented Reality: Interfaces & Design (pp. 329-351). London, IDEA Group Inc.
 • Zachary, W., Ryder, J., Hicinbothom, J., ve Bracken, K. (1997). The Use of Executable Cognitive Models in Simulation-based Intelligent Embedded Training. Proceedings of Human Factors Society 41st Annual Meeting. (pp. 1118-1122). Santa Monica, CA: Human Factors Society.
 • www.evrensel.net/haber/296972/seka-turkiyenin-ilk-dunyanin-en-buyuk-kagit-muzesi, Erişim Tarihi: 15.06.2020
 • https://blog.adgager.com/nedir-bu-deneyimsel-pazarlama, Erişim Tarihi: 20.05.2020
 • https://blog.adgager.com/nedir-bu-deneyimsel-pazarlama, Erişim Tarihi: 20.05.2020
 • www.ku.edu.tr/mulakat/turleri, Erişim Tarihi: 18.06.2020

Year 2022, Volume: 30 Issue: 1, 77 - 113, 31.01.2022

Abstract

References

 • Altunbaş, A., Özdemir, Ç., (2012). Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Ülkemizde Müzeler, Yayınlanmamış Rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Atasoy, Sümer (1999). Müzecilikten Yansımalar, 1.Baskı, Anka Yayınları, İstanbul.
 • Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence, 6(4), 355-385.
 • Batı, U. (2013). Markethink ya da Farkethink, Deneyimsel Pazarlama ve Duyusal Markalama. 2. Baskı. İstanbul: Ece Bilişim Yayıncılık.
 • Behringer, R., Mizell, D., & Klinker, G. (2001, August). International Workshop on Augmented Reality. VR News, 8(1).
 • Clawson, T. (2009, Aralık). Augmented Reality: Don’t Believe The Hype. Campaign. Howard, E. (2007). New shopping centres: Is leisure the answer? International Journal of Retail & Distribution Management, 35(8), 661-672.
 • Johnson, L., Smith, R., Willis, H., Levine, A., & Haywood, K. (2011). The 2011 horizon report. The New Media Consortium, Austin, Texas.
 • Khan, M., de Byl, P. (2011). Preserving our Past with Toys of the Future. In Ascilite.
 • Küçüksaraç, B., & Sayımer, İ. (2016). Deneyimsel Pazarlama Aracı Olarak Artırılmış Gerçeklik: Türkiye’deki Marka Deneyimlerinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 74-75.
 • Menteth, S.H., Wilson, H. & Baker, S. (2006). Escaping the Channel Slio: Researching the New Consumer. International Journal of Marketing Research, 48(4), 418-420.
 • Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays.IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, 77(12), 1321-1329.
 • Muşkara ve Tunçelli (2019). SEKA Kağıt Fabrikası Endüstriyel Mirasın Dijital Yöntemlerle Aktarılması, 247-258.
 • Odabaşı, Y. (2004). Postmodern Pazarlama: Tüketim ve Tüketici. İstanbul: MediaCat.
 • Odabaşı, Y. (2007). Pazarlama İletişiminde Yeni Yönelimler, Yeni Uygulamalar. Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 6/21, 20.
 • Özarslan Y. (2011). Öğrenen içerik etkileşiminin genişletilmiş gerçeklik ile zenginleştirilmesi, 5. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2011), Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Pine, G.B. & Gilmore, J. H. (2001). Welcome to the experience economy. Health Forum Journal, September-October, 10-16.
 • Stapleton, C. B. ve Hughes. C. E. (2006). Making Memories of a Lifetime. Editör M. Haller, M. Billinghurst, B. H. Thomas, Emerging Technologies of Augmented Reality: Interfaces & Design (pp. 329-351). London, IDEA Group Inc.
 • Zachary, W., Ryder, J., Hicinbothom, J., ve Bracken, K. (1997). The Use of Executable Cognitive Models in Simulation-based Intelligent Embedded Training. Proceedings of Human Factors Society 41st Annual Meeting. (pp. 1118-1122). Santa Monica, CA: Human Factors Society.
 • www.evrensel.net/haber/296972/seka-turkiyenin-ilk-dunyanin-en-buyuk-kagit-muzesi, Erişim Tarihi: 15.06.2020
 • https://blog.adgager.com/nedir-bu-deneyimsel-pazarlama, Erişim Tarihi: 20.05.2020
 • https://blog.adgager.com/nedir-bu-deneyimsel-pazarlama, Erişim Tarihi: 20.05.2020
 • www.ku.edu.tr/mulakat/turleri, Erişim Tarihi: 18.06.2020

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication and Media Studies
Journal Section Research Articles
Authors

Hasan Şafak SÖNMEZ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, HALKlA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL)
0000-0001-9232-7171
Türkiye


Vügar ZARBIZADE
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, HALKA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI
0000-0003-0467-5972
Türkiye

Publication Date January 31, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 30 Issue: 1

Cite

APA
SÖNMEZ, H. Ş., & ZARBIZADE, V. (2022). MÜZELERDE DENEYİMSEL PAZARLAMA ARACI OLARAK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SEKA KAĞIT MÜZESİ ÖRNEĞİ. Kurgu, 30(1), 77-113.

19150