Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 245 - 258 2019-01-24

The Critical Approach of Bülent Arabacıoğlu’s Vocational Ethics in Brokerage
BANKERLİKTE MESLEK AHLAKINA İLİŞKİN BÜLENT ARABACIOĞLU’NUN ELEŞTİREL YAKLAŞIMI

Uğur KESKİN [1]


The aim of this study is to examine the issue of professional ethics in which the cartoonist Bülent Arabacıoğlu’s work is carried out. In order to be able to reveal the point of view of this issue, the cartoons that were published have been examined. Arabacioglu has dealt with the ethics of professional ethics, especially those who have a banking profession in his cartoons. In this study, which adopts the qualitative research methodology, a content review was carried out within the context of the Banker cartoons. Arabacioglu reflected his original view of the banking profession in this drawings. hese transfers, reflected in the drawings, also considerably reflect the negative attitudes towards the banking profession throughout the society in the 1980s. As a result, Banker cartoons emphasize that there may be some kind of negativity in caricatures in all kinds of business processes that do not have professional ethics and invite the reader to be careful in this sense.

Bu çalışmanın amacı, karikatürist Bülent Arabacıoğlu’nun eserlerinde işlemiş olduğu meslek ahlakı konusunu ele almaktır. Çizerin bu konudaki bakış açısını ortaya koyabilmek için ise yayınlamış olduğu karikatürler ve çizgi diziler incelenmiştir. Arabacıoğlu, Banker isimli çizgi dizisinde meslek ahlakı genel konusunu, özel olarak ise bankerlik mesleğini yürütenlerin etik anlayışlarını ele almıştır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada, Banker çizgi dizisi kapsamında içerik incelemesi yürütülmüştür. Arabacıoğlu bu çizgi dizide, bankerlik mesleğine ilişkin özgün bakış açısını çizimlerine yansıtmıştır. Çizimlere yansıyan söz konusu aktarımlar, aynı zamanda 1980’li yıllarda toplum genelinde bankerlik mesleğe yönelik dile getirilen olumsuz yaklaşımları da önemli ölçüde aksettirmektedir. Sonuç olarak Banker çizgi dizisi, meslek ahlakına sahip olunmayan her türlü iş yapma sürecinde, çizgi dizide ele alınan türden olumsuzlukların yaşanabileceğini vurgulamakta ve okuyucuyu bu anlamda dikkatli davranmaya davet etmektedir.
  • Altan, M. (2011). Küresel vicdan. İstanbul: Timaş Yayınları.Altunoğlu, A. ve Keskin U. (2016). “İş Ahlakı”, (Ed.) Büyük, K., Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi, Eskişehir, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.Arabacıoğlu, B. (2011). En kahraman rıdvan “banker”. İstanbul: Mürekkep Yayınları.Aristoteles, 2017, Nikomakhos’a etik (Çev. F. Akderin). İstanbul: Say Yayınları.Arslan, M. (2001). İş ve meslek ahlakı. Ankara: Nobel Yayınları.Asutay, H. ve Akol S. (2013). Comic im deutsch und türkischem. Journal of Human Sciences, Vol. 10, pp. 5537-5550.Ay, Ü. (2003). İşletmelerde etik ve sosyal sorumluluk. Ankara: Nobel Kitabevi.Baş, A. (2006). Eskişehir karikatüristleri albümü. Eskişehir: Odunpazarı Belediyesi Yayınları.Bayrak, S. (2001). İş ahlakı ve sosyal sorumluluk. İstanbul: Beta Yayınları.Cervantes, M. (2012). Don kişot (Çev. C. Şimşek). İstanbul: Anonim Yayıncılık.Cevizci, A. (2000). Felsefe sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.Durkheim, E. (1986). Meslek ahlakı (Çev. M. Karasan). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.Frankl, V. E. (2014). Psikoterapi ve din bilinçdışındaki tanrı (Çev. Z. Taşkın). İstanbul: Say Yayınları.Frankl, V. E. (2018). İnsanın anlam arayışı (Çev. S. Budak). İstanbul: Okuyan Us Yayınları.Güney, S. (2004). Açıklamalı yönetim-organizasyon ve örgütsel davranış terimler sözlüğü. Ankara: Siyasal Kitabevi.Hammerton J. A. ve Mee, A. (2008). Geçmişten günümüze çığır açan felsefeciler (Çev. A. Uysal, ve A. Uysal, A). İstanbul: Nokta Kitap.Keskin, U. (2016). Necdet şen’in eserlerinde bireyi ve toplumu baskı altına alan yönetimsel uygulamalara yönelik eleştiriler. Journal of Human Sciences, Vol 13 (3), pp. 5537-5550.Kuçuradi, I. ve Taşdelen, D. (Ed.) (2015). Etik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Özer, A. (1992). Türkiye’de yayınlanan mizah dergileri ve karikatür izleyicisi profili. Kurgu Dergisi, Vol: 11, pp. 169-177.Öztürk, A. C. (2012). Bicycle-friendly city in the past and the future in turkey: eskisehir. World Applied Sciences Journal 19 (11): pp. 1568-1574.Platon, (2010). Devlet (Çev. S. Berker). İstanbul: Athena Yayınları.Platon, (2011). Devlet adamı (Çev. B. Boran ve M. Karasan). İstanbul. Sosyal Yayınlar.Topyıldız, Ö. (1996). Eskişehir’de karikatür. Eskişehir: ELTAM A.Ş. Matbaası.Torlak, Ö. ve Dalyan F. (2014). İşletmelerde sosyal sorumluluk ve etik. Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Tutar, H. (2013). Konu anlatımı işletme & yönetim terimleri ansiklopedik sözlük. Ankara: Detay Yayıncılık.Pehlivan, İ. (1998). Yönetsel, mesleki ve örgütsel etik. Ankara: Pagem Yayınları.Warburton, N. (2017). Felsefenin kısa tarihi (Çev. G. Ateşoğlu). İstanbul: Alfa Yayınları.Zaim, H. (2012). İş hayatında erdemli insan. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Uğur KESKİN
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 24, 2019

Bibtex @review { kusbd467161, journal = {Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-2879}, eissn = {2717-6231}, address = {}, publisher = {Kirikkale University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {245 - 258}, doi = {}, title = {BANKERLİKTE MESLEK AHLAKINA İLİŞKİN BÜLENT ARABACIOĞLU’NUN ELEŞTİREL YAKLAŞIMI}, key = {cite}, author = {Keski̇n, Uğur} }
APA Keski̇n, U . (2019). BANKERLİKTE MESLEK AHLAKINA İLİŞKİN BÜLENT ARABACIOĞLU’NUN ELEŞTİREL YAKLAŞIMI . Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (1) , 245-258 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbd/issue/42808/467161
MLA Keski̇n, U . "BANKERLİKTE MESLEK AHLAKINA İLİŞKİN BÜLENT ARABACIOĞLU’NUN ELEŞTİREL YAKLAŞIMI" . Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 245-258 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbd/issue/42808/467161>
Chicago Keski̇n, U . "BANKERLİKTE MESLEK AHLAKINA İLİŞKİN BÜLENT ARABACIOĞLU’NUN ELEŞTİREL YAKLAŞIMI". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 245-258
RIS TY - JOUR T1 - BANKERLİKTE MESLEK AHLAKINA İLİŞKİN BÜLENT ARABACIOĞLU’NUN ELEŞTİREL YAKLAŞIMI AU - Uğur Keski̇n Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 245 EP - 258 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-2879-2717-6231 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BANKERLİKTE MESLEK AHLAKINA İLİŞKİN BÜLENT ARABACIOĞLU’NUN ELEŞTİREL YAKLAŞIMI %A Uğur Keski̇n %T BANKERLİKTE MESLEK AHLAKINA İLİŞKİN BÜLENT ARABACIOĞLU’NUN ELEŞTİREL YAKLAŞIMI %D 2019 %J Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-2879-2717-6231 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Keski̇n, Uğur . "BANKERLİKTE MESLEK AHLAKINA İLİŞKİN BÜLENT ARABACIOĞLU’NUN ELEŞTİREL YAKLAŞIMI". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 1 (January 2019): 245-258 .
AMA Keski̇n U . BANKERLİKTE MESLEK AHLAKINA İLİŞKİN BÜLENT ARABACIOĞLU’NUN ELEŞTİREL YAKLAŞIMI. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(1): 245-258.
Vancouver Keski̇n U . BANKERLİKTE MESLEK AHLAKINA İLİŞKİN BÜLENT ARABACIOĞLU’NUN ELEŞTİREL YAKLAŞIMI. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(1): 245-258.