Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 69 - 76 2017-12-25

CUNİÇİRO TANİZAKİ’NİN ‘ANAHTAR’ ROMANININ YAPISAL KİŞİLİK KURAMI ÖĞELERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başak ÖNER [1]


Japon Edebiyatının önemli isimlerinden Cuniçiro Tanizaki’nin ‘Anahtar’ adlı eseri, geleneksel ve modern yaşamın kalıpları arasında sıkışmış bir çiftin, özellikle cinsel yaşamının anlatıldığı günlüklerden oluşur. Eser kahramanlarının, psikanaliz alanının önemli ismi Sigmund Freud’un yapısal kişilik kuramı öğeleri açısından ele alınacak olması, çalışmada psikanalitik yöntemin kullanılmasını kaçınılmaz kılmıştır. Yapısal kişilik kuramı öğelerine koşut bir şekilde inceleme yapıldıktan sonra, okuyucuya disiplinlerarası çalışmaların öneminin gösterilmesi ve edinilen yeni bakış açılarıyla eserle ilgili farklı yorumlamalar kazandırılması amaçlanmıştır.

Tanizaki, ‘Anahtar’ romanı, yapısal kişilik kuramı
 • Akbaba, Sırrı ve Anlıak, Şakire. (Ed.) (2007). Eğitim Psikolojisi. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Burger, Jerry M. (2006). Kişilik: Psikoloji Biliminin İnsan Doğasına Dair Söyledikleri. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Eres, Nehir (2005). David Storey’nin Pasmore, A Temporary Life ve Saville Adlı Romanlarındaki Beden-Ruh Çatışmasının Psikanalitik ve Otobiyografik Açıdan İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi.
 • Gültekin, Ali ve Güven Akın, Gonca. (2016). “Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın ile Cuniçiro Tanizaki’nin Anahtar Adlı Eserlerindeki Kadın Kimliği Üzerine Psikanalitik Bir Bakış”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2016, 17(2): 107-116.
 • Merkit, Nuriye. (2015). Sigmund Freud’un Uygarlık Anlayışı. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi.
 • Montaigne, Michel de. (1995). Denemeler. 26. Basım, Cem Yayınevi: İstanbul.
 • Oktuğ, Zeynep. (2007). Freud’un Kişilik Birimleri (İd-Ego-Süperego) İle Reklam İletisinin İzleyici Üstünde Yarattığı Etkiler Arasındaki Bağıntı: Magnum, Kalbim Benecol ve Lösev Reklamları Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • Tanizaki, Cuniçiro. (2011). Anahtar. Çev.: H. Can Erkin, İstanbul: Can Yayınevi.
 • Yavuzer, Mehmet Şahin. (2010). Leyla Erbil’in Romanlarının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Yetkinoğlu, Özgür. (2015). Strindberg’in ‘Rüya Oyunu’nun Freudyen Yaklaşımla Okunması. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi.
 • Yıldız, Sibel. (2014). Freudyen Psikanaliz Kuramları Işığında Balzac’ı İncelemek: Tuhaf Öyküler. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi.
Subjects Literature
Journal Section Article
Authors

Author: Başak ÖNER (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 25, 2017

Bibtex @research article { kusbder370604, journal = {Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4314}, address = {Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Rektörlük Kültür Merkezi B-Blok (Otogar Karşısı) Merkez/Kırklareli}, publisher = {Kirklareli University}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {69 - 76}, doi = {}, title = {CUNİÇİRO TANİZAKİ’NİN ‘ANAHTAR’ ROMANININ YAPISAL KİŞİLİK KURAMI ÖĞELERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Öner, Başak} }
APA Öner, B . (2017). CUNİÇİRO TANİZAKİ’NİN ‘ANAHTAR’ ROMANININ YAPISAL KİŞİLİK KURAMI ÖĞELERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 69-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/33296/370604
MLA Öner, B . "CUNİÇİRO TANİZAKİ’NİN ‘ANAHTAR’ ROMANININ YAPISAL KİŞİLİK KURAMI ÖĞELERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 69-76 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/33296/370604>
Chicago Öner, B . "CUNİÇİRO TANİZAKİ’NİN ‘ANAHTAR’ ROMANININ YAPISAL KİŞİLİK KURAMI ÖĞELERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 69-76
RIS TY - JOUR T1 - CUNİÇİRO TANİZAKİ’NİN ‘ANAHTAR’ ROMANININ YAPISAL KİŞİLİK KURAMI ÖĞELERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Başak Öner Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 76 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-4314 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi CUNİÇİRO TANİZAKİ’NİN ‘ANAHTAR’ ROMANININ YAPISAL KİŞİLİK KURAMI ÖĞELERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Başak Öner %T CUNİÇİRO TANİZAKİ’NİN ‘ANAHTAR’ ROMANININ YAPISAL KİŞİLİK KURAMI ÖĞELERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2602-4314 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Öner, Başak . "CUNİÇİRO TANİZAKİ’NİN ‘ANAHTAR’ ROMANININ YAPISAL KİŞİLİK KURAMI ÖĞELERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (December 2017): 69-76 .
AMA Öner B . CUNİÇİRO TANİZAKİ’NİN ‘ANAHTAR’ ROMANININ YAPISAL KİŞİLİK KURAMI ÖĞELERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 1(1): 69-76.
Vancouver Öner B . CUNİÇİRO TANİZAKİ’NİN ‘ANAHTAR’ ROMANININ YAPISAL KİŞİLİK KURAMI ÖĞELERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 1(1): 69-76.