Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 119 - 131 2017-12-25

BREZİLYA VE GÜNEY KORE’NİN 1. VE 2. EKONOMİK KALKINMA PLANLARININ KIYASLANMASI

Deniz İSTİKBAL [1]


1960’lı yıllarda kişi başına 60 dolarlık bir ekonomik geliri bulunan ve komşusu Kuzey Kore’den daha güçsüz bir ekonomik yapıya sahip olan Güney Kore, bu yoksulluk durumundan kurtulmak için 1962-1971 yılları arasında iki adet ekonomik kalkınma planı uygulamış ve bu kalkınma planlarını başarı ile tamamlamıştır. Brezilya ise Güney Kore ile aynı dönemler de uyguladığı ekonomik kalkınma planlarında, Güney Kore kadar başarılar yakalayamamış yakalasa da Güney Kore gibi bu başarıları sürdürememiştir. Bu makalede iki ülkenin değişik kategorilerde karşılaştırılması yapılacak ve Brezilya ekonomik kalkınma planlarını, Güney Kore ekonomik kalkınma planlarının gerisine düşüren nedenler ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Güney Kore, Brezilya, Kalkınma
 • Âdemoğlu, D. (2013). Ulusların Düşüşü(Çev. Faruk Rasim Velioğlu). Ankara: Doğan Kitap
 • Arslan, C. & Taner, A. (2016). Kalkınma Hamlelerimin Batı Dışı Örnekleri: Türkiye ve Güney Kore’nin Karşılaştırılması, Akam Akademi Dergisi, Cilt:6(1):27-58
 • Baer, W. (2008). The Brazilian Economy: Growth and Development. Boulder and London: Lynne Riener Publishers
 • Bear, W. (2014) The Brazilian Economy Growth and Development, Beşinci Basım, Londra: Prager Yayınları
 • Çakmak, U. (2016). Güney Kore’nin Ekonomik Kalkınmasındaki Temel Dinamikler, Süleyman Demirel Üniversitesi İBBF Dergisi, Cilt:21(1):145-169
 • Gönel, F. (1996). Yeni Ticaret Teorisi Işığında Güney Kore Ekonomik Kalkınma Deneyimi, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul
 • Gönel, F. (2012). Güney Kore- Türkiye Kalkınma Deneyimlerinin Karşılaştırılması, Yıldız Teknik Üniversitesi İBBF Dergisi, Cilt:2(1):1-13
 • Güven, M. Fralkland Adaları Krizi, http://akademikperspektif.com/2013/03/22/falkland-adalari-krizi/ , Erişim Tarihi:(30.04.2017)
 • http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/bra/ , Erişim Tarihi:(01.05.2017)
 • http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/kor/ , Erişim Tarihi:(01.05.2017)
 • http://www.reuters.com/article/us-brazil-economy-gdp-idUSKBN16E1EL, Erişim Tarihi:(01.05.2017)
 • http://www.tradingeconomics.com/south-korea/gdp-growth , Erişim Tarihi:(01.05.2017)
 • https://library.brown.edu/create/fivecenturiesofchange/chapters/chapter-7/economic-miracle/, Erişim Tarihi:(01.05.2017)
 • https://tradingeconomics.com/south-korea/exports , Erişim Tarihi:(14.10.2017)
 • Karabulut, Ö. (2013). Güney Kore Kalkınma Deneyimi: Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Rolü ve Önemi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul
 • Karsan, G.& Atay, E. (2012). Kore Ekonomik Gelişmesinin Sosyal-Kültürel Dinamikleri: Yeni Devletçi Yaklaşım, Avrasya İncelemeleri Dergisi, ss.29-73
 • Kiber, S. (2012). Brezilya Ekonomisi, Akademik Barış Dergisi, Sayı:30, ss.1-19
 • Künay, B.& Narlı, N. Latin Amerika’yı Anlamak, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları
 • Melantonio, C. (2005). Brezilya Ekonomisindeki Son Gelişmeler, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Cilt:20(229):21-25
 • Moon, C. & Sangkeun, L. (2010). Military Spending and the Arms Race on the Korean Peninsula, The Asia-Pacific Journal, Cilt:8(2):1-18
 • Öksüz, S. (2001). Doğu Asya Mucizesinin Dünü ve Krizin Bugünü Türkiye İç in Bazı Çıkarımlar, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:1(1):39-64
 • Sarıay, İ. (2006) Güney Kore Kalkınma Modeli, Güney Kore Devletinin Kalkınmadaki Rolü ve Örnek Bir Ülke Olarak Türkiye’ye Uygulanabilirliği, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Skidmore, T. (1988). The Politics of Military Rule in Brazil, 1964-85. Oxford: Oxford University Press
 • Sungur, N. (2000). Güney Kore Kalkınma Fırsatını Nasıl Yakaladı, Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi, Cilt:14(215):119-131
 • The World Bank Outlook, Korea, http://www.worldbank.org/en/country/korea , Erişim Tarihi:(01.05.2017)
 • TMMOB Sanayi Kongresi, (2007). Oda Raporu, Ülke Örnekleri İle Kalkınma Ve Sanayileşme Modelleri, s:1-122
 • Ulusoy, A.(1992). Devlet ve Kalkınmanın Nedenleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:47(3):343-352
 • Yavilioğlu, C. (2002). Geri Kalmışlık Olgusu ve Ekonomisttik Kalkınma Teorileri, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:3(2): 49-69
Subjects Management
Journal Section Article
Authors

Author: Deniz İSTİKBAL

Dates

Publication Date : December 25, 2017

Bibtex @research article { kusbder370608, journal = {Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4314}, address = {Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Rektörlük Kültür Merkezi B-Blok (Otogar Karşısı) Merkez/Kırklareli}, publisher = {Kirklareli University}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {119 - 131}, doi = {}, title = {BREZİLYA VE GÜNEY KORE’NİN 1. VE 2. EKONOMİK KALKINMA PLANLARININ KIYASLANMASI}, key = {cite}, author = {İsti̇kbal, Deniz} }
APA İsti̇kbal, D . (2017). BREZİLYA VE GÜNEY KORE’NİN 1. VE 2. EKONOMİK KALKINMA PLANLARININ KIYASLANMASI . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 119-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/33296/370608
MLA İsti̇kbal, D . "BREZİLYA VE GÜNEY KORE’NİN 1. VE 2. EKONOMİK KALKINMA PLANLARININ KIYASLANMASI" . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 119-131 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/33296/370608>
Chicago İsti̇kbal, D . "BREZİLYA VE GÜNEY KORE’NİN 1. VE 2. EKONOMİK KALKINMA PLANLARININ KIYASLANMASI". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 119-131
RIS TY - JOUR T1 - BREZİLYA VE GÜNEY KORE’NİN 1. VE 2. EKONOMİK KALKINMA PLANLARININ KIYASLANMASI AU - Deniz İsti̇kbal Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 131 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-4314 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BREZİLYA VE GÜNEY KORE’NİN 1. VE 2. EKONOMİK KALKINMA PLANLARININ KIYASLANMASI %A Deniz İsti̇kbal %T BREZİLYA VE GÜNEY KORE’NİN 1. VE 2. EKONOMİK KALKINMA PLANLARININ KIYASLANMASI %D 2017 %J Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2602-4314 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD İsti̇kbal, Deniz . "BREZİLYA VE GÜNEY KORE’NİN 1. VE 2. EKONOMİK KALKINMA PLANLARININ KIYASLANMASI". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (December 2017): 119-131 .
AMA İsti̇kbal D . BREZİLYA VE GÜNEY KORE’NİN 1. VE 2. EKONOMİK KALKINMA PLANLARININ KIYASLANMASI. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 1(1): 119-131.
Vancouver İsti̇kbal D . BREZİLYA VE GÜNEY KORE’NİN 1. VE 2. EKONOMİK KALKINMA PLANLARININ KIYASLANMASI. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 1(1): 119-131.