Year 2017, Volume 19 , Issue 3, Pages 181 - 184 2017-12-18

AMYAND HERNİLERDE APENDEKTOMİ İLE EŞZAMANLI FITIK ONARIMINDA GREFT KULLANIMI GÜVENLİ MİDİR?
Is Concomitant Hernioraphy with Mesh Safe in Appendectomy for Amyand Hernia?

İbrahim Tayfun ŞAHİNER [1] , Murat KENDİRCİ [2]


Amaç: İnguinal herni kesesi içinde apendiks vermiformis varlığı ile tanımlanan Amyand herni inguinal hernilerin yaklaşık %1ini oluşturur. Bu durum akut apandisit tablosu ile acil servise başvuruya neden olabileceği gibi, perioperatif insidental olarak da tespit edilebilir. Amyand herni tespit edilen hastalarda apendektominin yapılıp yapılmaması, apendektomi yapılınca fıtık onarımında sentetik greft kullanımının güvenirliği halen tartışma konusudur. Bu çalışmada kliniğimizde Amyand herni tanısı konulan ve cerrahi tedavisi yapılan hastaların sonuçları bildirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında takip ve tedavisi yapılan Amyand herni olguları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların demografik verileri, preoperatif laboratuvar testleri ve radyolojik incelemeleri, peroperatif tedavi yaklaşımları, postoperatif yara yeri değerlendirmeleri not edildi.

Bulgular: Hastaların tamamının erkek cinsiyet olduğu görüldü. Hastaların ortalama yaşı 48 (26-68 yıl) olarak bulundu. Hastaların 3’üne (%42.8) elektif inguinal herni operasyonu planlanırken 4’ü (%57.2) inkarsere sağ inguinal herni nedeni ile acil ameliyat edilmiştir. İnkarsere sağ inguinal herni tanısı ile ameliyat edilen 4 hastanın 3’ünde (%75) akut apandisit tablosu mevcut iken diğer bir hastada (%25) apendiks enflamasyonu tespit edilmedi. Tüm hastalara herniorafiye ek olarak apendektomi uygulanırken, herni onarımı Lichtenstein prosedürü ile prolen mesh tespiti yöntemi ile yapıldığı görüldü.

Sonuç: Amyand herni oldukça nadir görülen, sıklıkla operasyon sırasında tanı alan bir durumdur. Amyand herni tespit edilen hastada herni onarımına apendektominin eklenmesi ve herniorafide sentetik mesh kullanımı güvenlidir.

ObjectiveAmyand hernia, defined by the presence of appendix vermiformis in the inguinal hernia sac, constitutes approximately 1% of the inguinal hernias. This condition can be determined as acute appendicitis at an emergency department visit or by incidental preoperative examination. The safety of using synthetic grafts in the repair of hernia and simultaneous appendectomy in patients with Amyand hernia is still controversial. In this study, the results of patients who were diagnosed with Amyand hernia and underwent surgical treatment in our clinic were evaluated.

Material and Methods: Amyand hernia cases that were followed up and treated between January 1 and December 31, 2016 were reviewed retrospectively. Demographic data of the patients, preoperative laboratory tests, radiological examinations, peroperative treatment approaches and postoperative wound site evaluations were noted.

Results: All of the patients were male and their mean age was 48 (26-68) years. While elective inguinal hernia operation was planned in 3 of the patients (42.8%), 4 (57.2%) patients were operated urgently due to incarcerated right inguinal hernia. Acute appendicitis was present in 3 (75%) of the 4 patients operated due to incarcerated right inguinal hernia, whereas appendiceal inflammation was not detected in the other patient (25%). Appendectomy was performed in addition to Lichtenstein procedure with prolene mesh.

Conclusion: Amyand hernia is a rare condition that is often diagnosed during surgery. The use of synthetic mesh in hernia repair simultaneous with appendectomy in a patient with Amyand hernia is safe.

  • 1. Morales-Cardenas A, Ploneda-Valencia CF, Sainz-Escarrega VH, Hernandez-Campos AC, Navarro-Muniz E, Lopez-Lizarraga CR, et al. Amyand hernia: Case report and review of the literature. Ann Med Surg (Lond). 2015;4(2):113-5.
  • 2. Smith-Singares E, Boachie JA, Iglesias IM. A rare case of appendicitis incarcerated in an inguinal hernia. J Surg Case Rep. 2016;2016(6).
  • 3. Vehbi H, Agirgun C, Agirgun F, Dogan Y. Preoperative diagnosis of Amyand's hernia by ultrasound and computed tomography. Turk J Emerg Med. 2016;16(2):72-4.
  • 4. Michalinos A, Moris D, Vernadakis S. Amyand's hernia: a review. Am J Surg. 2014;207(6):989-95.
  • 5. Guler I, Alkan E, Nayman A, Tolu I. Amyand's Hernia: Ultrasonography Findings. J Emerg Med. 2016;50(1):e15-7.
  • 6. Cigsar EB, Karadag CA, Dokucu AI. Amyand's hernia: 11years of experience. J Pediatr Surg. 2016;51(8):1327-9.
  • 7. Garcia-Cano E, Martinez-Gasperin J, Rosales-Pelaez C, Hernandez-Zamora V, Montiel-Jarquin JA, Franco-Cravioto F. [Amyand's hernia and complicated appendicitis; case presentation and surgical treatment choice]. Cir Cir. 2016;84(1):54-7.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3921-7675
Author: İbrahim Tayfun ŞAHİNER
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Murat KENDİRCİ
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 18, 2017

Bibtex @research article { kutfd334362, journal = {Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3314}, eissn = {2148-9645}, address = {}, publisher = {Kirikkale University}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {181 - 184}, doi = {10.24938/kutfd.334362}, title = {AMYAND HERNİLERDE APENDEKTOMİ İLE EŞZAMANLI FITIK ONARIMINDA GREFT KULLANIMI GÜVENLİ MİDİR?}, key = {cite}, author = {ŞAHİNER, İbrahim Tayfun and KENDİRCİ, Murat} }
APA ŞAHİNER, İ , KENDİRCİ, M . (2017). AMYAND HERNİLERDE APENDEKTOMİ İLE EŞZAMANLI FITIK ONARIMINDA GREFT KULLANIMI GÜVENLİ MİDİR?. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 181-184 . DOI: 10.24938/kutfd.334362
MLA ŞAHİNER, İ , KENDİRCİ, M . "AMYAND HERNİLERDE APENDEKTOMİ İLE EŞZAMANLI FITIK ONARIMINDA GREFT KULLANIMI GÜVENLİ MİDİR?". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 181-184 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kutfd/issue/32168/334362>
Chicago ŞAHİNER, İ , KENDİRCİ, M . "AMYAND HERNİLERDE APENDEKTOMİ İLE EŞZAMANLI FITIK ONARIMINDA GREFT KULLANIMI GÜVENLİ MİDİR?". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19 (2017 ): 181-184
RIS TY - JOUR T1 - AMYAND HERNİLERDE APENDEKTOMİ İLE EŞZAMANLI FITIK ONARIMINDA GREFT KULLANIMI GÜVENLİ MİDİR? AU - İbrahim Tayfun ŞAHİNER , Murat KENDİRCİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24938/kutfd.334362 DO - 10.24938/kutfd.334362 T2 - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 184 VL - 19 IS - 3 SN - 1302-3314-2148-9645 M3 - doi: 10.24938/kutfd.334362 UR - https://doi.org/10.24938/kutfd.334362 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi AMYAND HERNİLERDE APENDEKTOMİ İLE EŞZAMANLI FITIK ONARIMINDA GREFT KULLANIMI GÜVENLİ MİDİR? %A İbrahim Tayfun ŞAHİNER , Murat KENDİRCİ %T AMYAND HERNİLERDE APENDEKTOMİ İLE EŞZAMANLI FITIK ONARIMINDA GREFT KULLANIMI GÜVENLİ MİDİR? %D 2017 %J Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1302-3314-2148-9645 %V 19 %N 3 %R doi: 10.24938/kutfd.334362 %U 10.24938/kutfd.334362
ISNAD ŞAHİNER, İbrahim Tayfun , KENDİRCİ, Murat . "AMYAND HERNİLERDE APENDEKTOMİ İLE EŞZAMANLI FITIK ONARIMINDA GREFT KULLANIMI GÜVENLİ MİDİR?". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19 / 3 (December 2017): 181-184 . https://doi.org/10.24938/kutfd.334362
AMA ŞAHİNER İ , KENDİRCİ M . AMYAND HERNİLERDE APENDEKTOMİ İLE EŞZAMANLI FITIK ONARIMINDA GREFT KULLANIMI GÜVENLİ MİDİR?. Kirikkale Univ Tip Fak Derg. 2017; 19(3): 181-184.
Vancouver ŞAHİNER İ , KENDİRCİ M . AMYAND HERNİLERDE APENDEKTOMİ İLE EŞZAMANLI FITIK ONARIMINDA GREFT KULLANIMI GÜVENLİ MİDİR?. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2017; 19(3): 184-181.