e-ISSN: 2148-9645
Founded: 1999
Period: Tri-annual
Publisher: Kirikkale University

2021 - Volume: 23 Issue: 2

Bu Dergi, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınıdır.