The Journal of Kırıkkale University Faculty of Medicine
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1302-3314 | e-ISSN 2148-9645 | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Kirikkale University | http://kutfd.kku.edu.tr/


The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine

The Journal of Kırıkkale University Faculty of Medicine

ISSN 1302-3314 | e-ISSN 2148-9645 | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Kirikkale University | http://kutfd.kku.edu.tr/
Cover Image


The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine

Volume 21 - Issue 2 - Aug 2019
 1. SPİNAL ANESTEZİDE PREHİDRASYON SEREBRAL OKSİJENASYONU ETKİLER Mİ?
  Pages 130 - 138
  Gülçin AYDIN, Oktay AYDIN, Işın GENÇAY, Faruk PEHLİVANLI, Selim ÇOLAK, Ünase BÜYÜKKOÇAK
 2. İYATROJENİK FEMORAL ARTER PSÖDOANEVRİZMALARINDA ULTRASON EŞLİĞİNDE PERKÜTAN TROMBİN ENJEKSİYONU: TEK MERKEZ DENEYİMİ
  Pages 139 - 147
  HasanAli DURMAZ, Onur ERGUN, Kürşat GÜREŞÇİ, Erdem BİRGİ, Azad HEKİMOĞLU, Baki HEKİMOĞLU
 3. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÖFKE DURUMU
  Pages 148 - 155
  Serpil ÇELİK DURMUŞ, Yurdagül ERDEM, Mesut GÖKÇEN
 4. DİSTAL HİPOSPADİAS ONARIMINDA TIPU TEKNİĞİ: 8 YILLIK DENEYİMİMİZ
  Pages 156 - 160
  Tunç OZAN, Ahmet KARAKEÇİ
 5. JİNEKOLOJİK HASTALARIN POSTOPERATİF BAKIMDA TAVSİYE EDİLEN CİNSEL AKTİVİTE YASAĞINA YÖNELİK UYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 161 - 166
  Özlem Banu TULMAÇ, Selen YAMAN, Melike DOĞANAY
 6. ROTATOR MANŞET YIRTIKLARINDA MRG İLE KORAKOİD İNKLİNASYON AÇISI VE KORAKOAKROMİAL ARK AÇISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 167 - 172
  Neşe ASAL
 7. KALKANEAL EPİN HASTALARINDA VÜCUT KOMPOZİSYONU İLE AYAK AĞRISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 173 - 182
  Özge VERGİLİ, Birhan OKTAŞ, Halime ARIKAN, Fatma Cansu AKTAŞ
 8. PROGESTERONE INCREASES THE ISCHEMIC DAMAGE IN MALE RATS WITH CEREBRAL ISCHEMIA REPERFUSION INJURY
  Pages 183 - 194
  Mustafa ÖĞDEN, Bülent BAKAR, Canan ALTUNKAYA, Ahmet Turan DAĞLI, Alemiddin ÖZDEMİR, Mehmet Faik ÖZVEREN
 9. ASSOCIATION BETWEEN MYOCARDIAL BRIDGING AND CORONARY ARTERY DISEASE
  Pages 195 - 201
  Levent CERİT
 10. ORTA SEREBRAL ARTER ANEVRİZMASINA İKİNCİL SUBARAKNOİD KANAMASI OLAN HASTALARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZUN ÖNGÖRÜLMESİNDE RUTİN BİYOKİMYASAL TETKİKLERİN ROLÜ
  Pages 202 - 211
  Mustafa ÖĞDEN
 11. BÖBREK TÜMÖRÜ VAKALARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 212 - 217
  Tuba DEVRİM
 12. KERATOKONUSTA KORNEA ENDOTEL HÜCRE ÖZELLİKLERİNİN TOPOGRAFİK EKTAZİ GÖSTERGELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 218 - 225
  Nesrin BÜYÜKTORTOP GÖKÇINAR, Yaprak AKBULUT, Tevfik OĞUREL, Salih KOÇ, Zafer ONARAN
 13. ROZASE HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 226 - 232
  Tuba Betül KARADENİZ, Muhammed KARADENİZ, Tijen ŞAHİN, Hatice Meral EKŞİOĞLU
 14. FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA HELICOBAKTER PYLORI ERADİKASYONUNUN EPİGASTRİK AĞRI SKORU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 233 - 238
  Eylem KARATAY, Özlem Gül UTKU
 15. EŞ ZAMANLI PCT VE CRP İSTENEN TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ VE KOAH ALEVLENMESİ OLAN HASTALARDA BU PARAMETRELERİN KORELASYONU VE MALİYET ETKİLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 239 - 248
  Nermin DİNDAR BADEM, Seydi Ali PEKER, Sedat KAYGUSUZ
 16. SEKONDER GÖZ İÇİ LENS İMPLANTASYONU NEDENLERİ VE CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
  Pages 249 - 253
  Tevfik OĞUREL, Nesrin BÜYÜKTORTOP GÖKÇINAR, Yaprak AKBULUT, Fatma ÖZKAL, Nurgül ÖRNEK, Zafer ONARAN
 17. BÖLGEMİZDEKİ AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ HASTALARININ MEFV GEN MUTASYON TİPLERİNİN SIKLIĞI
  Pages 254 - 260
  Muharrem BAYRAK, Kenan ÇADIRCI, Oğuzhan YARALI
 18. SURİYE İÇ SAVAŞINDA GÖZ YARALANMASINA MARUZ KALMIŞ SURİYELİ SİVİLLERİN KESİTSEL İNCELEMESİ
  Pages 261 - 268
  Osman ARSLANHAN, Hüseyin ÖZCAN, Çağrı İLHAN, Mehmet ÇITIRIK
 19. UYANIK FİBEROPTİK ENTÜBASYON: BEKLENEN ZOR HAVA YOLU
  Pages 269 - 272
  Gülçin AYDIN, Ayşe Gizem SARAÇOĞLU, Ahmet Tuğrul ŞAHİN, Murat ALPARSLAN, Seydi GÜNDOĞAN, Yahya Fatih KOÇAK, Ela CÖMERT
 20. LİTYUM İNTOKSİKASYONU: TEK İLAÇ-ÜÇ KOMPLİKASYON
  Pages 273 - 275
  Gülçin AYDIN, Murat ALPARSLAN, Işın GENÇAY
Indexes and Platforms
İNTİHAL TARAMA
© COPYRIGHT FORMU
ÖRNEK MAKALE
MAKALE GÖNDERME YARDIM