The Journal of Kırıkkale University Faculty of Medicine
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1302-3314 | e-ISSN 2148-9645 | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Kirikkale University | http://kutfd.kku.edu.tr/


The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine

The Journal of Kırıkkale University Faculty of Medicine

ISSN 1302-3314 | e-ISSN 2148-9645 | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Kirikkale University | http://kutfd.kku.edu.tr/
Cover Image


The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine

Volume 21 - Issue 1 - Apr 2019
 1. EVALUATION OF SYSTEMIC INFLAMMATORY PARAMETERS IN CARBON MONOXIDE POISONING
  Pages 1 - 8
  EMİNE EMEKTAR, Seda DAĞAR, Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU, Meral TANDOĞAN, Yavuz KATIRCI, Yunsur ÇEVİK
 2. BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİNİN DİFÜZYON AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLEME İLE NORMAL ADC DEĞER ARALIKLARININ SAPTANMASI
  Pages 9 - 13
  Mirace Yasemin KARADENİZ BİLGİLİ
 3. ÇORUM İLİNDE DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİNDEN PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİNE KONSÜLTE EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ YILLIK RETROSPEKTİF BİR ARAŞTIRMA
  Pages 14 - 21
  Ümran MUSLU
 4. İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA OLFAKTÖR BULBUS VOLÜM VE OLFAKTÖR SULKUS DERİNLİĞİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 22 - 27
  Adil DOĞAN, Veysel BURULDAY, Murat ALPUA
 5. CORRELATION OF HISTOPATHOLOGIC RESPONSE AND PROGNOSTIC MARKERS WITH THE SURVIVAL IN LOCALLY ADVANCED NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS TREATED WITH NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY
  Pages 28 - 36
  Samed RAHATLI, Nadire KÜÇÜKÖZTAŞ, Selim YALÇIN, Merih TEPEOĞLU, Dalokay KILIÇ
 6. OTOİMMÜN HEPATİT TANILI HASTALARDA SERUM E VİTAMİNİ SEVİYELERİ HİSTOLOJİK AKTİVİTE ŞİDDETİ İLİŞKİLİ MİDİR?
  Pages 37 - 43
  Eylem KARATAY, Kebire KARAKUŞ, Deniz ÖĞÜTMEN KOÇ, Rahime ÖZGÜR
 7. İLİYAK ARTER TOTAL OKLÜZYONLARINDA ENDOVASKÜLER TEDAVİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
  Pages 44 - 51
  HasanAli DURMAZ
 8. BİR ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİK VERİLERİ
  Pages 52 - 57
  Bahar SAY, Ufuk ERGÜN, İlknur YARDIMCI, Murat ALPUA
 9. ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY
  Pages 58 - 64
  Mehmet CANTÜRK
 10. EFFECTS OF THYMOQUINONE, ZEOLITE AND PLATELET RICH PLASMA ON THE HEALING OF ISCHEMIC COLONIC ANASTOMOSIS
  Pages 65 - 72
  Faruk PEHLİVANLI, Gökhan KARACA, Oktay AYDIN, Canan ALTUNKAYA, İbrahim Tayfun ŞAHİNER, Hüseyin ÖZDEN, Hafize UZUN, Mevlüt Recep PEKİCİCİ
 11. PLATELET TO LYMPHOCYTE RATIO AS A PREDICTIVE BIOMARKER FOR PREOPERATIVE DIAGNOSIS OF PARATHYROID ADENOMA
  Pages 73 - 79
  Oktay AYDIN, Faruk PEHLİVANLI
 12. POSTERİOR PELVİK HALKA YARALANMALARINDA HANGİ TEKNİK SEÇİLMELİDİR: PERKÜTAN SAKROİLİAK VİDA FİKSASYONU YA DA POSTERİOR PERKUTAN TRANSİLİAK PLAK FİKSASYONU?
  Pages 80 - 84
  Cem Yalın KILINÇ
 13. TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBINDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN ÖNEMİ
  Pages 85 - 89
  Mahmut İlkin YERAL, Buğra COŞKUN, Bora COŞKUN, Fatih KARSLI, Coşkun CİMŞİR
 14. KIRIKKALE İLİNDEKİ İKİ HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI: BİR GÜNLÜK NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI
  Pages 90 - 94
  Doğan Barış ÖZTÜRK, Birgül KAÇMAZ, Çiğdem TORUN EDİS, Özlem EROL, Okan ÇALIŞKAN, Kenan ECEMİŞ, Serdar GÜL, Sedat KAYGUSUZ
 15. KOLESİSTEKTOMİ PLANLANAN HASTALARDA KOLELİTİYAZİSİN VE KOLESİSTEKTOMİNİN TİYOL/DİSÜLFİD DENGESİ'NE ETKİSİ
  Pages 95 - 101
  Oktay AYDIN, Faruk PEHLİVANLI, Gökhan KARACA, Çağatay Erden DAPHAN, Kuzey AYDINURAZ, Hakan BOYUNAĞA, Salim NEŞELİOĞLU, Özcan EREL
 16. THE INFLAMMATION OF EPIPLOIC APPENDIX: PRIMARY EPIPLOIC APPENDAGITIS
  Pages 102 - 108
  Sevilay VURAL, Figen COŞKUN
 17. HİPOKALSEMİ İLE BAŞVURAN BİR OTOİMMUN POLİGLANDÜLER SENDROM TİP 1 OLGUSU
  Pages 109 - 114
  Özlem KORKMAZ, Samim ÖZEN, Damla GÖKŞEN, Şükran DARCAN
 18. HİPOFİZ SAPI KESİLME SENDROMU MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI: ÜÇ OLGU SUNUMU
  Pages 115 - 119
  Adem YOKUŞ, Sercan ÖZKAÇMAZ
 19. UZUN SPİNAL KORD LEZYONU OLAN HASTADA BİYOPSİ İLE NÖROMİYELİTİS OPTİKA TANISI: OLGU SUNUMU
  Pages 120 - 125
  Ceyda TANOĞLU, Ruhsen ÖCAL, Münire KILINÇ TOPRAK
 20. SERVİKAL LAMİNEKTOMİ SONRASI EPİDURAL HEMATOM VE LHERMİTTE BULGUSU: OLGU SUNUMU
  Pages 126 - 129
  Mustafa ÖĞDEN, Süleyman AKKAYA, Alemiddin ÖZDEMİR, Mehmet Faik ÖZVEREN
Indexes and Platforms
İNTİHAL TARAMA
© COPYRIGHT FORMU
ÖRNEK MAKALE
MAKALE GÖNDERME YARDIM