e-ISSN: 2148-9645
Founded: 1999
Period: Tri-annual
Publisher: Kirikkale University

2022 - Volume: 24 Issue: 2

Review

Respiratuvar Distres Sendromlu Prematüre Bebeklerde Surfaktan Uygulanmasında Güncel Metodlar

Research Article

The effect of phototherapy treatment on oxidative stress and inflammatory response in newborns

Bu Dergi, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınıdır.