e-ISSN: 2148-9645
Founded: 1999
Publisher: Kirikkale University

2023 - Volume: 25 Issue: 2

Bu Dergi, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınıdır.