Year 2018, Volume 20 , Issue 3, Pages 306 - 312 2018-12-30

ANNELERİN SÜT DİŞLENME İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Knowledge and Experiences of Mothers on Teething

Merve ERKMEN ALMAZ [1]


Amaç: Süt dişlenme ile eşzamanlı olarak birçok semptom ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte, dişlenmeye spesifik herhangi bir semptom veya belirti olduğuna dair yeterli bilimsel kanıt mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı, annelerin süt dişlenme ile ilgili bilgi düzeyini ölçmek, çocuklarının diş sürmesi sırasında yaşadıkları deneyimleri ve bunlarla ilgili uyguladıkları çözümleri değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Kırıkkale ili merkezinde seçilen ilkokullarda 1. sınıfta okuyan çocukların anneleri çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma verileri anket yardımıyla elde edilmiştir. Veriler tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi ile analiz edilmiş, p değeri <0.05 olduğunda istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Bu kesitsel çalışmaya toplam 307 anne katılmıştır. Annelerin büyük çoğunluğu, süt dişlerinin 6-7 aylıkken sürmeye başladığını (%81.1) ve ilk olarak alt keser dişlerin sürdüğünü (%84.4) bilmektedir. Cisimleri ısırma isteği (%83), ateş (%79.4), salivasyon artışı (%76.2), iştah kaybı (%71), uyku bozukluğu (%70.3) ve dişeti iritasyonunun (%68) süt dişlenme ile ilişkili olarak en sık görülen belirti ve semptomlar olduğu anneler tarafından bildirilmiştir. Dişin sürmesi sırasında oluşan ağrının giderilmesi için, annelerin %83.7’si çocuğuna sistemik analjezikler verdiğini ve %72.3'ü topikal analjezikleri diş etlerine uyguladığını belirtmiştir.

Sonuç: Süt dişlenme ile ilgili eksik bilgi düzeyi ve yanlış inanışlar olduğu tespit edilmiştir. Annelere dişlenme hakkında ve bu dönemde karşılaşabilecekleri problemlere çözüm bulma konusunda eğitim programlarına ihtiyaç vardır.

 

Objective: A broad range of symptoms may occur concomitantly with teething. However, there is not enough scientific evidence to suggest that there are any symptoms or signs specific to teething. The purpose of the present study was to assess the knowledge about teething, to evaluate the experiences of mothers’ during the teething of their child and types of practices defined by them to relieve teething symptoms.

Material and Method: The mothers of 1st grade primary school children of Kırıkkale province were included in the present study. The data was obtained by a questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics and Chi-square test; p value <0.05 was considered statistically significant.

Results: In this cross sectional study, a total of 307 mothers participated. The majority of the mothers knew that the first primary teeth erupt at 6-7 months of age (81.1%) and lower central incisors are the first teeth to erupt (84.3%). Desire to bite (83%), fever (79.4%), increased salivation (76.2%), loss of appetite (71%), sleep disturbance (70.3%) and gum irritation (68%) were the most prevalent signs and symptoms associated with teething as reported by the mothers. To relieve teething pain, the majority (83.7%) of the mothers’ gave their child systemic analgesics and 72.3%applied topical analgesics to the gums.

Conclusion: Poor knowledge and misbeliefs about teething were identified. Educational interventions are needed for the mothers about teething and solutions to the problems they may face in this period.

 • 1. Cahill DR, Marks SC Jr. Tooth eruption: evidence for the central role of the dental follicle. J Oral Pathol. 1980;9(4):189-200.
 • 2. Buckler JMH. A Reference Manual of Growth and Development. 2nd ed. Oxford. Blackwell Science, 1997:20-66.
 • 3. Macknin ML, Piedmonte M, Jacobs J, Skibinski C. Symptoms associated with infant teething: a prospective study. Pediatrics. 2000;105(4):747-52.
 • 4. McIntyre GT, McIntyre GM. Teething troubles? Br Dent J. 2002;192(5):251-5.
 • 5. Romero-Maroto M, Sáez-Gómez JM. Eruption of primary dentition- a grave health problem according to Spanish doctors of the XVI-XVIII centuries. J Dent Res. 2009;88(9):777-80.
 • 6. Owais AI, Zawaideh F, Bataineh O. Challenging parents’ myths regarding their children’s teething. Int J Dent Hyg. 2010;8(1):28-34.
 • 7. Wake M, Hesketh K, Lucas J. Teething and tooth eruption in infants: a cohort study. Pediatrics. 2000;106(6):1374-9.
 • 8. Jaber L, Cohen IJ, Mor A. Fever associated with teething. Arch Dis Child. 1992;67(2):233-4.
 • 9. Plutzer K, Keirse MJNC. Teething: a problem for children, parents and their doctors. Med Today. 2011;12(12):44-8.
 • 10. Kozuch M, Peacock E, D’Auria JP. Infant teething information on the world wide web: taking a byte out of the search. J Pediatr Health Care. 2015;29(1):38-45.
 • 11. Honig PJ. Teething are today’s pediatricians using yesterday’s notions? J Pediatr. 1975;87(3):415-7.
 • 12. Wake M, Hesketh K. Teething symptoms: cross sectional survey of five groups of child health professionals. BMJ. 2002;325(7368):814.
 • 13. Swann IL. Teething complications, a persisting misconception. Postgrad Med J. 1979;55(639):24-5.
 • 14. Pani SC, Badea L, Mirza S, Elbaage N. Differences in perceptions of early childhood oral health-related quality of life between fathers and mothers in Saudi Arabia. Int J Paediatr Dent. 2012;22(4):244-9.
 • 15. Kumar S, Tadakamadla J, Idris A, Busaily IA, AlIbrahim AY. Knowledge of teething and prevalence of teething myths in mothers of Saudi Arabia. J Clin Pediatr Dent. 2016;40(1):44-8.
 • 16. Kakatkar G, Nagarajappa R, Bhat N, Prasad V, Sharda A, Asawa K. Parental beliefs about children's teething in Udaipur, India: a preliminary study. Braz Oral Res. 2012;26(2):151-7.
 • 17. Holt R, Roberts G, Scully C. ABC of oral health. Oral health and disease. BMJ. 2000;320(7250):1652-5.
 • 18. Tsang AK. Teething, teething pain and teething remedies. Int Dent SA. 2010;12:48-61.
 • 19. Kılınç G, Edem P, Günay T, Aydın A, Halıcıoğlu O, Sevinç N. Annelerin çocuklarının süt dişlerinin sürmesi ile ilgili şikâyet ve yaklaşımları. Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2015;21(2):90-4.
 • 20. Adimorah GN, Ubesie AC, Chinawa JM. Mothers' beliefs about infant teething in Enugu, South-east Nigeria: a cross sectional study. BMC Res Notes 2011;4:228.
 • 21. Uti OG, Savage KO, Ekanem EE. Maternal beliefs about infant teething. J Community Med Prim Health Care. 2005;17:61-4.
 • 22. Bankole OO, Taiwo JO, Adesakin AM. Teething in infants- Knowledge and attitude of traditional birth attendants in Ibadan, Nigeria. Health. 2013;5(9):1406-11.
 • 23. Ramos-Jorge J, Pordeus IA, Ramos-Jorge ML, Paiva SM. Prospective longitudinal study of signs and symptoms associated with primary tooth eruption. Pediatrics. 2011;128(3):471-7.
 • 24. Tighe M, Roe MF. Does a teething child need serious illness excluding? Arch Dis Child. 2007;92(3):266–8.
 • 25. Cunha RF, Pugliesi DM, Garcia LD, Murata SS. Systemic and local teething disturbances: prevalence in a clinic for infants. J Dent Child (Chic). 2004;71(1):24-6.
 • 26. Kiran K, Swati T, Kamala BK, Jaiswal D. Prevalence of systemic and local disturbances in infants during primary teeth eruption: a clinical study. Eur J Paediatr Dent. 2011;12(4):249-52.
 • 27. Noor-Mohammed R, Basha S. Teething disturbances; prevalence of objective manifestations in children under age 4 months to 36 months. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2012;17(3):491-4.
 • 28. American Academy of Pediatric Dentistry. Clinical Affairs Committee-Infant Oral Health Subcommittee. Guideline on infant oral health care. Pediatr Dent. 2012;34:148-52.
 • 29. Azevedo TD, Bezerra AC, de Toledo OA. Feeding habits and severe early childhood caries in Brazilian preschool children. Pediatr Dent. 2005;27(1):28-33.
 • 30. Mohebbi SZ, Virtanen JI, Vahid-Golpayegani M, Vehkalahti MM. Feeding habits as determinants of early childhood caries in a population where prolonged breastfeeding is the norm. Community Dent Oral Epidemiol. 2008;36:363-9.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date 2018/3
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6766-2023
Author: Merve ERKMEN ALMAZ (Primary Author)
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ, PEDODONTİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { kutfd445501, journal = {Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3314}, eissn = {2148-9645}, address = {}, publisher = {Kirikkale University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {306 - 312}, doi = {10.24938/kutfd.445501}, title = {ANNELERİN SÜT DİŞLENME İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ERKMEN ALMAZ, Merve} }
APA ERKMEN ALMAZ, M . (2018). ANNELERİN SÜT DİŞLENME İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 20 (3) , 306-312 . DOI: 10.24938/kutfd.445501
MLA ERKMEN ALMAZ, M . "ANNELERİN SÜT DİŞLENME İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 20 (2018 ): 306-312 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kutfd/issue/38688/445501>
Chicago ERKMEN ALMAZ, M . "ANNELERİN SÜT DİŞLENME İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 20 (2018 ): 306-312
RIS TY - JOUR T1 - ANNELERİN SÜT DİŞLENME İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Merve ERKMEN ALMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24938/kutfd.445501 DO - 10.24938/kutfd.445501 T2 - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 306 EP - 312 VL - 20 IS - 3 SN - 1302-3314-2148-9645 M3 - doi: 10.24938/kutfd.445501 UR - https://doi.org/10.24938/kutfd.445501 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ANNELERİN SÜT DİŞLENME İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Merve ERKMEN ALMAZ %T ANNELERİN SÜT DİŞLENME İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1302-3314-2148-9645 %V 20 %N 3 %R doi: 10.24938/kutfd.445501 %U 10.24938/kutfd.445501
ISNAD ERKMEN ALMAZ, Merve . "ANNELERİN SÜT DİŞLENME İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 20 / 3 (December 2019): 306-312 . https://doi.org/10.24938/kutfd.445501
AMA ERKMEN ALMAZ M . ANNELERİN SÜT DİŞLENME İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Kirikkale Univ Tip Fak Derg. 2018; 20(3): 306-312.
Vancouver ERKMEN ALMAZ M . ANNELERİN SÜT DİŞLENME İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2018; 20(3): 312-306.