Year 2019, Volume 21 , Issue 1, Pages 90 - 94 2019-04-30

KIRIKKALE İLİNDEKİ İKİ HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI: BİR GÜNLÜK NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI
Antibiotic Usage of Hospitalised Patients in Two Hospitals in Kırıkkale: A One Day Point Prevalence Study

Doğan Barış ÖZTÜRK [1] , Birgül KAÇMAZ [2] , Çiğdem TORUN EDİS [3] , Özlem EROL [4] , Okan ÇALIŞKAN [5] , Kenan ECEMİŞ [6] , Serdar GÜL [7] , Sedat KAYGUSUZ [8]


Amaç: Antibiyotikler, dünyada en fazla kullanılan ilaçlar arasındadır. Antibiyotiklerin endikasyon dışı ve bilinçsizce kullanımı hem mikroorganizmaların direnç geliştirmesine hem de ekonomik yüke neden olabilir. Bu çalışmada Kırıkkale İlindeki iki hastanede yatan hastaların antibiyotik kullanımları ve uygunsuz antibiyotik kullanım oranları araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma; Kırıkkale ilinde, biri devlet, diğeri üniversiteye bağlı iki büyük hastanede nokta prevalans metoduyla yapılmıştır. Çalışmanın yapıldığı gün hastanelerin doluluk oranı, yatan hasta sayısı, kullanılan antibiyotikler kayıt altına alındı. Hastaların antibiyotik kullanımlarının uygun endikasyonda olup olmadığı çalışma grubunda yer alan enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca değerlendirildi. İstatistiksel ölçümler için SPSS 15.0 programı kullanıldı.

Bulgular: İki hastanede toplam 443 hasta yatıyordu ve bunların 221’i antibiyotik tedavisi alıyordu. Hastaların, %92.8’sine antibiyotik tedavisi ampirik olarak başlanmışken, %7.2’si kültür sonuçlarına göre başlanmıştı. Antibiyotik kullanan hastaların 137’sinde (%61.9) antibiyotik kullanımı uygundu. Antibiyotikler, çoğunlukla tedavi amaçlı başlanmıştı. Profilaktik amaçlı tedavi alan hastaların %19.1’ine uygun proflaksi yapılmışken, tedavi amaçlı antibiyotik alan hastaların %73.5’i uygun antibiyotik tedavisi almıştı ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001). Enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu yalnızca 53 hastadan istenmişti ve konsültasyon istenmesi antibiyotik kullanımında uygunluk oranını arttırmıştı. Cerrahi klinikler en çok uygunsuz antibiyotik kullanan kliniklerdi.

Sonuç: Antibiyotik tedavisine başlanılmadan önce, enfeksiyon hastalıkları uzmanından görüş alınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Objective: Antibiotics are among the mostly used drugs worlwide. Inappropriate antibiotic usage leads to antibiotic resistance and economical losses. In this study, it is aimed to evaluate the inappropriate antibiotic usage rates and factors that effect this, in two hospitals in Kirikkale.  

Material and Method: The study was conducted in one state hospital and one university hospital in Kirikkale by using point prevalence method. Occupancy rates of hospitals, and antibiotics used on the study day were recorded. The appropriateness of the antibiotic usage was evaluated by the infectious disease specialists of our study group. SPSS 15.0 program was used for statistical analysis.

Results: There were 443 hospitalized patiens in two hospitals and 221 of them were under antibiotic therapy. The antibiotic therapies were initiated empirically in 92.8% and according to culture results in 7.2% of the patients. The overall antibiotic appropriateness rate was 61.9% (221/137). The antibiotics were mostly initiated for therapy. The appropriateness rate was 73.5% for patients using antibiotics for therapy and 19.1% for patients using for prophylaxis and the difference was statistically significant (p<0.001). Infectious diseases specialist consultation was requested for only 53 patients and consultations increased the aprropriateness rates of antibiotic usage. The rate of inappropriate antibiotic usage was higher in the surgical clinics than the others.

Conclusion: According to our results we conclude that infectious diseases specialist consultation is essential before initiating antibiotic therapy.

 • 1. Hecker MT, Aron DC, Patel NP, Lehmann MK, Donskey CJ. Unnecessary use of antimicrobials in hospitalized patients: current patterns of misuse with an emphasis on the antianaerobic spectrum of activity. Arch Intern Med. 2003;163(8):972-8. Doi:10.1001/archinte.163.8.972. PubMed PMID: 12719208.
 • 2. Roberts RR, Hota B, Ahmad I, Scott RD, Foster SD, Abbasi F et al. Hospital and societal costs of antimicrobial-resistant infections in a Chicago teaching hospital: implications for antibiotic stewardship. Clin Infect Dis. 2009;49(8):1175-84. Doi: 10.1086/605630. PubMed PMID: 19739972.
 • 3. Pınar N. Drug expenditures in our country. Journal of İnönü University Medical Faculty. 2012;19(1):59-65.
 • 4. Ruhsar Yılmaz G, Bulut C, Yıldız F, Arslan S, Yetkin MA, Pekcan Demiröz A. Examining antibiotic use at an education and research hospital in Turkey: point prevalence results. Turk J Med Sci 2009;39(1):125-31. Doi:10.3906/sag-0802-33.
 • 5. Karahocagil MK, Er A, Kırıkçı AD, Sünnetçioğlu M, Yapıcı K, Bilici A ve ark. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde yatan hastalarda antibiyotik kullanımının incelenmesi. Van Tıp Derg. 2007;14(2):46-51.
 • 6. Ertugrul MB, Özgün H, Saylak MÖ, Sayım N. Bir üniversite hastanesi cerrahi servislerinde antibiyotik kullanımı ve maliyeti: bir günlük nokta prevalans çalışması. Klimik Derg. 2009;22(2):44-7.
 • 7. Gul HC, Karakaş A, Artuk C, Özbek G, Kılıç S, Eyigün CP. Antibiotic usage and appropriateness at a university hopital in Turkey: Point prevalence results. Nobel Med. 2013;9(3):98-103.
 • 8. Demirtürk N, Demirdal T, Kuyucuoğlu N. Bir üniversite hastanesinde uygunsuz antibiyotik kullanımlarının araştırılması. Klimik Derg. 2006;19(1):18-21.
 • 9. Bozkurt F, Kaya S, Tekin R, Gulsun S, Deveci O, Dayan S et al. Analysis of antimicrobial consumption and cost in a teaching hospital. J Infect Public Health. 2014;7(2):161-9. Doi: 10.1016/j.jiph.2013.09.007. PubMed PMID: 24290073.
 • 10. Saçar S, Toprak Kavas S, Asan A, Hırçın Cenger D, Turgut H. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde antibiyotik kullanımına ilişkin nokta prevalans çalışması. ANKEM Derg. 2006;20(4):217-21.
 • 11. Mutlu Yılmaz E, Atilla A, Demirhan B, İmat S, Kılıç SS. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde antibiyotik kullanımına ilişkin nokta prevalans çalışması. ANKEM Derg. 2013;27(3):124-9. Doi:10.5222/ankem.2013.124.
 • 12. Devrim İ, Gülfidan G, Oruç Y, Yaşar N, Sorguç Y, Ayhan FY ve ark. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesinde antibiyotik kullanımına ilişkin nokta prevalans çalışması: 2008 ile 2012 verilerinin karşılaştırılması. J Pediatr Inf. 2012;6:46-9. Doi: 10.5152/ced.2012.11.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date 2019/1
Journal Section Articles
Authors

Author: Doğan Barış ÖZTÜRK (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Birgül KAÇMAZ
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Çiğdem TORUN EDİS

Author: Özlem EROL

Author: Okan ÇALIŞKAN

Author: Kenan ECEMİŞ

Author: Serdar GÜL
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0003-3245-6582
Author: Sedat KAYGUSUZ
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : April 30, 2019

Bibtex @research article { kutfd490693, journal = {Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3314}, eissn = {2148-9645}, address = {}, publisher = {Kirikkale University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {90 - 94}, doi = {10.24938/kutfd.490693}, title = {KIRIKKALE İLİNDEKİ İKİ HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI: BİR GÜNLÜK NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Öztürk, Doğan Barış and Kaçmaz, Birgül and Torun Edi̇s, Çiğdem and Erol, Özlem and Çalışkan, Okan and Ecemi̇ş, Kenan and Gül, Serdar and Kaygusuz, Sedat} }
APA Öztürk, D , Kaçmaz, B , Torun Edi̇s, Ç , Erol, Ö , Çalışkan, O , Ecemi̇ş, K , Gül, S , Kaygusuz, S . (2019). KIRIKKALE İLİNDEKİ İKİ HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI: BİR GÜNLÜK NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI . Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 90-94 . DOI: 10.24938/kutfd.490693
MLA Öztürk, D , Kaçmaz, B , Torun Edi̇s, Ç , Erol, Ö , Çalışkan, O , Ecemi̇ş, K , Gül, S , Kaygusuz, S . "KIRIKKALE İLİNDEKİ İKİ HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI: BİR GÜNLÜK NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI" . Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 90-94 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kutfd/issue/38689/490693>
Chicago Öztürk, D , Kaçmaz, B , Torun Edi̇s, Ç , Erol, Ö , Çalışkan, O , Ecemi̇ş, K , Gül, S , Kaygusuz, S . "KIRIKKALE İLİNDEKİ İKİ HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI: BİR GÜNLÜK NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 90-94
RIS TY - JOUR T1 - KIRIKKALE İLİNDEKİ İKİ HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI: BİR GÜNLÜK NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI AU - Doğan Barış Öztürk , Birgül Kaçmaz , Çiğdem Torun Edi̇s , Özlem Erol , Okan Çalışkan , Kenan Ecemi̇ş , Serdar Gül , Sedat Kaygusuz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24938/kutfd.490693 DO - 10.24938/kutfd.490693 T2 - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 94 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-3314-2148-9645 M3 - doi: 10.24938/kutfd.490693 UR - https://doi.org/10.24938/kutfd.490693 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi KIRIKKALE İLİNDEKİ İKİ HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI: BİR GÜNLÜK NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI %A Doğan Barış Öztürk , Birgül Kaçmaz , Çiğdem Torun Edi̇s , Özlem Erol , Okan Çalışkan , Kenan Ecemi̇ş , Serdar Gül , Sedat Kaygusuz %T KIRIKKALE İLİNDEKİ İKİ HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI: BİR GÜNLÜK NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI %D 2019 %J Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1302-3314-2148-9645 %V 21 %N 1 %R doi: 10.24938/kutfd.490693 %U 10.24938/kutfd.490693
ISNAD Öztürk, Doğan Barış , Kaçmaz, Birgül , Torun Edi̇s, Çiğdem , Erol, Özlem , Çalışkan, Okan , Ecemi̇ş, Kenan , Gül, Serdar , Kaygusuz, Sedat . "KIRIKKALE İLİNDEKİ İKİ HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI: BİR GÜNLÜK NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 21 / 1 (April 2019): 90-94 . https://doi.org/10.24938/kutfd.490693
AMA Öztürk D , Kaçmaz B , Torun Edi̇s Ç , Erol Ö , Çalışkan O , Ecemi̇ş K , Gül S , Kaygusuz S . KIRIKKALE İLİNDEKİ İKİ HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI: BİR GÜNLÜK NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI. Kirikkale Univ Tip Fak Derg. 2019; 21(1): 90-94.
Vancouver Öztürk D , Kaçmaz B , Torun Edi̇s Ç , Erol Ö , Çalışkan O , Ecemi̇ş K , Gül S , Kaygusuz S . KIRIKKALE İLİNDEKİ İKİ HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI: BİR GÜNLÜK NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 90-94.