Year 2019, Volume 21 , Issue 1, Pages 58 - 64 2019-04-30

ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY
Kırşehir İlinde Trafik Kazası Nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesinde 1 Mayıs 2016 – 1 Mayıs 2018 Tarihleri Arasında Yatan Hastaların Analizi: Retrospektif Çalışma

Mehmet CANTÜRK [1]


ObjectiveTo present the epidemiologic data of traffic accident victims hospitalized at an intensive care unit.

Material and MethodsMedical files of patients admitted to hospital as a traffic accident victim and hospitalized at intensive care unit from May 01, 2016 to May 01, 2018 were retrospectively analyzed. Age, gender, admission time, type of trauma, mechanical ventilation, and surgery were recorded.

Results: Of the 99300 patients hospitalized due to traffic accidents, 86 patients needed intensive care unit care. Mean age of the patients was 41.80 ± 23.04 years. Fifty-five patients were male, and 31 patients were female. Sixty-two patients were under 60 years of age. Intensive care unit hospitalization was most frequent (39 patients, 45.3%) between 08:00-15:59 hours. Multiple trauma patients constituted 38.4% of the cases. Mean length of stay at the intensive care unit was   2.94 ± 4.01. Of the 86 patients; 51 were transferred to the wards, 14 transferred to a reference hospital, one discharged and 20 patients died. 

Conclusion: Although patients admitted to intensive care unit due to traffic accidents constitute a small percentage, they still have a high mortality rate. Increasing measures of control at times when traffic accidents are common can prevent deaths in productive age groups.

AmaçBu çalışmanın amacı yoğun bakım ünitesinde trafik kazası nedeniyle yatan hastaların epidemiyolojik verilerini sunmaktır.

Gereç ve Yöntemler01 Mayıs 2016 – 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında trafik kazası nedeniyle hastaneye başvuran ve yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların tıbbi dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, yoğun bakım ünitesine kabul zamanı, travma tipi, mekanik ventilasyon ihtiyacı, acil cerrahi müdahale gerekliliği kaydedilmiştir.

BulgularTrafik kazası nedeniyle 99300 hasta hastaneye başvurmuş ve 86 hasta yoğun bakım ünitesine yatırılmıştır. Hastaların ortalama yaşı 41.80±23.04 idi. Hastaların 55’i erkek 31’i kadındı. Altmış iki hasta 60 yaşından küçüktü. Yoğun bakım ünitesine yatışın en sık olduğu zaman dilimi 08:00–15:59 saatleri arasındaydı (n=39, %45).  Çoklu travma hastaları vakaların çoğunluğunu oluşturdu (%38.4). Yoğun bakım ünitesinde ortalama yatış süresi 2.94±4.01 gündü. Seksen altı hastadan 51’i servise nakledildi, 14’ü ileri bir merkeze sevk edildi, 1 hasta taburcu edildi ve 20 hasta öldü.

SonuçÜlkemizde trafik kazasına bağlı yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların oranı düşük olsa da hala yüksek mortaliteye sahiptir. Trafik kazalarının sık olduğu zaman dilimlerinde önlemlerin artırılması üretken yaşta ölümleri önleyebilir.

 • 1. World Health Organization (WHO). WHO Injury Chart Book. Department of ınjuries and violence prevention noncommunicable diseases and mental health cluster. Accessed date: 17 December 2018:http://apps.who.int/iris/handle/10665/42566.
 • 2. Dirlik M, Çakır Bostancıoğlu B, Elbek T, Korkmaz B, Çallak KF, Gün B. Features of the traffic accidents happened in the province of Aydın between 2005 and 2011. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014;20(5):353-8.
 • 3. World Health Organization (WHO). The World Report on Traffic Injury Prevention. Accessed date: 17 December 2018: https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/en/.
 • 4. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). Ulaştırma İstatistikleri. Trafik Kaza İstatikleri. Erişim tarihi: 17 Aralık 2018: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1051.
 • 5. Göksu E, Çete Y, Kanalıcı H, Kılıçaslan İ. Demographic and clinical properties of patients presenting with traffic accidents and its association with blood alcohol concentration. Turk J Emerg Med. 2008;8(1):26-31.
 • 6. Töro K, Hubay M, Sótonyi P, Keller E. Fatal traffic injuries among pedestrians, bicyclists and motor vehicle occupants. Forensic Sci Int. 2005;151(2-3):151-6. 7. Sirlin CB, Brown MA, Andrade-Barreto OA, Deutsch R, Fortlage DA, Hoyt DB et al. Blunt abdominal trauma: clinical value of negative screening US scans. Radiology. 2004;230(3):661-8. Doi: 10.1148/radiol.2303021707.
 • 8. Brown MA, Casola G, Sirlin CB, Patel NY, Hoyt DB. Blunt abdominal trauma: screening us in 2,693 patients. Radiology. 2001;218(2):352-8. Doi: 10.1148/radiology.218.2.r01fe42352.
 • 9. Chalya PL, Gilyoma JM, Dass RM, Mchembe MD, Matasha M, Mabula JB et al. Trauma admissions to the intensive care unit at a reference hospital in Northwestern Tanzania. SJTREM. 2011;19:61. DOI:10.1186/1757-7241-19-61.
 • 10. Beyaztaş FY, Alagözlü H. The evaluation of the traffic accident cases applying to the emergency department of the hospital of the Cumhuriyet University in 1998. Ulus TravmaDerg. 2002;8:29-33.
 • 11. Meral O, Aktaş EÖ, Ersel M. Examination of morbidity and mortality of cases according to intra-vehicle position and accident mechanism. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018;24(3):216-23. Doi: 10.5505/tjtes.2017.34662.
 • 12. Mandıracıoğlu A, Hancı İH, Yavuz C, Aktaş EÖ. İzmir ilinde trafik kazalarında insane faktörü. Karababa AO, Uçku R. IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Bildiriler Kitapçığı; 12-16 Eylül 1994, Didim, Türkiye. 1994. s.13-5.
 • 13. Gören S, Subaşı M, Tıraşcı Y, Kaya Z. Deaths related to traffic accidents. J Foren Med. 2005;2(1):9-13.
 • 14. Karbeyaz K, Balcı Y, Çolak E, Gündüz T. Charactereistics of the traffic accidents in Eskişehir between the years 2002 and 2007. J Foren Med. 2009;6(2):65-73.
 • 15. Aydeniz E, Ünaldı M, Güneyse Ö, Eryiğit H. The retrospective evaluation of injuries owing to traffic collisions in emergency department. J Kartal TR. 2014;25(1):5-12. Doi: 10.5505/jkartaltr.2014.67044.
 • 16. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim. Dalı’na trafik kazası nedeniyle başvuran adli olguların değerlendirilmesi. Trafik Hizmetleri Başkanlığı. Erişim Tarihi: 17 Aralık 2018: http://www.trafik.gov.tr/SiteAssets/Yayinlar/Bildiriler/pdf/A5-13.pdf.
 • 17. Serinkan M, Özen M. Characteristics of injuries due to traffic accidents in the pediatric age group. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011;17(3):243-7. DOI: 10.5505/tjtes.2011.13845.
 • 18. Yavuz C, Mandıracıoğlu A, Hancı İH, Aktaş EÖ. İzmir İli’nde Trafik Kazalarında Teknik Boyutu. Karababa AO, Uçku R. IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Bildiriler Kitapçığı; 12-16 Eylül 1994, Didim, Türkiye. 1994. s.136-9.
 • 19. Varol O, Eren ŞH, Oğoztürk H, Korkmazİ, Beydilli İ. Investigation of the Patients Who Admitted After Traffic Accident to the Emergency Department. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 2006;28(2):55-60.
 • 20. Bilgin UE, Meral O, Koçak A, Aktaş EEÖ, Kıyan S, Altuncı YA. Legal examination of the patients admitted to the Emergency Service of Ege University Hospital due to traffic accidents in 2011. Ege Journal of Medicine. 2013;52(2):93-9.
 • 21. Adenekan AT, Faponle AF. Trauma admissions to the ICU of a tertiary hospital in low resource setting. African Journal of Anaesthesia and Intensive Care. 2009;9(1):5-7. Doi: 10.4314/ajaic.v9i1.47983.
 • 22. Sharma BR, Harish D, Sharma V, Vij K. Road- traffic-accidents-a demographic and topographic analysis. Med Sci Law. 2001;41(3):266-74. Doi: 10.1177/002580240104100311.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4753-3341
Author: Mehmet CANTÜRK (Primary Author)
Institution: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2019

Bibtex @research article { kutfd494908, journal = {Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3314}, eissn = {2148-9645}, address = {}, publisher = {Kirikkale University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {58 - 64}, doi = {10.24938/kutfd.494908}, title = {ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY}, key = {cite}, author = {Cantürk, Mehmet} }
APA Cantürk, M . (2019). ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY . Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 58-64 . DOI: 10.24938/kutfd.494908
MLA Cantürk, M . "ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY" . Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 58-64 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kutfd/issue/38689/494908>
Chicago Cantürk, M . "ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 58-64
RIS TY - JOUR T1 - ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY AU - Mehmet Cantürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24938/kutfd.494908 DO - 10.24938/kutfd.494908 T2 - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 64 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-3314-2148-9645 M3 - doi: 10.24938/kutfd.494908 UR - https://doi.org/10.24938/kutfd.494908 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY %A Mehmet Cantürk %T ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY %D 2019 %J Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1302-3314-2148-9645 %V 21 %N 1 %R doi: 10.24938/kutfd.494908 %U 10.24938/kutfd.494908
ISNAD Cantürk, Mehmet . "ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 21 / 1 (April 2019): 58-64 . https://doi.org/10.24938/kutfd.494908
AMA Cantürk M . ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY. Kirikkale Univ Tip Fak Derg. 2019; 21(1): 58-64.
Vancouver Cantürk M . ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 58-64.