Year 2019, Volume 21 , Issue 1, Pages 52 - 57 2019-04-30

BİR ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİK VERİLERİ
The Data of Neurology Clinic, Kırıkkale Universıty Faculty of Medicine as a Central Anatolian Sample

Bahar SAY [1] , Ufuk ERGÜN [2] , İlknur YARDIMCI [3] , Murat ALPUA [4]


Amaç: Nörolojik hastalıklar, görülme oranlarındaki artış, özürlülük ve sağlık giderlerindeki payı nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma, orta Anadolu örneği olarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji kliniğinde gördüğümüz nörolojik hastalıklar spektrumunu ve oranlarını belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, Ağustos 2016- Ağustos 2018 tarihleri arasında nöroloji kliniğinde yatırılan hastaların dosyaları incelendi. Dosyalar ve tanı kodları doktor tarafından düzenlenmiş olup, International Classification of Diseases kodlamasına göre olan ana tanı, demografik özellikler dikkate alındı.

Bulgular: Toplam 805 (422 kadın, 383 erkek) hasta dosyası tarandı Servisteki hasta sayısı 712, yoğun bakımdaki ise 93’di. Kadın hastalardan 50’si (%10.7), erkek hastalardan 43‘ü (%10) yoğun bakımda takip edildi. Yaş dağılımında 70 yaş üzeri hasta sayısı fazlaydı. Tanılara göre 413 (%51.3) serebrovasküler hastalık, 119 (%14.7) epilepsi, 62 (%7.7) senkop, 60 (%7.4) başdönmesi, 51 (%6.3) baş ağrısı diğer sendromlar, 44 (%5.4) multipl skleroz, 17 (%2.1) enflamatuar polinöropatiler, diğeri, 11 (%1.3) Parkinson, 7 (%0.8) Miyastenia Gravis, 7 (%0.8) bunama, 5 (%0.6) normal basınçlı hidrosefali, 4 (%0.4) Guillian Barre Sendromu (GBS), 3 (%0.3) motor nöron hastalığı, 1 (%0.1) Lambert Eaton sendromu ve 1 (0.1) Herpes virüs ensefaliti görüldü.

Sonuç: Bu çalışma da örneklem sayısı az olsa da orta Anadolu’da başkentin yanı başındaki bir üniversite hastanesinin iki yıllık klinik verileri analiz edildi. Bulgular literatür ile uyumlu olup en sık serebrovasküler hastalık, sonra epilepsi izlendi. Hastaların çoğunluğu 70 yaş üzeriydi. Ayrıca solunum kasları tutulumu ile tehlike yaratabilecek Miyastenia Gravis ve GBS olguları dikkat çekiciydi.

Objective: Neurological diseases have an important role due to the increase in incidence, disability and health expenses. The aim of study to was determine the spectrum and rate of neurological diseases in the Neurology Clinic of Kırıkkale University Faculty of Medicine Hospital as a sample of central Anatolia.

Material and Method: In this retrospective study, medical files of the patients who were hospitalized in the neurology clinic between August 2016 and August 2018 were examined. The files and diagnosis were reviewed by the physician and the main diagnosis and demographic characteristics were recorded according to the International Classification of Diseases.

Results: 805 (422 female, 383 male) patients were evaluated. The number of patients in the inpatient care was 712 and in the intensive care unit was 93. Fifty-one (10.7%) of the female patients and 43 (10%) of the male patients were followed-up in the intensive care unit. Age distribution was higher than 70 years. According to the diagnoses, 413 (51.3%) cerebrovascular disease, 119 (14.7%) epilepsy, 62 (7.7%) syncope, 60 (7.4%) vertigo, 51 (6.3%) headache, other syndromes, 44 (5.4%) multiple sclerosis 17 (2.1%) inflammatory polyneuropathies, 11 (1.3%) Parkinson, 7 (0.8%) myasthenia gravis, 7 (0.8%) dementia, 5 (0.6%) normal pressure hydrocephalus, 4 (0.4%) Guillian Barre Syndrome (GBS) 3 (0.3%) motor neuron disease, 1 (0.1%) Lambert Eaton syndrome and 1 (0.1%) Herpes virus encephalitis were seen.

Conclusion: In this study, we analyzed the two-years clinical data of a university hospital next to the capital in central Anatolia, although the sample size is small. Our findings were consistent with the literature and the most common diagnoses were cerebrovascular disease and epilepsy. The most common patients were above 70 years of age. In addition, patients with Myasthenia Gravis and GBS, which may be dangerous with the involvement of respiratory muscles, were remarkable.

 • 1. Feigin VL, Forouzanfar MH, Krishnamurthi R, Mensah GA, Connor M, Bennett DA et al. Global and regional burden of stroke during 1990-2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2014;18;383(9913):245-54.
 • 2. Ozturk S. Epidemiology of cerebrovascular diseases and risk factors perspectives of the world and Turkey. Turk J Geriatr. 2010;13(1):51-8.
 • 3. Kumral E, Ozkaya B, Sagduyu A, Sirin H, Vardarli E, Pehlivan M. The Ege Stroke Registry: a hospital-based study in the Aegean region, Izmir, Turkey. Analysis of 2,000 stroke patients. Cerebrovasc Dis. 1998;8(5):278-88. Doi:10.1159//000015866.
 • 4. Reeves MJ, Bushnell CD, Howard G, Gargano JW, Duncan PW, Lynch G et al. Sex differences in stroke: epidemiology, clinical presentation, medical care, and outcomes. Lancet Neurol. 2008;7(10):915-26. Doi:10.1016/S1474-4422(08)70193-5.
 • 5. Leonardi M, Ustun TB. The global burden of epilepsy. Epilepsia. 2002;43(6):21-5.
 • 6. Engel J. Epidemiology and etiology. In: Munsat TL, ed. Epilepsy: Global issue for practicing neurologist. 1st ed. New York. Demos Medical Publishing, 2005:35-42.
 • 7. Topalkara K, Akyüz A, Sümer H, Bekar D, Topaktaş S, Dener Ş. Sivas il merkezinde tabakalı örneklem yöntemiyle gerçekleştirilen epilepsi prevalans çalışması. Epilepsi. 1999;5(1):24-9.
 • 8. Wakerley BR, Tan MH, Ting EY. Idiopathic intracranial hypertension. Cephalalgia. 2015;35(3):248-61.
 • 9. Kosmorsky GS. Idiopathic intracranial hypertension: pseudotumor cerebri. Headache. 2014;54(2):389-93. Doi: 10.1111/head.12284.
 • 10. Zurawski J, Stankiewicz J. Multiple sclerosis re-examined: Essential and emerging clinical concepts. Am J Med. 2018;131(5):464-72. Doi: 10.1016/j.amjmed.2017.11.
 • 11. Börü ÜT, Alp R, Sur H, Gül L. Prevalence of multiple sclerosis door-to-door survey in Maltepe, Istanbul, Turkey. Neuroepidemiology. 2006;27:17–21.
 • 12. Börü ÜT, Taşdemir M, Güler N, Dilaver Ayık E, Kumaş A, Yıldırım S et al. Prevalence of multiple sclerosis: Door-to-door survey in three rural areas of Coastal Black Sea Regions of Turkey. Neuroepidemiology. 2011;37(3-4):231–5. Doi: 10.1097/MD.0000000000012856.
 • 13. Çelik Y, Birgili Ö, Kiyat A, Güldiken B, Özkan H, Yılmaz H et al. Prevalence of multiple sclerosis in the metropolitan area of Edirne city, Turkey. Balkan Med J. 2011;28:193-6. Doi:10.5174/tutfd.2010.04089.0.
 • 14. Whitesell J. Inflammatory neuropathies. Semin Neurol. 2010;30(4):356-64. Doi: 10.1055/s-0030-1267279.
 • 15. Vincent A. Autoimmune disorders of the neuromuscular junction. Neurol India. 2008;56(3):305-13.
 • 16. Keskin AO, Uncu G, Tanburoğlu A, Adapınar ÖD. Yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili nörolojik hastalıklar. Osmangazi Journal of Medicine. 2016;38(Special Issue 1):75-82. Doi: http://dx.doi.org/10.20515/otd.51945.
 • 17. Neuhauser HK, Lempert T. Vertigo: epidemiologic aspects. Semin Neurol. 2009;29(5):473-81. Doi: 10.1055/s-0029-1241043.
 • 18. Y Min, I Kazuo, Wong WH, Shibata Y. A clinical epidemiological study in 2169 patients with vertigo. Auris Nasus Larynx. 2009;36(1):30-5. Doi: 10.1016/j.anl.2008.03.006.
 • 19. Evlice A, Demir T, Aslan K, Bozdemir H, Demirkiran M, Ünal İ et al. Nörolojik hastalıklarda özürlülük. Cukurova Medical Journal. 2014;39(3):566-71.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date 2019/1
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2595-3804
Author: Bahar SAY (Primary Author)
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2664-1549
Author: Ufuk ERGÜN
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: İlknur YARDIMCI
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0951-5962
Author: Murat ALPUA
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2019

Bibtex @research article { kutfd505432, journal = {Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3314}, eissn = {2148-9645}, address = {}, publisher = {Kirikkale University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {52 - 57}, doi = {10.24938/kutfd.505432}, title = {BİR ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİK VERİLERİ}, key = {cite}, author = {SAY, Bahar and ERGÜN, Ufuk and YARDIMCI, İlknur and ALPUA, Murat} }
APA SAY, B , ERGÜN, U , YARDIMCI, İ , ALPUA, M . (2019). BİR ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİK VERİLERİ. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 52-57 . DOI: 10.24938/kutfd.505432
MLA SAY, B , ERGÜN, U , YARDIMCI, İ , ALPUA, M . "BİR ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİK VERİLERİ". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 52-57 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kutfd/issue/38689/505432>
Chicago SAY, B , ERGÜN, U , YARDIMCI, İ , ALPUA, M . "BİR ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİK VERİLERİ". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 52-57
RIS TY - JOUR T1 - BİR ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİK VERİLERİ AU - Bahar SAY , Ufuk ERGÜN , İlknur YARDIMCI , Murat ALPUA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24938/kutfd.505432 DO - 10.24938/kutfd.505432 T2 - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 57 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-3314-2148-9645 M3 - doi: 10.24938/kutfd.505432 UR - https://doi.org/10.24938/kutfd.505432 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi BİR ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİK VERİLERİ %A Bahar SAY , Ufuk ERGÜN , İlknur YARDIMCI , Murat ALPUA %T BİR ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİK VERİLERİ %D 2019 %J Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1302-3314-2148-9645 %V 21 %N 1 %R doi: 10.24938/kutfd.505432 %U 10.24938/kutfd.505432
ISNAD SAY, Bahar , ERGÜN, Ufuk , YARDIMCI, İlknur , ALPUA, Murat . "BİR ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİK VERİLERİ". Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 21 / 1 (April 2019): 52-57 . https://doi.org/10.24938/kutfd.505432
AMA SAY B , ERGÜN U , YARDIMCI İ , ALPUA M . BİR ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİK VERİLERİ. Kirikkale Univ Tip Fak Derg. 2019; 21(1): 52-57.
Vancouver SAY B , ERGÜN U , YARDIMCI İ , ALPUA M . BİR ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİK VERİLERİ. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 57-52.