Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Afyonkarahisar bölgesinden toplanan çiğ sütlerde beta-laktam grubu antibiyotik kalıntı varlığının araştırılması

Year 2018, Volume 11, Issue 2, 113 - 118, 14.02.2018
https://doi.org/10.30607/kvj.376452

Abstract

Hayvanlarda tedavi edici, koruyucu ve benzeri amaçlarla kullanılan antibiyotikler bu hayvanlardan elde edilen gıdalarda kalıntı bırakabilmektedir. Antibiyotik kalıntıları bakımından çiğ süt yüksek risk içermektedir. Böyle gıdaların insanlar tarafından tüketimi ise ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu amaçla, Afyonkarahisar bölgesinden toplanan 80 çiğ süt örneği beta-laktam antibiyotik kalıntı varlığı bakımından ELISA yöntemiyle analiz edildi. Yapılan analizler neticesinde 38 örneğin beta-laktam grubu antibiyotik kalıntısı içermediği, 35 örneğin değişen konsantrasyonlarda ve bulunmasına izin verilen maksimum kalıntı limitleri içerisinde ve 7 numunenin ise 3 ppb’nin üzerinde fakat 30 ppb’nin altında beta-laktam antibiyotik kalıntısı içerdiği tespit edildi. Sonuç olarak, çiğ sütlerde saptanan değerlerin nispeten yüksek olmasının antibiyotik verilmiş hayvanlardan gerekli arınma süresi geçmeden sütlerin tüketime verildiği şeklinde değerlendirildi.

References

 • Acaroz U, Arslan-Acaroz D, Gürler Z. Gıdalarda antibiyotik kalıntılarının saptanması için enzim immunoassay geliştirilmesi. Kocatepe Veteriner Dergisi. 2016; 9(2): 122-126
 • Ardıç M, Durmaz H. Investigation of beta-lactam residues in unpacked milk consumed in Sanlıurfa. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimler Dergisi. 2006; 1: 74-77.
 • Ceyhan I, Bozkurt M. Ankara piyasasında satılan sütlerde penisilin araştırması. Türk Hijyen Derneği Biyoloji Dergisi. 1986; 44: 1-5.
 • Cristina J, Juan CM, Jord M, Guillermina F. Determination of macrolide and lincosamide antibiotics by pressurised liquid extraction and liquid chromatography- tandem mass spectrometry in meat and milk. Food Control. 2010; 21: 1703-1709.
 • Demet Ö, Acet A, Traş B, Baş L, Eğilmez İ. Konya’da tüketime sunulan yumurtalarda kloramfenikol furazolidon ilaç kalıntılarının araştırılması. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1992; 6: 61-63.
 • Dokuzlu C, Tayar M. Bursa ve çevresinde çiğ sütlerde antibiyotik varlığının belirlenmesi. Veteriner Bilimleri Dergisi. 2001; 17: 153-157.
 • Filazi A, Ince S, Temamogullari F. Survey of the occurrence of aflatoxin M1 in cheeses produced by dairy ewe’s milk in Urfa city, Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2010; 57: 197-199.
 • Han W, Zheng N, Wang J, Zheng P, Li Song L, Yu Qun L. Survey of tetracyclines, sulfonamides, sulfomethazine, and quinolones in uht milk in China market. Journal of Integrative Agriculture. 2013; 12: 1300-1305.
 • Kara R, Ince S. Aflatoxin M1 in buffalo and cow milk in Afyonkarahisar, Turkey. Food Addit Contam Part B 2014; 7(1): 7-10.
 • Kara R, Ince S. Evaluation of malathion and malaoxon contamination in buffalo and cow milk from Afyonkarahisar Region, Turkey, using liquid chromatography/tandem mass spectrometry–a short report. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 2016; 66(1): 57-60.
 • Kaya SE, Filazi A. Determination of antibiotic residues in milk samples. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2010; 16(Suppl-A), S31-S35.
 • Kaya S, Ünsal A. Besinlerdeki ilaç kalıntıları: In: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji.Ed; Kaya S, Pirinçci İ, Bilgili A, 2th Ed., Medisan yayınevi, Ankara, Turkey. 2000; pp. 713-743.
 • Önal A, Aydın N, Ayaz Y, İşcan D, Savaş N. Süt ve etlerde bulunan bazı antibiyotiklerin çeşitli yöntemlerle saptanması. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Enstitüsü Dergisi. 1993; 7: 48-51.
 • Şanlı Y, Kaya S, Yavuz H, Aydın N, Akar F, Doğan A. Süt örneklerinde kloramfenikol kalıntıları. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi. 1991; 38: 402-416.
 • Temamoğulları F, Kaya S. Ankara piyasasında satılan sütlerde bazı antibiyotik kalıntılarının ince tabaka kromatografisi ve biyootografik yöntemle saptanması. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2010; 16: 187-191.
 • TGK. Türk Gıda Kodeksi. Hayvansal kökenli gıdalarda veteriner ilaçları maksimum kalıntı limitleri tebliğinde değişiklik yapılması hakkında tebliğ. Resmi Gazete Tebliğ No: 26457, 2007.
 • Torlak E, Gökmen M, Gürbüz Ü, Kıztanır B, Işık MK. Çiğ sütlerde antibiyotik kalıntı analizlerinde hızlı test metotlarının ve HPLC tekniğinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimler Dergisi. 2012; 7: 105-111.
 • Yu W, Knauer M, Kunas C, Acaroz U, Dietrich R, Märtlbauer E. A gold nanoparticles growth-based immunoassay for detection of antibiotic residues. Analytical Methods. 2017; 9(2), 188-191.
 • Zhu K, Acaröz U, Märtlbauer E. A cellular logic circuit for the detection of bacterial pore-forming toxins. Chemical Communications. 2013; 49(45): 5198-5200.

Presence of beta-lactam antibiotic residues in raw milk obtained from Afyonkarahisar Province

Year 2018, Volume 11, Issue 2, 113 - 118, 14.02.2018
https://doi.org/10.30607/kvj.376452

Abstract

Antibiotics usage for treating, protective, and similar purposes of animals may cause residue in foods of animal origin. Raw milk has high risk in terms of antibiotics residue. The consumption of such foods can cause serious health problems in human. For this purpose, 80 raw milk samples were collected from Afyonkarahisar province and analysed for beta-lactam antibiotics by means of ELISA. The result of analyses showed that 38 samples did not contain beta-lactam residue, 35 samples contained different concentration and acceptable maximum residue limits of beta-lactam, and 7 samples contained residues above 3 ppb but below 30 ppb. In conclusion, relatively high level of residue in raw milk showed that milk is offered for human consumption without taking it into consideration of withdrawal time. 

References

 • Acaroz U, Arslan-Acaroz D, Gürler Z. Gıdalarda antibiyotik kalıntılarının saptanması için enzim immunoassay geliştirilmesi. Kocatepe Veteriner Dergisi. 2016; 9(2): 122-126
 • Ardıç M, Durmaz H. Investigation of beta-lactam residues in unpacked milk consumed in Sanlıurfa. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimler Dergisi. 2006; 1: 74-77.
 • Ceyhan I, Bozkurt M. Ankara piyasasında satılan sütlerde penisilin araştırması. Türk Hijyen Derneği Biyoloji Dergisi. 1986; 44: 1-5.
 • Cristina J, Juan CM, Jord M, Guillermina F. Determination of macrolide and lincosamide antibiotics by pressurised liquid extraction and liquid chromatography- tandem mass spectrometry in meat and milk. Food Control. 2010; 21: 1703-1709.
 • Demet Ö, Acet A, Traş B, Baş L, Eğilmez İ. Konya’da tüketime sunulan yumurtalarda kloramfenikol furazolidon ilaç kalıntılarının araştırılması. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1992; 6: 61-63.
 • Dokuzlu C, Tayar M. Bursa ve çevresinde çiğ sütlerde antibiyotik varlığının belirlenmesi. Veteriner Bilimleri Dergisi. 2001; 17: 153-157.
 • Filazi A, Ince S, Temamogullari F. Survey of the occurrence of aflatoxin M1 in cheeses produced by dairy ewe’s milk in Urfa city, Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2010; 57: 197-199.
 • Han W, Zheng N, Wang J, Zheng P, Li Song L, Yu Qun L. Survey of tetracyclines, sulfonamides, sulfomethazine, and quinolones in uht milk in China market. Journal of Integrative Agriculture. 2013; 12: 1300-1305.
 • Kara R, Ince S. Aflatoxin M1 in buffalo and cow milk in Afyonkarahisar, Turkey. Food Addit Contam Part B 2014; 7(1): 7-10.
 • Kara R, Ince S. Evaluation of malathion and malaoxon contamination in buffalo and cow milk from Afyonkarahisar Region, Turkey, using liquid chromatography/tandem mass spectrometry–a short report. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 2016; 66(1): 57-60.
 • Kaya SE, Filazi A. Determination of antibiotic residues in milk samples. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2010; 16(Suppl-A), S31-S35.
 • Kaya S, Ünsal A. Besinlerdeki ilaç kalıntıları: In: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji.Ed; Kaya S, Pirinçci İ, Bilgili A, 2th Ed., Medisan yayınevi, Ankara, Turkey. 2000; pp. 713-743.
 • Önal A, Aydın N, Ayaz Y, İşcan D, Savaş N. Süt ve etlerde bulunan bazı antibiyotiklerin çeşitli yöntemlerle saptanması. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Enstitüsü Dergisi. 1993; 7: 48-51.
 • Şanlı Y, Kaya S, Yavuz H, Aydın N, Akar F, Doğan A. Süt örneklerinde kloramfenikol kalıntıları. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi. 1991; 38: 402-416.
 • Temamoğulları F, Kaya S. Ankara piyasasında satılan sütlerde bazı antibiyotik kalıntılarının ince tabaka kromatografisi ve biyootografik yöntemle saptanması. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2010; 16: 187-191.
 • TGK. Türk Gıda Kodeksi. Hayvansal kökenli gıdalarda veteriner ilaçları maksimum kalıntı limitleri tebliğinde değişiklik yapılması hakkında tebliğ. Resmi Gazete Tebliğ No: 26457, 2007.
 • Torlak E, Gökmen M, Gürbüz Ü, Kıztanır B, Işık MK. Çiğ sütlerde antibiyotik kalıntı analizlerinde hızlı test metotlarının ve HPLC tekniğinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimler Dergisi. 2012; 7: 105-111.
 • Yu W, Knauer M, Kunas C, Acaroz U, Dietrich R, Märtlbauer E. A gold nanoparticles growth-based immunoassay for detection of antibiotic residues. Analytical Methods. 2017; 9(2), 188-191.
 • Zhu K, Acaröz U, Märtlbauer E. A cellular logic circuit for the detection of bacterial pore-forming toxins. Chemical Communications. 2013; 49(45): 5198-5200.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Eda AYCAN This is me


Sinan İNCE (Primary Author)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1915-9797
Türkiye

Publication Date February 14, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 11, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { kvj376452, journal = {Kocatepe Veterinary Journal}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {11}, number = {2}, pages = {113 - 118}, doi = {10.30607/kvj.376452}, title = {Afyonkarahisar bölgesinden toplanan çiğ sütlerde beta-laktam grubu antibiyotik kalıntı varlığının araştırılması}, key = {cite}, author = {Aycan, Eda and İnce, Sinan} }
APA Aycan, E. & İnce, S. (2018). Afyonkarahisar bölgesinden toplanan çiğ sütlerde beta-laktam grubu antibiyotik kalıntı varlığının araştırılması . Kocatepe Veterinary Journal , 11 (2) , 113-118 . DOI: 10.30607/kvj.376452
MLA Aycan, E. , İnce, S. "Afyonkarahisar bölgesinden toplanan çiğ sütlerde beta-laktam grubu antibiyotik kalıntı varlığının araştırılması" . Kocatepe Veterinary Journal 11 (2018 ): 113-118 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kvj/issue/35377/376452>
Chicago Aycan, E. , İnce, S. "Afyonkarahisar bölgesinden toplanan çiğ sütlerde beta-laktam grubu antibiyotik kalıntı varlığının araştırılması". Kocatepe Veterinary Journal 11 (2018 ): 113-118
RIS TY - JOUR T1 - Afyonkarahisar bölgesinden toplanan çiğ sütlerde beta-laktam grubu antibiyotik kalıntı varlığının araştırılması AU - Eda Aycan , Sinan İnce Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30607/kvj.376452 DO - 10.30607/kvj.376452 T2 - Kocatepe Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 118 VL - 11 IS - 2 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - doi: 10.30607/kvj.376452 UR - https://doi.org/10.30607/kvj.376452 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veterinary Journal Afyonkarahisar bölgesinden toplanan çiğ sütlerde beta-laktam grubu antibiyotik kalıntı varlığının araştırılması %A Eda Aycan , Sinan İnce %T Afyonkarahisar bölgesinden toplanan çiğ sütlerde beta-laktam grubu antibiyotik kalıntı varlığının araştırılması %D 2018 %J Kocatepe Veterinary Journal %P 1308-1594-2147-6853 %V 11 %N 2 %R doi: 10.30607/kvj.376452 %U 10.30607/kvj.376452
ISNAD Aycan, Eda , İnce, Sinan . "Afyonkarahisar bölgesinden toplanan çiğ sütlerde beta-laktam grubu antibiyotik kalıntı varlığının araştırılması". Kocatepe Veterinary Journal 11 / 2 (February 2018): 113-118 . https://doi.org/10.30607/kvj.376452
AMA Aycan E. , İnce S. Afyonkarahisar bölgesinden toplanan çiğ sütlerde beta-laktam grubu antibiyotik kalıntı varlığının araştırılması. Kocatepe Veterinary Journal. 2018; 11(2): 113-118.
Vancouver Aycan E. , İnce S. Afyonkarahisar bölgesinden toplanan çiğ sütlerde beta-laktam grubu antibiyotik kalıntı varlığının araştırılması. Kocatepe Veterinary Journal. 2018; 11(2): 113-118.
IEEE E. Aycan and S. İnce , "Afyonkarahisar bölgesinden toplanan çiğ sütlerde beta-laktam grubu antibiyotik kalıntı varlığının araştırılması", Kocatepe Veterinary Journal, vol. 11, no. 2, pp. 113-118, Feb. 2018, doi:10.30607/kvj.376452

Cited By

GIDALARDA ANTİBİYOTİK KALINTILARI VE HALK SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni
Nurtaç KÜÇÜKBÜĞRÜ
https://doi.org/10.38137/vetfarmatoksbulten.822713

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108