Research Article
BibTex RIS Cite

Samsun Yöresi Mandalarında (Bubalus bubalis) Dışkı Bakısı ile Tespit Edilen Parazitler

Year 2023, Volume: 16 Issue: 4, 472 - 480, 31.12.2023
https://doi.org/10.30607/kvj.1302962

Abstract

Mandalar çevre şartlarına uyumlu, hastalıklara dayanıklı hayvanlar olarak bilinseler de birçok parazite konaklık yaparlar. Bu araştırmada Samsun ve ilçelerinde yetiştiriciliği yapılan mandalarda bulunan parazitlerin, dışkı bakısı yöntemi ile araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında 556’sı malak, 432’si ergin mandalara ait olmak üzere toplam 988 dışkı örneği parazitolojik yönden incelenmiştir. İnceleme sonunda 394 (%70,9) malak, 190 (%43,9) manda dışkısında 2 trematod (Fasciola sp. ve parafistomatid tip), 1 sestod (Moniezia sp.) ve 4 nematod (Rhabtidid tip, trikostrongil tip, Capillaria sp., Trichuris sp.) olmak üzere 7 farklı helmint yumurtası, ayrıca Eimeria sp. ookistlerine rastlanmıştır. Dışkılarda en sık rastlanan helmint yumurtaları trikostrongil tip, Fasciola sp. ve Moniezia sp. olurken, Eimeria sp. ookisti incelenen 125 işletmenin %80’inde kaydedilmiştir. Akciğer kılkurdu larvalarına ise rastlanmamıştır. Araştırma sonunda, incelenen manda çiftliklerinin %90’nından fazlasında en az bir tür parazite rastlanmıştır. Türkiye’de mandacılık sektöründe entansif yetiştiriciliğe tam olarak geçilmediğinden parazit hastalıkları göz ardı edilse de, ileride bu hastalıklarla düzenli mücadele edilmesi gerekeceği unutulmamalıdır.

Supporting Institution

TAGEM

Project Number

TAGEM/HSGYAD/B/20/A5/ P1/1926

Thanks

Dışkı materyali toplanması sırasında kolaylık gösteren tüm manda yetiştiricilerine teşekkür ederiz.

References

 • Aboulaila, M., Igarashi, M., El-Khatam, A., & Menshaw, S. (2022). Gastrointestinal nematodes from buffalo in Minoufia Govern with special reference to Bunostomum phlebotomum. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, 27, e100613. https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2021.100673
 • Ateş, C., & Umur, Ş. (2021). Paramphistome species in water bufaloes and intermediate hosts in the Kızılırmak Delta in Samsun province, Turkey. Acta Parasitologica, 66, 213-221. https://doi.org/10.1007/s11686-020-00278-z
 • Biswas, H., Dey, A.R., Begum, N., & Das, P.M. (2014). Epidemiological aspects of gastro-intestal parasites in buffalo in Bhola, Bangladesh. Indian Journal of Animal Science, 84, 245-250.
 • Condoleo, R.U., Venezian V., Bruni, G., Santaniello, M., Carbone, S., Pennacchio, S., Rinaldi, L., & Cringoli, G. (2007). Distribution of helminths in buffalo farms from central Italy. Italian Journal of Animal Science, 6, 920-922. https://doi.org/10.4081/ijas.2007.s2.920
 • Çelik, B.A., Çelik, Ö.Y., Ayan, A., Kılınç, Ö.O., Ayan, Ö.O., & Görmez, G. (2022). A survey of Toxocara vitlorum in anatolian water buffaloes (Bubalis bubalus) in Diyarbakır, Turkey. Assiut Veterinary Medical Journal, 68, 90-96.
 • Çetindağ, M., & Doğanay, A. (1996). Samsun yöresi mandalarında sindirim sistemi helmintleri. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 8(3), 46-57.
 • Dubey J.P. (2020). Coccidiosis in water buffaloes (Bubalus bubalis). Ed. Dubey J.P. Coccidiosis in Livestock, Poultru, Companion Animals, and Humans. CRC Press. s.91-98.
 • Gueguen, E., Leperre, P., Petit, H., Marlin, A., & Chartier, C. (2016). A coproscopical study of helmithosis in domestic ruminants (cattle, buffalo, goat) in Khammouane Province (Lao PDR). Revue de Medecine Veterinaire, 67, 310-315.
 • Güralp, N., & Doğru, C. (1968). Türkiye’de ehli hayvanlarda setariose. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(1), 29-40.
 • Güralp, N., & Oğuz, T. (1970). Türkiye’de mandalarda (Bubalus bubalis) thelaziose. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(2), 109-113.
 • Güzel, H., & Kozan, E. (2013). The prevalence of helminth infections in water buffaloes in the vicinity of Afyonkarahisar province. Euroasian Journal of Veterinary Science, 29(3), 126-132.
 • Jyoti, N., Singh, K., Juyal, P.D., Haque, M., & Rath, S.S. (2012). Epidemiology of gastrointestinal parasites in buffalo calves of Punjab state. Journal of Veterinary Parasitology, 26, 19-22.
 • Kobak, P., & Pilarczyk, B. (2012). Prevalence of gastrointestinal parasites of water buffaloes raised in the Notecka Forest Region (Poland). Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 56, 33-36. https://doi.org/10.2478/v10213-012-0006-4
 • Liu, Y., Li, F., Liu, W., Dai, R.S., Tan, Y.M., He, D.S., Lin, R.Q., & Zhu, X.Q. (2009). Prevalence of helminths in water buffaloes in Hunan Province, China. Trop Anim Health Prod, 41, 543-546. https://doi.org/10.1007/s11250-008-9219-1
 • Mamun, M.A.A., Begum, N., & Mondal, M.M.H. (2011). A coprological survey of gastro-intestinal parasites of water buffaloes (Bubalus bubalis) in Kurigram district of Bangladesh. Journal of the Bangladesh Agricultural University, 9, 103-109. http://dx.doi.org/10.3329/jbau.v9i1.8752
 • Merdivenci, A. (1983). Son 30 yıl (1952-1982) içinde Türkiye’de varlığını ilk kez bildirdiğimiz parazitler. Türk Mikrobioloji Cemiyeti Dergisi, 13, 23-37.
 • Nalbantoğlu, S., Sarı, B., Çiçek, H., & Karaer, Z. (2008). Prevalence of coccidian species in the water bufalo (Bubalus bubalis) in the province of Afyon, Turkey. Acta Veterinaria Bruno, 77, 111-116. https://doi.org/10.2754/avb200877010111
 • Nath, S., Das, G., Dixit, A.K., Agrawal, V., Kumar, S., Singh, A.K., & Katuri, R.N. (2016). Epidemiological studies on gastrointestinal parasites of buffaloes in seven agro-climatic zones of Madhya Pradesh, India. Buffalo Bulletin, 35, 355-364.
 • Özer, E., 1987. Elazığ yöresinde mandalarda Cysticercus bovis’in yayılışı üzerine araştırmalar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(1), 85-88.
 • Patel, H.C., Hasnani, J.J., Patel, P.V., Pandya, S.S., Solanki, J.B.,& Jadav, S.C. (2015). A study on helminth parasites of buffaloes brought to Ahmedabad slaughter house, Gujarat, India. International Journal of Life Science & Pharma Research. 5, 20-27.
 • Raza, M.A., Bachaya, A.H., Akhtar, M.S., Arshad, M.H., Murtaza, S., Ayaz, M.M., Naeem, M., & Basit, A. (2012). Point prevalence of gastrointestinal helminthiasis in buffaloes (Bubalus bubalis) at the vicinity of Jatoi, Punjab, Pakistan. Science International (Lahore), 24, 465-469.
 • Sayın, F. (1968). The sporulated oocysts of Eimeria ankarensis n. sp. and of other species of Eimeria of buffalo in Turkey and transmission of four species of Eimeria from buffalo to cow calves. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15, 282-300.
 • Sayın, F. (1973). The presence of Eimeria bareillyi (Gill, Chhabra and Lal, 1963) in buffalo in Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20, 38-42.
 • Thakre, B.K., Kumar, B., Brahmbhatt, N., Parmar, V.L., Patel, J., Damor, J., Gamit, K., & Patel, J.A. (2019). Gastrointestinal parasitic infections in cattle and buffaloes in southwestern region of Gujarat, India. Indian Journal of Animal Science, 89, 735-737. https://doi.org/10.56093/ijans.v89i7.92022
 • Tınar, R., Umur, Ş., Köroğlu, E., Güçlü, F., Ayaz, E., & Şenlik, B. (2011). Veteriner Helmintoloji. Ed: Tınar R, Dora Basım Yayın, Bursa.
 • Umur, Ş., & Gıcık, Y. (1995). Kars yöresi ruminantlarında Anaplocephalidae türlerinin yayılışı. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 19(2), 272-281.
 • Umur, Ş., Bölükbaş, C.S., Gürler, A.T., Sayılır, A.K., & Açıcı, M. (2018). Fasciola gigantica cases in ruminants from Samsun Province, Turkey. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, 13, 1-4.
 • Yılmaz, A., & Kara, M.A. (2019). Dünyada ve Türkiye’de manda yetiştiriciliğinin durumu ve geleceği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(3), 356-363. https://doi.org/10.19159/tutad.598629

Investigating Parasites of Water Buffaloes (Bubalus bubalis) by Fecal Examination in Samsun

Year 2023, Volume: 16 Issue: 4, 472 - 480, 31.12.2023
https://doi.org/10.30607/kvj.1302962

Abstract

Buffaloes, known to be resistant to environmental conditions and diseases, host many parasites. The study aimed to investigate the parasites of water buffaloes in Samsun by fecal examination methods. A total of 988 fecal samples (432 adult buffalo and 556 calves) were examined parasitological. End of the study, 7 different helminth eggs (2 trematodes, 1 cestoda, and 4 nematodes) and Eimeria sp. oocysts were found in 70.9% of calves and 43.9% of adults. The common helminth eggs were trichostrongylid type, Fasciola sp., and Moniezia sp., while Eimeria sp. oocysts were recorded in 80% of 125 buffalo farms. There were no lungworm larvae in the samples. End of the study, at least one type of parasite was found in more than 90% of the buffalo farms. Although parasitic diseases are considered insignificant since intensive breeding has not yet been fully implemented in the buffalo sector in Turkey, it should need to control programs in the future.

Project Number

TAGEM/HSGYAD/B/20/A5/ P1/1926

References

 • Aboulaila, M., Igarashi, M., El-Khatam, A., & Menshaw, S. (2022). Gastrointestinal nematodes from buffalo in Minoufia Govern with special reference to Bunostomum phlebotomum. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, 27, e100613. https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2021.100673
 • Ateş, C., & Umur, Ş. (2021). Paramphistome species in water bufaloes and intermediate hosts in the Kızılırmak Delta in Samsun province, Turkey. Acta Parasitologica, 66, 213-221. https://doi.org/10.1007/s11686-020-00278-z
 • Biswas, H., Dey, A.R., Begum, N., & Das, P.M. (2014). Epidemiological aspects of gastro-intestal parasites in buffalo in Bhola, Bangladesh. Indian Journal of Animal Science, 84, 245-250.
 • Condoleo, R.U., Venezian V., Bruni, G., Santaniello, M., Carbone, S., Pennacchio, S., Rinaldi, L., & Cringoli, G. (2007). Distribution of helminths in buffalo farms from central Italy. Italian Journal of Animal Science, 6, 920-922. https://doi.org/10.4081/ijas.2007.s2.920
 • Çelik, B.A., Çelik, Ö.Y., Ayan, A., Kılınç, Ö.O., Ayan, Ö.O., & Görmez, G. (2022). A survey of Toxocara vitlorum in anatolian water buffaloes (Bubalis bubalus) in Diyarbakır, Turkey. Assiut Veterinary Medical Journal, 68, 90-96.
 • Çetindağ, M., & Doğanay, A. (1996). Samsun yöresi mandalarında sindirim sistemi helmintleri. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 8(3), 46-57.
 • Dubey J.P. (2020). Coccidiosis in water buffaloes (Bubalus bubalis). Ed. Dubey J.P. Coccidiosis in Livestock, Poultru, Companion Animals, and Humans. CRC Press. s.91-98.
 • Gueguen, E., Leperre, P., Petit, H., Marlin, A., & Chartier, C. (2016). A coproscopical study of helmithosis in domestic ruminants (cattle, buffalo, goat) in Khammouane Province (Lao PDR). Revue de Medecine Veterinaire, 67, 310-315.
 • Güralp, N., & Doğru, C. (1968). Türkiye’de ehli hayvanlarda setariose. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(1), 29-40.
 • Güralp, N., & Oğuz, T. (1970). Türkiye’de mandalarda (Bubalus bubalis) thelaziose. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(2), 109-113.
 • Güzel, H., & Kozan, E. (2013). The prevalence of helminth infections in water buffaloes in the vicinity of Afyonkarahisar province. Euroasian Journal of Veterinary Science, 29(3), 126-132.
 • Jyoti, N., Singh, K., Juyal, P.D., Haque, M., & Rath, S.S. (2012). Epidemiology of gastrointestinal parasites in buffalo calves of Punjab state. Journal of Veterinary Parasitology, 26, 19-22.
 • Kobak, P., & Pilarczyk, B. (2012). Prevalence of gastrointestinal parasites of water buffaloes raised in the Notecka Forest Region (Poland). Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 56, 33-36. https://doi.org/10.2478/v10213-012-0006-4
 • Liu, Y., Li, F., Liu, W., Dai, R.S., Tan, Y.M., He, D.S., Lin, R.Q., & Zhu, X.Q. (2009). Prevalence of helminths in water buffaloes in Hunan Province, China. Trop Anim Health Prod, 41, 543-546. https://doi.org/10.1007/s11250-008-9219-1
 • Mamun, M.A.A., Begum, N., & Mondal, M.M.H. (2011). A coprological survey of gastro-intestinal parasites of water buffaloes (Bubalus bubalis) in Kurigram district of Bangladesh. Journal of the Bangladesh Agricultural University, 9, 103-109. http://dx.doi.org/10.3329/jbau.v9i1.8752
 • Merdivenci, A. (1983). Son 30 yıl (1952-1982) içinde Türkiye’de varlığını ilk kez bildirdiğimiz parazitler. Türk Mikrobioloji Cemiyeti Dergisi, 13, 23-37.
 • Nalbantoğlu, S., Sarı, B., Çiçek, H., & Karaer, Z. (2008). Prevalence of coccidian species in the water bufalo (Bubalus bubalis) in the province of Afyon, Turkey. Acta Veterinaria Bruno, 77, 111-116. https://doi.org/10.2754/avb200877010111
 • Nath, S., Das, G., Dixit, A.K., Agrawal, V., Kumar, S., Singh, A.K., & Katuri, R.N. (2016). Epidemiological studies on gastrointestinal parasites of buffaloes in seven agro-climatic zones of Madhya Pradesh, India. Buffalo Bulletin, 35, 355-364.
 • Özer, E., 1987. Elazığ yöresinde mandalarda Cysticercus bovis’in yayılışı üzerine araştırmalar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(1), 85-88.
 • Patel, H.C., Hasnani, J.J., Patel, P.V., Pandya, S.S., Solanki, J.B.,& Jadav, S.C. (2015). A study on helminth parasites of buffaloes brought to Ahmedabad slaughter house, Gujarat, India. International Journal of Life Science & Pharma Research. 5, 20-27.
 • Raza, M.A., Bachaya, A.H., Akhtar, M.S., Arshad, M.H., Murtaza, S., Ayaz, M.M., Naeem, M., & Basit, A. (2012). Point prevalence of gastrointestinal helminthiasis in buffaloes (Bubalus bubalis) at the vicinity of Jatoi, Punjab, Pakistan. Science International (Lahore), 24, 465-469.
 • Sayın, F. (1968). The sporulated oocysts of Eimeria ankarensis n. sp. and of other species of Eimeria of buffalo in Turkey and transmission of four species of Eimeria from buffalo to cow calves. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15, 282-300.
 • Sayın, F. (1973). The presence of Eimeria bareillyi (Gill, Chhabra and Lal, 1963) in buffalo in Turkey. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20, 38-42.
 • Thakre, B.K., Kumar, B., Brahmbhatt, N., Parmar, V.L., Patel, J., Damor, J., Gamit, K., & Patel, J.A. (2019). Gastrointestinal parasitic infections in cattle and buffaloes in southwestern region of Gujarat, India. Indian Journal of Animal Science, 89, 735-737. https://doi.org/10.56093/ijans.v89i7.92022
 • Tınar, R., Umur, Ş., Köroğlu, E., Güçlü, F., Ayaz, E., & Şenlik, B. (2011). Veteriner Helmintoloji. Ed: Tınar R, Dora Basım Yayın, Bursa.
 • Umur, Ş., & Gıcık, Y. (1995). Kars yöresi ruminantlarında Anaplocephalidae türlerinin yayılışı. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 19(2), 272-281.
 • Umur, Ş., Bölükbaş, C.S., Gürler, A.T., Sayılır, A.K., & Açıcı, M. (2018). Fasciola gigantica cases in ruminants from Samsun Province, Turkey. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, 13, 1-4.
 • Yılmaz, A., & Kara, M.A. (2019). Dünyada ve Türkiye’de manda yetiştiriciliğinin durumu ve geleceği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(3), 356-363. https://doi.org/10.19159/tutad.598629
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Parasitology
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Ali Tümay Gürler 0000-0001-8092-1245

Coşkun Aydın 0000-0001-6244-414X

Cenk Soner Bölükbaş 0000-0002-4863-696X

Şakir Önder Türlek 0000-0001-6970-8179

Mehmet Öztürk 0000-0002-3559-0587

Rahşan Koç Akpınar 0000-0003-0075-9247

Tuğçe Tuygun 0000-0003-1262-1499

Selma Kaya 0000-0002-8934-3418

Elif Burcu Gençay Topçu 0000-0002-0621-3125

Öykü Barılı 0000-0001-7692-5171

Rübeyda Dinç 0000-0003-1612-2187

Mustafa Açıcı 0000-0002-8406-9739

Şinasi Umur 0000-0001-9766-2817

Project Number TAGEM/HSGYAD/B/20/A5/ P1/1926
Early Pub Date December 20, 2023
Publication Date December 31, 2023
Acceptance Date November 1, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 16 Issue: 4

Cite

APA Gürler, A. T., Aydın, C., Bölükbaş, C. S., Türlek, Ş. Ö., et al. (2023). Samsun Yöresi Mandalarında (Bubalus bubalis) Dışkı Bakısı ile Tespit Edilen Parazitler. Kocatepe Veterinary Journal, 16(4), 472-480. https://doi.org/10.30607/kvj.1302962
AMA Gürler AT, Aydın C, Bölükbaş CS, Türlek ŞÖ, Öztürk M, Koç Akpınar R, Tuygun T, Kaya S, Gençay Topçu EB, Barılı Ö, Dinç R, Açıcı M, Umur Ş. Samsun Yöresi Mandalarında (Bubalus bubalis) Dışkı Bakısı ile Tespit Edilen Parazitler. kvj. December 2023;16(4):472-480. doi:10.30607/kvj.1302962
Chicago Gürler, Ali Tümay, Coşkun Aydın, Cenk Soner Bölükbaş, Şakir Önder Türlek, Mehmet Öztürk, Rahşan Koç Akpınar, Tuğçe Tuygun, Selma Kaya, Elif Burcu Gençay Topçu, Öykü Barılı, Rübeyda Dinç, Mustafa Açıcı, and Şinasi Umur. “Samsun Yöresi Mandalarında (Bubalus Bubalis) Dışkı Bakısı Ile Tespit Edilen Parazitler”. Kocatepe Veterinary Journal 16, no. 4 (December 2023): 472-80. https://doi.org/10.30607/kvj.1302962.
EndNote Gürler AT, Aydın C, Bölükbaş CS, Türlek ŞÖ, Öztürk M, Koç Akpınar R, Tuygun T, Kaya S, Gençay Topçu EB, Barılı Ö, Dinç R, Açıcı M, Umur Ş (December 1, 2023) Samsun Yöresi Mandalarında (Bubalus bubalis) Dışkı Bakısı ile Tespit Edilen Parazitler. Kocatepe Veterinary Journal 16 4 472–480.
IEEE A. T. Gürler, “Samsun Yöresi Mandalarında (Bubalus bubalis) Dışkı Bakısı ile Tespit Edilen Parazitler”, kvj, vol. 16, no. 4, pp. 472–480, 2023, doi: 10.30607/kvj.1302962.
ISNAD Gürler, Ali Tümay et al. “Samsun Yöresi Mandalarında (Bubalus Bubalis) Dışkı Bakısı Ile Tespit Edilen Parazitler”. Kocatepe Veterinary Journal 16/4 (December 2023), 472-480. https://doi.org/10.30607/kvj.1302962.
JAMA Gürler AT, Aydın C, Bölükbaş CS, Türlek ŞÖ, Öztürk M, Koç Akpınar R, Tuygun T, Kaya S, Gençay Topçu EB, Barılı Ö, Dinç R, Açıcı M, Umur Ş. Samsun Yöresi Mandalarında (Bubalus bubalis) Dışkı Bakısı ile Tespit Edilen Parazitler. kvj. 2023;16:472–480.
MLA Gürler, Ali Tümay et al. “Samsun Yöresi Mandalarında (Bubalus Bubalis) Dışkı Bakısı Ile Tespit Edilen Parazitler”. Kocatepe Veterinary Journal, vol. 16, no. 4, 2023, pp. 472-80, doi:10.30607/kvj.1302962.
Vancouver Gürler AT, Aydın C, Bölükbaş CS, Türlek ŞÖ, Öztürk M, Koç Akpınar R, Tuygun T, Kaya S, Gençay Topçu EB, Barılı Ö, Dinç R, Açıcı M, Umur Ş. Samsun Yöresi Mandalarında (Bubalus bubalis) Dışkı Bakısı ile Tespit Edilen Parazitler. kvj. 2023;16(4):472-80.

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108