Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye’de Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin COVID -19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Derslerin İşlenme Yöntemi ve Teknik Olanakların Değerlendirilmesi

Year 2024, Volume: 17 Issue: 1, 1 - 8, 31.03.2024
https://doi.org/10.30607/kvj.1313309

Abstract

Covid-19 yaklaşık yedi milyon insanın ölümüne sebep olmuş, başta eğitim olmak üzere hayatın her alanında ciddi sorunlara neden olmuştur. Türkiye’de ilk vakanın tespit edilmesi üzerine 16 Mart 2020 tarihinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiş, 2019-2020 bahar dönemi için uzaktan ve açık öğretim yoluyla dijital ortamda eğitime devam edilmesine karar verilmiştir. Çalışmada, veteriner fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitim ile verilen derslerin yöntemleri ve teknik olanakları hakkındaki görüş ve düşüncelerini değerlendirmesi amaçlandı. Türkiye’de veteriner fakültelerinde öğrenim görmekte olan, yüzyüze ve uzaktan eğitim deneyimi yaşamış 2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinden ankete katılmak isteyenlere 10 Aralık 2020- 11 Ocak 2021 tarihleri arasında “Google docs” aracılığıyla 1.599 öğrenciye anket uygulaması yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde SPPS 25 (IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.) istatistik paket programı kullanıldı. Çalışmada kategorik değişkenler için tanımlayıcı olan frekans ve yüzdelik dilimleri verildi. Çalışmada kendi bilgisayarını kullananların oranının %67.2 olduğu tespit edildi. Bununla birlikte, çevrimiçi derslerin zorlukları olarak mesleki gelişim eksikliği (%75.4); teknik sorunlar (%73.3); internete erişim (%56.8) vb. belirlendi. Öğrenciler ders süresini yeterli bulmakla birlikte, derslerin PDF, Word ve PowerPoint dokümanlarıyla desteklenmesi gerektiğini düşünmektedir (%78.2). Uzaktan eğitimin güvenlik kaygılarının yanı sıra öğrenciler, veteriner hekimliği eğitiminin uygulamaya yönelik bir alan olması ve teknik sorunlar nedeniyle tercih etmediklerini de belirtmektedir. Öğrencilerin okuldan uzak kalmaya bağlı mesleki gelişim ve mesleki-sosyal etkileşim gibi kaygılarının pandemi sonrası yapılacak destek eğitimleri ile giderilebileceği önerilebilir.

Project Number

-

References

 • Abushammala, M., Qazi, W., & Manchiryal, R. K. (2021). The impact of COVID-19 on the private higher education system and students in Oman. Journal of University Teaching & Learning Practice, 18(3), 1-20. https://doi.org/10.53761/1.18.3.13
 • Afşar, B., & Büyükdoğan, B. (2020). Covid-19 pandemisi döneminde İİBF ve SBBF öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki değerlendirmeleri. Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, 161-182.
 • Al-Balas, M., Al-Balas, HI., Jaber, HM., Obeidat, K., Al-Balas, H., Aborajooh, E.A., Al-Taher, R., & Al-Balas, B. (2020). Distance learning in clinical medical education amid COVID-19 pandemic in Jordan: current situation, challenges, and perspectives. BMC Med Educ 20, 341, 1-7. https://doi.org/10.1186/s12909-020-02257-4
 • Ali, W. (2020). Online and remote learning in higher education institutes: A necessity in light of COVID-19 pandemic. Higher Education Studies, 10(3), 16-25, 2020.
 • Altuntaş Yılmaz, N. (2020). Yükseköğretim kurumlarında COVID-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim durumu hakkında öğrencilerin tutumlarının araştırılması: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 15-20.
 • Brassett, C., Cosker, T., Davies, DC., Dockery, P., Gillingwater, TH., Lee, TC., Milz, S., Parson, SH., Quondamatteo, F. & Wilkinson, T. (2020). COVID-19 and anatomy: Stimulus and initial response. Journal of Anatomy, 237, 393–403. https://doi.org/10.1111/joa.13274
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları, AUAd, 6(2), 11-53.
 • Council of Higher Education (CHE). (2020a). Koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme notu: 1 <https://covid19.yok.gov.tr/Documents/alinan-kararlar/02-coronavirus-bilgilendirme-notu-1.pdf. >, [Erişim Tarihi: 05.04.2021].
 • Council of Higher Education (CHE). (2020b). Başkan Saraç'tan Üniversitelerdeki uzaktan eğitim süreci ve YKS’nin yeni tarihine ilişkin basın açıklaması. <https://covid19.yok.gov.tr/Documents/alinan-kararlar/04-uzaktan-egitim-ve-yks-ertelenmesine-iliskin.pdf>. [Erişim Tarihi: 05.04.2021].
 • Council of Higher Education (CHE). (2020c). Küresel salgında yeni normalleşme süreci rehberi <https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2020/kuresel-salginda-yeni-normallesme-sureci-2020.pdf. >. [Erişim Tarihi: 05.04.2021].
 • Dedeilia, A., Sotiropoulos, MG., Hanrahan, JG., Janga, D., Dedeilias, P. & Sideris, M. (2020). Medical and Surgical Education Challenges and Innovations in the COVID-19 Era: A Systematic Review. In Vivo. 34(3 Suppl), 1603-1611. doi: 10.21873/invivo.11950.
 • Dikmen, S., & Bahçeci, F. (2020). Covid-19 Pandemisi sürecinde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği, Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 78-98. https://doi.org/10.33907/turkjes.721685
 • Edwards, J. (2004). Global perspectives of veterinary education: reflections from the 27th World Veterinary Congress. Journal of Veterinary Medical Education, 31, 9–12.
 • Europan Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). (2021). European system of evaluation of veterinary training. <https://www.eaeve.org/fileadmin/downloads/SOP/EAEVE_Budapest_SOPs_merged.pdf>. [Erişim Tarihi: 03.06.2021].
 • Karatepe, F., Küçükgencay, N., & Peker, B. (2020). Öğretmen adayları senkron uzaktan eğitime nasıl bakıyor? Bir anket çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(53), 1262-1274.
 • Keskin, M., & Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kürtüncü, M., & Kurt, A. (2020). Covid-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 66-77.
 • Last, JM. (2001). Pandemy, A dictionary of epidemiology. 4th ed. New York, IN: Oxford University Press.
 • Mahdy, MAA. (2020). The impact of COVID-19 pandemic on the academic performance of veterinary medical students. Front. Vet. Sci. 7, 594261. doi: 10.3389/fvets.2020.594261
 • Mahdy, MAA. & Sayed, RKA. (2021). Evaluation of the online learning of veterinary anatomy education during the Covid-19 pandemic lockdown in Egpyt: Stıdents’ perceptions. Anat Sci Educ. 15, 67-82. doi: 10.1002/ase.2149
 • Mohamed, RY., Skinner, M. & Trines, S. (2019). An introduction to modern Egypt: A fast-growing country with mounting socioeconomic problems. WENR World Education News + Reviews. <https:// wenr.wes.org/2019/02/educa tion-in- egypt -2>. [Erişim Tarihi: 04.12.2023].
 • Ministry of Health, Republic of Türkiye (MH). (2023). Covid-19 Nedir? <https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html, >. [Erişim Tarihi: 18.11.2020].
 • Ministry of National Education, Republic of Türkiye (MNE). (2020) Uzaktan eğitim sürecinin detayları. <http://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitim-surecinin-detaylari/haber/21990/tr>. [Erişim Tarihi: 18.11.2020].
 • Schoenfeld-Tacher, RM. & Dorman, DC. (2021). Effect of Delivery Format on Student Outcomes and Perceptions of a Veterinary Medicine Course: Synchronous Versus Asynchronous Learning. Vet. Sci., 8(13), 1-14. https://doi.org/10.3390/vetsci8020013
 • Serçemeli, M., & Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Journal of International Social Sciences Academic Researches, 4(1), 40-53.
 • Shoals, J. (2019). Epidemics and pandemics (Science of the Human Body). Mason Crest Publishers; llustrated Edition.
 • Singh, V., & Thurman, A. (2019). How many ways can we define online learning? A systematic literature review of definitons of online learning (1988-2018). American Journal of Distance Education, 33(4), 289-306. https://doi.org/10.1080/08923647.2019.1663082
 • Turkish Language Society (TLS). (2020). Pandemi. <https://sozluk.gov.tr>. [Erişim Tarihi: 20.11.2020].
 • UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations). (2020). Distance Learning Strategies, What do we know about effectiveness? <https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-covid-19_ed-webinar-5-concept-note-en.pdf >. [Erişim Tarihi: 11.04.2021].
 • Wilcha, RJ. (2020). Effectiveness of virtual medical teaching during the COVID-19 crisis: systematic review. JMIR Medical Education, 6(2), e20963. https://doi.org/10.2196/20963
 • World Health Organization (WHO). (2021). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. World Health Organization. <https://covid19.who.int>. [Erişim Tarihi: 07.07.2021].
 • World Organisation for Animal Health (OIE). (2013). Veterinary Education Core Curriculum OIE Guidelines, <https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/AF-Core-ANG.pdf>. [Erişim Tarihi: 04.01.2021].

Evaluation of Teaching Methods and Technical Opportunities for the Distance Education Process of Veterinary Faculty Students in Türkiye During the COVID-19 Pandemic

Year 2024, Volume: 17 Issue: 1, 1 - 8, 31.03.2024
https://doi.org/10.30607/kvj.1313309

Abstract

Covid-19 has caused the death of approximately 7 million people and caused severe problems in all areas of life, especially in education. Upon the detection of the first case in Turkey, education was suspended in all educational institutions on March 16, 2020, and it was decided to continue education in a digital environment through distance and open education for the 2019-2020 spring semester. This study aimed to evaluate the opinions and thoughts of veterinary faculty students about the methods and technical possibilities of distance education courses. A questionnaire was administered to 1599 students via "Google Docs" between December 10, 2020, and January 11, 2021, to those who were willing to participate in the survey among 2nd, 3rd, 4th, and 5th-year students who were studying in veterinary faculties in Turkey and had face-to-face and distance education experience. The statistical package program was used for the SPPS 25 (IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.). Descriptive frequencies and percentages were given for categorical variables. In the study, it was determined that 67.2% of the participants used their computers. However, lack of professional development (75.4%), technical problems (73.3%), access to the internet (56.8%), etc. were identified as the difficulties of online courses. Although students found the course duration sufficient, they thought the courses should be supported with PDF, Word, and PowerPoint documents (78.2%). In addition to the security concerns of distance education, students also stated that they did not prefer distance education because veterinary medicine education is a practical field and because of technical problems. Students' concerns, such as professional development and professional-social interaction due to being away from school, can be addressed with support training after the pandemic.

Supporting Institution

-

Project Number

-

Thanks

-

References

 • Abushammala, M., Qazi, W., & Manchiryal, R. K. (2021). The impact of COVID-19 on the private higher education system and students in Oman. Journal of University Teaching & Learning Practice, 18(3), 1-20. https://doi.org/10.53761/1.18.3.13
 • Afşar, B., & Büyükdoğan, B. (2020). Covid-19 pandemisi döneminde İİBF ve SBBF öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki değerlendirmeleri. Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, 161-182.
 • Al-Balas, M., Al-Balas, HI., Jaber, HM., Obeidat, K., Al-Balas, H., Aborajooh, E.A., Al-Taher, R., & Al-Balas, B. (2020). Distance learning in clinical medical education amid COVID-19 pandemic in Jordan: current situation, challenges, and perspectives. BMC Med Educ 20, 341, 1-7. https://doi.org/10.1186/s12909-020-02257-4
 • Ali, W. (2020). Online and remote learning in higher education institutes: A necessity in light of COVID-19 pandemic. Higher Education Studies, 10(3), 16-25, 2020.
 • Altuntaş Yılmaz, N. (2020). Yükseköğretim kurumlarında COVID-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim durumu hakkında öğrencilerin tutumlarının araştırılması: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 15-20.
 • Brassett, C., Cosker, T., Davies, DC., Dockery, P., Gillingwater, TH., Lee, TC., Milz, S., Parson, SH., Quondamatteo, F. & Wilkinson, T. (2020). COVID-19 and anatomy: Stimulus and initial response. Journal of Anatomy, 237, 393–403. https://doi.org/10.1111/joa.13274
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları, AUAd, 6(2), 11-53.
 • Council of Higher Education (CHE). (2020a). Koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme notu: 1 <https://covid19.yok.gov.tr/Documents/alinan-kararlar/02-coronavirus-bilgilendirme-notu-1.pdf. >, [Erişim Tarihi: 05.04.2021].
 • Council of Higher Education (CHE). (2020b). Başkan Saraç'tan Üniversitelerdeki uzaktan eğitim süreci ve YKS’nin yeni tarihine ilişkin basın açıklaması. <https://covid19.yok.gov.tr/Documents/alinan-kararlar/04-uzaktan-egitim-ve-yks-ertelenmesine-iliskin.pdf>. [Erişim Tarihi: 05.04.2021].
 • Council of Higher Education (CHE). (2020c). Küresel salgında yeni normalleşme süreci rehberi <https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2020/kuresel-salginda-yeni-normallesme-sureci-2020.pdf. >. [Erişim Tarihi: 05.04.2021].
 • Dedeilia, A., Sotiropoulos, MG., Hanrahan, JG., Janga, D., Dedeilias, P. & Sideris, M. (2020). Medical and Surgical Education Challenges and Innovations in the COVID-19 Era: A Systematic Review. In Vivo. 34(3 Suppl), 1603-1611. doi: 10.21873/invivo.11950.
 • Dikmen, S., & Bahçeci, F. (2020). Covid-19 Pandemisi sürecinde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği, Turkish Journal of Educational Studies, 7(2), 78-98. https://doi.org/10.33907/turkjes.721685
 • Edwards, J. (2004). Global perspectives of veterinary education: reflections from the 27th World Veterinary Congress. Journal of Veterinary Medical Education, 31, 9–12.
 • Europan Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). (2021). European system of evaluation of veterinary training. <https://www.eaeve.org/fileadmin/downloads/SOP/EAEVE_Budapest_SOPs_merged.pdf>. [Erişim Tarihi: 03.06.2021].
 • Karatepe, F., Küçükgencay, N., & Peker, B. (2020). Öğretmen adayları senkron uzaktan eğitime nasıl bakıyor? Bir anket çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(53), 1262-1274.
 • Keskin, M., & Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kürtüncü, M., & Kurt, A. (2020). Covid-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 66-77.
 • Last, JM. (2001). Pandemy, A dictionary of epidemiology. 4th ed. New York, IN: Oxford University Press.
 • Mahdy, MAA. (2020). The impact of COVID-19 pandemic on the academic performance of veterinary medical students. Front. Vet. Sci. 7, 594261. doi: 10.3389/fvets.2020.594261
 • Mahdy, MAA. & Sayed, RKA. (2021). Evaluation of the online learning of veterinary anatomy education during the Covid-19 pandemic lockdown in Egpyt: Stıdents’ perceptions. Anat Sci Educ. 15, 67-82. doi: 10.1002/ase.2149
 • Mohamed, RY., Skinner, M. & Trines, S. (2019). An introduction to modern Egypt: A fast-growing country with mounting socioeconomic problems. WENR World Education News + Reviews. <https:// wenr.wes.org/2019/02/educa tion-in- egypt -2>. [Erişim Tarihi: 04.12.2023].
 • Ministry of Health, Republic of Türkiye (MH). (2023). Covid-19 Nedir? <https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html, >. [Erişim Tarihi: 18.11.2020].
 • Ministry of National Education, Republic of Türkiye (MNE). (2020) Uzaktan eğitim sürecinin detayları. <http://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitim-surecinin-detaylari/haber/21990/tr>. [Erişim Tarihi: 18.11.2020].
 • Schoenfeld-Tacher, RM. & Dorman, DC. (2021). Effect of Delivery Format on Student Outcomes and Perceptions of a Veterinary Medicine Course: Synchronous Versus Asynchronous Learning. Vet. Sci., 8(13), 1-14. https://doi.org/10.3390/vetsci8020013
 • Serçemeli, M., & Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Journal of International Social Sciences Academic Researches, 4(1), 40-53.
 • Shoals, J. (2019). Epidemics and pandemics (Science of the Human Body). Mason Crest Publishers; llustrated Edition.
 • Singh, V., & Thurman, A. (2019). How many ways can we define online learning? A systematic literature review of definitons of online learning (1988-2018). American Journal of Distance Education, 33(4), 289-306. https://doi.org/10.1080/08923647.2019.1663082
 • Turkish Language Society (TLS). (2020). Pandemi. <https://sozluk.gov.tr>. [Erişim Tarihi: 20.11.2020].
 • UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations). (2020). Distance Learning Strategies, What do we know about effectiveness? <https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-covid-19_ed-webinar-5-concept-note-en.pdf >. [Erişim Tarihi: 11.04.2021].
 • Wilcha, RJ. (2020). Effectiveness of virtual medical teaching during the COVID-19 crisis: systematic review. JMIR Medical Education, 6(2), e20963. https://doi.org/10.2196/20963
 • World Health Organization (WHO). (2021). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. World Health Organization. <https://covid19.who.int>. [Erişim Tarihi: 07.07.2021].
 • World Organisation for Animal Health (OIE). (2013). Veterinary Education Core Curriculum OIE Guidelines, <https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/AF-Core-ANG.pdf>. [Erişim Tarihi: 04.01.2021].
There are 32 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Veterinary History of Veterinary and Deontology
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Gökhan Aslım 0000-0001-5976-8186

Mustafa Agah Tekindal 0000-0002-4060-7048

Ali Yiğit 0000-0002-1180-3517

Ayşe Menteş Gürler 0000-0001-8402-7291

Şule Sanal 0000-0002-5703-5752

Project Number -
Early Pub Date March 8, 2024
Publication Date March 31, 2024
Acceptance Date December 22, 2023
Published in Issue Year 2024 Volume: 17 Issue: 1

Cite

APA Aslım, G., Tekindal, M. A., Yiğit, A., Menteş Gürler, A., et al. (2024). Evaluation of Teaching Methods and Technical Opportunities for the Distance Education Process of Veterinary Faculty Students in Türkiye During the COVID-19 Pandemic. Kocatepe Veterinary Journal, 17(1), 1-8. https://doi.org/10.30607/kvj.1313309
AMA Aslım G, Tekindal MA, Yiğit A, Menteş Gürler A, Sanal Ş. Evaluation of Teaching Methods and Technical Opportunities for the Distance Education Process of Veterinary Faculty Students in Türkiye During the COVID-19 Pandemic. kvj. March 2024;17(1):1-8. doi:10.30607/kvj.1313309
Chicago Aslım, Gökhan, Mustafa Agah Tekindal, Ali Yiğit, Ayşe Menteş Gürler, and Şule Sanal. “Evaluation of Teaching Methods and Technical Opportunities for the Distance Education Process of Veterinary Faculty Students in Türkiye During the COVID-19 Pandemic”. Kocatepe Veterinary Journal 17, no. 1 (March 2024): 1-8. https://doi.org/10.30607/kvj.1313309.
EndNote Aslım G, Tekindal MA, Yiğit A, Menteş Gürler A, Sanal Ş (March 1, 2024) Evaluation of Teaching Methods and Technical Opportunities for the Distance Education Process of Veterinary Faculty Students in Türkiye During the COVID-19 Pandemic. Kocatepe Veterinary Journal 17 1 1–8.
IEEE G. Aslım, M. A. Tekindal, A. Yiğit, A. Menteş Gürler, and Ş. Sanal, “Evaluation of Teaching Methods and Technical Opportunities for the Distance Education Process of Veterinary Faculty Students in Türkiye During the COVID-19 Pandemic”, kvj, vol. 17, no. 1, pp. 1–8, 2024, doi: 10.30607/kvj.1313309.
ISNAD Aslım, Gökhan et al. “Evaluation of Teaching Methods and Technical Opportunities for the Distance Education Process of Veterinary Faculty Students in Türkiye During the COVID-19 Pandemic”. Kocatepe Veterinary Journal 17/1 (March 2024), 1-8. https://doi.org/10.30607/kvj.1313309.
JAMA Aslım G, Tekindal MA, Yiğit A, Menteş Gürler A, Sanal Ş. Evaluation of Teaching Methods and Technical Opportunities for the Distance Education Process of Veterinary Faculty Students in Türkiye During the COVID-19 Pandemic. kvj. 2024;17:1–8.
MLA Aslım, Gökhan et al. “Evaluation of Teaching Methods and Technical Opportunities for the Distance Education Process of Veterinary Faculty Students in Türkiye During the COVID-19 Pandemic”. Kocatepe Veterinary Journal, vol. 17, no. 1, 2024, pp. 1-8, doi:10.30607/kvj.1313309.
Vancouver Aslım G, Tekindal MA, Yiğit A, Menteş Gürler A, Sanal Ş. Evaluation of Teaching Methods and Technical Opportunities for the Distance Education Process of Veterinary Faculty Students in Türkiye During the COVID-19 Pandemic. kvj. 2024;17(1):1-8.

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108