Research Article
PDF BibTex RIS Cite

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İHDAS EDİLEN YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI YARGISAL BAŞVURU YOLLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 34 - 49, 31.12.2021

Abstract

Teknoloji ile hukuk arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Olgular hukuku zorlar ve hukuku dönüştürür. Hukukun dinamizmi ve akışkan niteliği de olgulardaki bu değişimlere bağlıdır. Kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak ihdas edilen hukuki düzenlemeler, teknolojinin hızına uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu hususta yaptırımlar, bu alanın sağlıklı işleyişi açısından önemlidir. Bununla birlikte yaptırımlara yönelik itiraz mekanizmalarının mevcudiyeti de hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmazlarından birisidir.
Bu çalışmamızda öncelikle Türk hukukunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen yaptırım kararları ile mezkur yaptırım kararlarına itiraz mekanizmalarının ne olduğu incelenecektir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yaptırımlar ve bu yaptırımlara yönelik itiraz yollarının ne olduğu açıklanacaktır. Farklı yargı kollarının, itiraz mekanizmasında birlikte yer alabilmesi konuya ilişkin olarak Türk hukuk düzenlemelerini diğer ulusal düzenlerden farklı kılmaktadır. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise Fransa, Belçika ve Lüksemburg örneklerinden hareketle kişisel verilerin korunması otoritelerinin vermiş olduğu yaptırım kararlarına itiraz mekanizmaları ilgili mevzuatlara dayanarak açıklanacaktır. Çalışmamızın sonuç kısmında ise Türk mevzuatının mukayese edilen hukuk düzenlerinden ne gibi farkları olduğu izah edilecektir. Ayrıca Türk hukuk düzeninde öngörülen yaptırım kararlarına karşı itiraz mekanizmalarının mahkemeye erişim hakkı, adil yargılanma hakkı gibi haklara ne ölçüde uygun olduğu değerlendirilecektir. Gerek bu alanda oluşacak içtihadın tutarlı olması, gerek yaptırım kararlarına karşı başvuruculara adil ve sağlıklı bir hukuk hizmeti sunulabilmesi; ilgili mevzuatta yapılacak bir değişimi zorunlu kılmaktadır.

References

 • BAILLY, Emilie (2014). “Les pouvoirs d’enquete et de la CNIL”. RLDA 93, 88-93.
 • BLOUD-REY Céline (2013). “Quelle Place pour l’action de la CNIL et du juge judiciaire dans le système de protection des données personelles?”, Recueil Dalloz 42 (7579), 2795-2802.
 • DÜLGER, Murat Volkan (2019). Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. İstanbul: Hukuk Akademisi.
 • HARIVEL, Jean (2019). “Les avis du Donseil d’Etat et de la CNIL sur la loi du 20 Juin 2018 Adaptant la législation Française au RGDP”, International Journal of Open Governments 5, 113-120.
 • KART, A., KETİZMEN, M. (2019). Kabahatler Kanunu'nun İçtima Hükümleri Açısından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Suç ve Kabahatler İle Kurul’un İdari Ceza Kararlarına İlişkin Bir Değerlendirme, Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 1(2), 17-29.
 • KHEİRA, Dari Bekara (2012). Protection des données personnelles côté utilisateur dans le e-commerce. Architecture, aménagement de l’espace. Institut National des Télécommunications, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00923175/document.
 • KORKMAZ, İbrahim (2016). “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bir Değerlendirme”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 124, 81-152.
 • MATTATIA, Fabrice (2013). “Les Futurs pouvoir de la CNIL”, RLDA 96, 1-5. http://www.adij.fr/donneespersonnelles/wp-content/uploads/2013/10/ADIJ-Les-nouveaux-pouvoirs-des-CNIL.pdf.
 • SAYGI, Samet (2020). “6698 Sayılı Kanun’un Sistematiğinde Yargısal Başvuru Yollar”. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2(2), 30-60.
 • TANSUĞ, Çağla (2017). “Fransız Hukukunda Kişisel Verileri Koruma Otoritesi:CNIL”. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi XIV (2), 335-353.
 • YÖRÜK, Onur Doğan (2019). (AB) 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması, İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • YÜKSEL CİVELEK, Dilek (2011). Kişisel Verilerin Korunması ve Bir Kurumsal Yapılanma Önerisi, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi.
 • WALCZAK, Nathalie (2014). La protection des données personnelles sur l'internet Analyse des discours et des enjeux sociopolitiques, Université Lumière Lyon 2 École doctorale Sciences de l’Éducation, Psychologie, Information-Communication. http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2014/walczak_n/pdfAmont/walczak_n_these.pdf .

JUDICIAL REMEDIES AGAINST SANCTIONS STIPULATED UNDER DATA PROTECTION LAW: A COMPARATIVE REVIEW

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 34 - 49, 31.12.2021

Abstract

It is important to underline that there is a close relationship between technology and law. Nobody can deny that facts create and transform legal systems. The dynamism of legal systems also depends on these changes of facts. Within the scope of data protection, legal regulations for the protection of personal data aim to adapt to the speed of technology. At the same time, administrative sanctions are essential for the healthy functioning of this area. Nevertheless, the existence of objection mechanisms against the sanctions is also a sine qua non of the rule of law.
In this study, we will focus firstly, the sanctions mechanism of Personal Data Protection Board and the mechanisms of objection to the aforementioned sanction according to Turkish Law. Within the scope of the Personal Data Protection Law Numbered 6698, sanctions and judicial remedies for these sanctions will be examined in the first section of this study. The fact that different judicial bodies take part in the objection mechanism is a feature of the Turkish legal regulations on the subject. In the second part, by taking into account of the examples of France, Belgium and Luxembourg, the mechanisms of objection to the sanctions of the personal data protection authorities will be explained. In the conclusion section of this study, how the Turkish legislation differs from the compared legal systems will be explained.

References

 • BAILLY, Emilie (2014). “Les pouvoirs d’enquete et de la CNIL”. RLDA 93, 88-93.
 • BLOUD-REY Céline (2013). “Quelle Place pour l’action de la CNIL et du juge judiciaire dans le système de protection des données personelles?”, Recueil Dalloz 42 (7579), 2795-2802.
 • DÜLGER, Murat Volkan (2019). Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. İstanbul: Hukuk Akademisi.
 • HARIVEL, Jean (2019). “Les avis du Donseil d’Etat et de la CNIL sur la loi du 20 Juin 2018 Adaptant la législation Française au RGDP”, International Journal of Open Governments 5, 113-120.
 • KART, A., KETİZMEN, M. (2019). Kabahatler Kanunu'nun İçtima Hükümleri Açısından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Suç ve Kabahatler İle Kurul’un İdari Ceza Kararlarına İlişkin Bir Değerlendirme, Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 1(2), 17-29.
 • KHEİRA, Dari Bekara (2012). Protection des données personnelles côté utilisateur dans le e-commerce. Architecture, aménagement de l’espace. Institut National des Télécommunications, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00923175/document.
 • KORKMAZ, İbrahim (2016). “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bir Değerlendirme”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 124, 81-152.
 • MATTATIA, Fabrice (2013). “Les Futurs pouvoir de la CNIL”, RLDA 96, 1-5. http://www.adij.fr/donneespersonnelles/wp-content/uploads/2013/10/ADIJ-Les-nouveaux-pouvoirs-des-CNIL.pdf.
 • SAYGI, Samet (2020). “6698 Sayılı Kanun’un Sistematiğinde Yargısal Başvuru Yollar”. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2(2), 30-60.
 • TANSUĞ, Çağla (2017). “Fransız Hukukunda Kişisel Verileri Koruma Otoritesi:CNIL”. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi XIV (2), 335-353.
 • YÖRÜK, Onur Doğan (2019). (AB) 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması, İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • YÜKSEL CİVELEK, Dilek (2011). Kişisel Verilerin Korunması ve Bir Kurumsal Yapılanma Önerisi, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi.
 • WALCZAK, Nathalie (2014). La protection des données personnelles sur l'internet Analyse des discours et des enjeux sociopolitiques, Université Lumière Lyon 2 École doctorale Sciences de l’Éducation, Psychologie, Information-Communication. http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2014/walczak_n/pdfAmont/walczak_n_these.pdf .

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law in Context
Journal Section Articles
Authors

Salih İNAN
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5971-8015
Türkiye

Early Pub Date December 30, 2020
Publication Date December 31, 2021
Submission Date December 14, 2021
Acceptance Date December 29, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA
İNAN, S. (2021). KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İHDAS EDİLEN YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI YARGISAL BAŞVURU YOLLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Kişisel Verileri Koruma Dergisi, 3(2), 34-49.
MLA
İNAN, Salih. “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İHDAS EDİLEN YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI YARGISAL BAŞVURU YOLLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME”. Kişisel Verileri Koruma Dergisi, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 34-49.
Chicago
İNAN, Salih. “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İHDAS EDİLEN YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI YARGISAL BAŞVURU YOLLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME”. Kişisel Verileri Koruma Dergisi 3, no. 2 (December 2021): 34-49.
EndNote
İNAN S (December 1, 2021) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İHDAS EDİLEN YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI YARGISAL BAŞVURU YOLLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Kişisel Verileri Koruma Dergisi 3 2 34–49.
ISNAD
İNAN, Salih. “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İHDAS EDİLEN YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI YARGISAL BAŞVURU YOLLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME”. Kişisel Verileri Koruma Dergisi 3/2 (December 2021), 34-49.
AMA
İNAN S. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İHDAS EDİLEN YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI YARGISAL BAŞVURU YOLLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. December 2021;3(2):34-49.
Vancouver
İNAN S. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İHDAS EDİLEN YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI YARGISAL BAŞVURU YOLLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2021;3(2):34-49.
IEEE
S. İNAN, “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İHDAS EDİLEN YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI YARGISAL BAŞVURU YOLLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME”, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 34–49, 2021.
JAMA
İNAN S. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İHDAS EDİLEN YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI YARGISAL BAŞVURU YOLLARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2021;3:34–49.