Research Article
PDF BibTex RIS Cite

BREZİLYA VERİ KORUMA YASASININ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE MUKAYESELİ OLARAK İNCELENMESİ

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 50 - 65, 31.12.2021

Abstract

2018 yılında kabul edilen yeni Brezilya veri koruma mevzuatıyla birlikte, Brezilya’da ilk defa bütüncül bir veri koruma yasası kabul edilmiştir ve 2020 yılında kanunun uygulanmasına başlanmıştır. İdari yaptırımlara ilişkin hükümler 2021 senesinde uygulanmaya başlanacaktır. Brezilya veri koruma mevzuatı Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) örnek alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle de Brezilya, Latin Amerika’daki kişisel verilerin korunması mevzuatlarına göre daha farklı bir mevzuat oluşturmuştur. Bu noktada, 13.709/2018 sayılı Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri arasında yapılacak mukayeseli değerlendirme bu çalışmanın temel amacıdır. Bu kıyaslama yapılırken sık sık Avrupa Veri Koruma Tüzüğü ve Avrupa uygulamasına da başvurulup Brezilya Hukuku kapsamında ilgili hükümlerin nasıl bir şekilde Brezilya uygulamasına intibak ettiğinin üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda bu intibak süreci sonrası, bir birlik hukuku olan Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nün bir devlet hukuku olan Brezilya Veri Koruma Yasası’na dönüşümünde, ne gibi değişiklikler yapıldığı ve Brezilya’nın kendi hukuk tecrübesinden ne gibi hükümler içerdiği çalışma kapsamında izah edilmiştir. Bu bakımdan, kanunun yer bakımından uygulanması, açık rızaya dayanmadan veri işlenilmesinde öngörülen özel şartlar, özel nitelikli verilerin işlenmesi gibi hususlar bakımından öngörülen hükümler, Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nün Brezilya şartlarına uyarlanmasında oluşan farklar ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda benzeri hükmün nasıl düzenlendiği ortaya konulup, mevzuatlar arası temel farklar değerlendirilmiştir.

References

 • Anderson, I., (2020) The threat of data misuse as an injury-in-fact: Establishing uniform framework for constitutional standing in the privacy era, West Virginia Law Review, 123(1), 263-290.
 • Artıcle 29 Data Protectıon Workıng Party (2014), “Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques” https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf adresinden 25 Şubat tarihinde alınmıştır.
 • Black, K. ve Ramos, G. A. vd., (2020) Brazil’s Data Protection Law Will Be Effective After All, But Enforcement Provisions Delayed Until Until August 2021 Lexology, 28 Ağustos 2020, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e33b9384-752e-4788-b817-2722363b8e7a adresinden 19 Şubat 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Breithbart, P, (2019), The Impact of GDPR One Year On, Network Security, Volume 2019, Issue 7, July 2019, ss. 11-13 DOI: 10.1016/S1353-4858(19)30084-4
 • Cantarıno, R., (2018) Protecting Data in Brazil – A Brain Without a Body, Lexology, 20 Ağustos 2018, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cc70e47b-b065-4537-b1ad-3445ab2d2161 adresinden 19 Şubat 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Costa L., (2012), Report: A Brief Analysis of Data Protection Law in Brazil, 28th Plenary meeting of the Consultative Committee of the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data [ETS No. 108] (T-PD), Council of Europe, June 2012
 • Da Silva, M. V. V. ve Da Luz Scherf E. ve da Silva J. E., (2020), The Right to Data Protection Versus “Security”: Contradictions of the Rights-Discourse in the Brazilian General Personal Data Protection Act (LGPD), Revista Direitos Culturais (Cultural Rights Review). Vol. 15. No. 36, 2-19, DOI: https://doi.org/10.20912/rdc.v15i36.18
 • Danıel-Shores R., (2019) Brazil’s DPA: It isn’t Over Until the Referee Whistles, GDR, https://globaldatareview.com/data-privacy/brazils-dpa-it-isnt-over-until-referee-whistles adresinden 18 Şubat 2021 tarihinde alınmıştır
 • Data Guidance One Trust ve Baptista Luz Advogados (2019), Comparing Privacy Laws: LGPD vs GDPR, https://ec.europa.eu/futurium/en/european-ai-alliance/comparing-privacy-laws-gdpr-v-lgpd adresinden 18 Ocak 2021 tarihinde alınmıştır
 • De Souza, J. S. ve Abe, J. M. ve Lima L. A. ve de Souza N. A. ., (2020) The Brazilian Law on Personal Data Protection, International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA) Vol.12, No.6, November 2020, Erişim Tarihi, DOI: 10.5121/ijnsa.2020.12602 15
 • Doneda D. Ve Mendes S., (2019), A Profile of The New Brazilian General Data Protection Law, Internet Governance And Regulations In Latin America: Analysis Of Infrastructure, Privacy, Cybersecurity And Technological Developments In Honor Of The Tenth Anniversary Of The South School On Internet Governance, Rio de Janerio: FGV Direito Rio, 291-306.
 • Dülger M. V. (2018), Kişisel Sağlik Verileri Hakkinda Yönetmelik’e İlişkin Değerlendirme, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3792322 adresinden 25 Şubat 2021 tarihinde alınmıştır
 • Lomas, N., (2021), Tiktok Will Recheck the Age of Every User in Italy After DPA Order, TechCrunch, 3 Şubat 2021, https://techcrunch.com/2021/02/03/tiktok-will-recheck-the-age-of-every-user-in-italy-after-dpa-order/ adresinden 20 Şubat 2021 tarihinde alınmıştır
 • McGruer, J., (2020), Emerging Privacy Legislation in The International Landscape: Strategy and Analysis For Compliance. Washington Journal of Law, Technology & Arts, 15(2), 120-159,
 • Metin, Y., (2017), Temel Hakların Sınırlandırılması ve Ölçülülük: Ölçülülük İlkesi Evrensel Bir Anayasal İlke midir” SDÜHFD Cilt: 7, Sayı 1, 1-74,
 • Ortahamamcılar, B., (2021), İtalya, 10 Yaşındaki Bir Kızın Yaşamını Yitirmesi Sonrası Tiktok’a Kısıtlama Getirdi, Euronews, 23 Ocak 2021, , https://tr.euronews.com/2021/01/23/italya-10-yas-ndaki-bir-k-z-n-yasam-n-yitirmesi-sonras-tiktok-a-k-s-tlama-getirdi adresinden 11 Şubat 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Paes A. T., (2017). Privacy and Data Protection in Brazil, Journal of Law & Cyber Warfare, 5(2), 225-235,
 • Pallero, J. ve Tackett, C., (2018), “Brazil President Approves Data Protection Bill But Vetoes Key Accountability Measures”, AccessNow, https://www.accessnow.org/brazil-president-approves-data-protection-bill-but-vetoes-key-accountability-measures/ adresinden 21 Şubat 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Perrone, C. ve Strassberger, S. , (2018), Privacy and Data Protection – From Europe to Brazil, Panor. Braz. Law Year 6 -Numbers 9 and 10 – 2018, 82-100., DOI: http://dx.doi.org/10.17768/pbl.y6.n9-10.
 • Sacco, A. M., De Souza, A. P. L. ve Koller, S. H., (2015), Child and Adolescent Rights in Brazil, International Journal of Children’s Rights 23, 818-843 , DOI: 10.1163/157181811X611063
 • Yılmaz, S., (2017), “İstisna Hali” Üzerinden Bir Egemenlik Kavramı Tartışması, TBB Dergisi 2017 (132), 383-409
 • Wolfston J. (2017), The Expanding Scope of Human Rights in a Technological World—Using the Inter-American Court of Human Rights to Establish a Minimum Data Protection Standard across Latin America, The University of Miami Inter-American Law Review Vol. 48, No. 3, 188-232
 • Garante Per La Protezione Dei Dati Personali, (2021), https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9533424 adresinden 25 Şubat 2021tarihinde alınmıştır
 • Garante Per La Protezione Dei Dati Personali, (2020), https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9508923 adresinden 25 Şubat 2021tarihinde alınmıştır

A REVIEW OF THE BRAZIL NEW PERSONAL DATA PROTECTION LAW IN TERMS OF THE PERSONAL DATA PROTECTION LAW NUMBERED 6698

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 50 - 65, 31.12.2021

Abstract

Along with the new Brazilian data protection law, which was accepted in 2018, in Brazil, for the first time a comprehensive data protection law was adopted, and the application of this law started in 2020. However, Articles on administrative sanctions will be implemented in 2021. Brazil Personal Data Protection Law was prepared by taking as an example from General Data Protection Regulation (GDPR). For this reason, Brazil has established a different data protection law compared to other data protection laws in Latin America. At this point, a comparative evaluation that is carried out between the data protection law which is called as Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) numbered 13.709/2018 and The Personal Data Protection Law numbered 6698, is the main purpose of this article. While making this comparison, General Data Protection Regulation and the European application were used frequently, and it was emphasized how the relevant provisions are adapted to Brazilian practice within the scope of Brazilian Law. In this context, after this adaptation process, it was mentioned what changes have been made in the transformation of the European Data Protection Regulation as a union law, into the Brazilian Data Protection Law as state law, and what sort of issues have been included in LGPD from Brazil’s own legal experience. Therefore, it was examined that application of this law in terms of territorial and personal scopes, special conditions for personal data processing without consent, requirements for the processing of special categories of personal data, the main differences which is occurred while adapting GDPR, how similar provisions are set forth in Turkish Personal Data Protection Law, and fundamental differences between Laws were evaluated.

References

 • Anderson, I., (2020) The threat of data misuse as an injury-in-fact: Establishing uniform framework for constitutional standing in the privacy era, West Virginia Law Review, 123(1), 263-290.
 • Artıcle 29 Data Protectıon Workıng Party (2014), “Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques” https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf adresinden 25 Şubat tarihinde alınmıştır.
 • Black, K. ve Ramos, G. A. vd., (2020) Brazil’s Data Protection Law Will Be Effective After All, But Enforcement Provisions Delayed Until Until August 2021 Lexology, 28 Ağustos 2020, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e33b9384-752e-4788-b817-2722363b8e7a adresinden 19 Şubat 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Breithbart, P, (2019), The Impact of GDPR One Year On, Network Security, Volume 2019, Issue 7, July 2019, ss. 11-13 DOI: 10.1016/S1353-4858(19)30084-4
 • Cantarıno, R., (2018) Protecting Data in Brazil – A Brain Without a Body, Lexology, 20 Ağustos 2018, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cc70e47b-b065-4537-b1ad-3445ab2d2161 adresinden 19 Şubat 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Costa L., (2012), Report: A Brief Analysis of Data Protection Law in Brazil, 28th Plenary meeting of the Consultative Committee of the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data [ETS No. 108] (T-PD), Council of Europe, June 2012
 • Da Silva, M. V. V. ve Da Luz Scherf E. ve da Silva J. E., (2020), The Right to Data Protection Versus “Security”: Contradictions of the Rights-Discourse in the Brazilian General Personal Data Protection Act (LGPD), Revista Direitos Culturais (Cultural Rights Review). Vol. 15. No. 36, 2-19, DOI: https://doi.org/10.20912/rdc.v15i36.18
 • Danıel-Shores R., (2019) Brazil’s DPA: It isn’t Over Until the Referee Whistles, GDR, https://globaldatareview.com/data-privacy/brazils-dpa-it-isnt-over-until-referee-whistles adresinden 18 Şubat 2021 tarihinde alınmıştır
 • Data Guidance One Trust ve Baptista Luz Advogados (2019), Comparing Privacy Laws: LGPD vs GDPR, https://ec.europa.eu/futurium/en/european-ai-alliance/comparing-privacy-laws-gdpr-v-lgpd adresinden 18 Ocak 2021 tarihinde alınmıştır
 • De Souza, J. S. ve Abe, J. M. ve Lima L. A. ve de Souza N. A. ., (2020) The Brazilian Law on Personal Data Protection, International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA) Vol.12, No.6, November 2020, Erişim Tarihi, DOI: 10.5121/ijnsa.2020.12602 15
 • Doneda D. Ve Mendes S., (2019), A Profile of The New Brazilian General Data Protection Law, Internet Governance And Regulations In Latin America: Analysis Of Infrastructure, Privacy, Cybersecurity And Technological Developments In Honor Of The Tenth Anniversary Of The South School On Internet Governance, Rio de Janerio: FGV Direito Rio, 291-306.
 • Dülger M. V. (2018), Kişisel Sağlik Verileri Hakkinda Yönetmelik’e İlişkin Değerlendirme, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3792322 adresinden 25 Şubat 2021 tarihinde alınmıştır
 • Lomas, N., (2021), Tiktok Will Recheck the Age of Every User in Italy After DPA Order, TechCrunch, 3 Şubat 2021, https://techcrunch.com/2021/02/03/tiktok-will-recheck-the-age-of-every-user-in-italy-after-dpa-order/ adresinden 20 Şubat 2021 tarihinde alınmıştır
 • McGruer, J., (2020), Emerging Privacy Legislation in The International Landscape: Strategy and Analysis For Compliance. Washington Journal of Law, Technology & Arts, 15(2), 120-159,
 • Metin, Y., (2017), Temel Hakların Sınırlandırılması ve Ölçülülük: Ölçülülük İlkesi Evrensel Bir Anayasal İlke midir” SDÜHFD Cilt: 7, Sayı 1, 1-74,
 • Ortahamamcılar, B., (2021), İtalya, 10 Yaşındaki Bir Kızın Yaşamını Yitirmesi Sonrası Tiktok’a Kısıtlama Getirdi, Euronews, 23 Ocak 2021, , https://tr.euronews.com/2021/01/23/italya-10-yas-ndaki-bir-k-z-n-yasam-n-yitirmesi-sonras-tiktok-a-k-s-tlama-getirdi adresinden 11 Şubat 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Paes A. T., (2017). Privacy and Data Protection in Brazil, Journal of Law & Cyber Warfare, 5(2), 225-235,
 • Pallero, J. ve Tackett, C., (2018), “Brazil President Approves Data Protection Bill But Vetoes Key Accountability Measures”, AccessNow, https://www.accessnow.org/brazil-president-approves-data-protection-bill-but-vetoes-key-accountability-measures/ adresinden 21 Şubat 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Perrone, C. ve Strassberger, S. , (2018), Privacy and Data Protection – From Europe to Brazil, Panor. Braz. Law Year 6 -Numbers 9 and 10 – 2018, 82-100., DOI: http://dx.doi.org/10.17768/pbl.y6.n9-10.
 • Sacco, A. M., De Souza, A. P. L. ve Koller, S. H., (2015), Child and Adolescent Rights in Brazil, International Journal of Children’s Rights 23, 818-843 , DOI: 10.1163/157181811X611063
 • Yılmaz, S., (2017), “İstisna Hali” Üzerinden Bir Egemenlik Kavramı Tartışması, TBB Dergisi 2017 (132), 383-409
 • Wolfston J. (2017), The Expanding Scope of Human Rights in a Technological World—Using the Inter-American Court of Human Rights to Establish a Minimum Data Protection Standard across Latin America, The University of Miami Inter-American Law Review Vol. 48, No. 3, 188-232
 • Garante Per La Protezione Dei Dati Personali, (2021), https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9533424 adresinden 25 Şubat 2021tarihinde alınmıştır
 • Garante Per La Protezione Dei Dati Personali, (2020), https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9508923 adresinden 25 Şubat 2021tarihinde alınmıştır

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law in Context
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Semih ÖZTEKİN
It is not affiliated with an institution
0000-0001-5642-2462
Türkiye

Early Pub Date December 30, 2020
Publication Date December 31, 2021
Submission Date December 14, 2021
Acceptance Date December 29, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA
ÖZTEKİN, M. S. (2021). BREZİLYA VERİ KORUMA YASASININ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE MUKAYESELİ OLARAK İNCELENMESİ. Kişisel Verileri Koruma Dergisi, 3(2), 50-65.
MLA
ÖZTEKİN, Mehmet Semih. “BREZİLYA VERİ KORUMA YASASININ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE MUKAYESELİ OLARAK İNCELENMESİ”. Kişisel Verileri Koruma Dergisi, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 50-65.
Chicago
ÖZTEKİN, Mehmet Semih. “BREZİLYA VERİ KORUMA YASASININ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE MUKAYESELİ OLARAK İNCELENMESİ”. Kişisel Verileri Koruma Dergisi 3, no. 2 (December 2021): 50-65.
EndNote
ÖZTEKİN MS (December 1, 2021) BREZİLYA VERİ KORUMA YASASININ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE MUKAYESELİ OLARAK İNCELENMESİ. Kişisel Verileri Koruma Dergisi 3 2 50–65.
ISNAD
ÖZTEKİN, Mehmet Semih. “BREZİLYA VERİ KORUMA YASASININ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE MUKAYESELİ OLARAK İNCELENMESİ”. Kişisel Verileri Koruma Dergisi 3/2 (December 2021), 50-65.
AMA
ÖZTEKİN MS. BREZİLYA VERİ KORUMA YASASININ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE MUKAYESELİ OLARAK İNCELENMESİ. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. December 2021;3(2):50-65.
Vancouver
ÖZTEKİN MS. BREZİLYA VERİ KORUMA YASASININ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE MUKAYESELİ OLARAK İNCELENMESİ. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2021;3(2):50-65.
IEEE
M. S. ÖZTEKİN, “BREZİLYA VERİ KORUMA YASASININ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE MUKAYESELİ OLARAK İNCELENMESİ”, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 50–65, 2021.
JAMA
ÖZTEKİN MS. BREZİLYA VERİ KORUMA YASASININ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE MUKAYESELİ OLARAK İNCELENMESİ. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2021;3:50–65.