Year 2017, Volume 3 , Issue 4, Pages 237 - 264 2017-10-27

SİLİSTRELİ AHMED ŞÜKRÎ DÎVÂNÇESİ

ALİ YÖRÜR [1]


Ahmet Şükrî, 1861 yılında Silistre’de doğmuştur. İstanbul’da hukuk eğitimi aldıktan sonra farklı okullarda öğretmenlik yapmıştır. 1897’de İttihat ve Terakkî’ye üye olduğu gerekçesiyle soruşturma geçirmiş, daha sonra Mekteb-i İdâdî müdür muavinliği görevi ile Sivas’a sürgün edilmiştir. 1908’de meclisin tekrar açılmasıyla Sivas mebusu olarak seçilmiştir.

Bu çalışma ile bugüne kadar hakkında çalışma yapılmayan Ahmet Şükrî’nin divançesinin tanıtımı, transkripsiyonlu neşri ve incelemesi yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde II. Meşrutiyet döneminde Sivas mebusu olarak görev yapan Silistreli Ahmet Şükrî’nin hayatı, edebî kişiliği hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Dîvânçe, şekil, dil ve üslup bakımından ele alınmıştır. Üçüncü bölümde oğlu tarafından istinsah edilen eserin çeviri yazımı yapılmıştır.  

Silistre, Dîvânçe
  • Bülbül, Tuncay (2014). “Şükrî, Ahmet Efendi”
  • http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1883
  • Devellioğlu, Ferit (2012). Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi.
  • Kırkıl, Emin (2007) “Sivas Mebusu Ahmet Şükrü Beyin Meclis-i Mebusandaki Faaliyetleri” Osmanlıla Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, Sivas: Doğan Gazetecilik ve Matbaacılık, s. 619-626.
  • Komisyon (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yayınları.
  • Parlatır, İsmail (2009). Osmanlı Türkçesi Sözlüğü. Ankara: Yargı Yay.
  • Silistreli Ahmet Şükrî, (1336). Divançe, Millet Kütüphanesi. Ali Emirî Efendi. No:34 Ae Manzum 231.
  • -----------------------------, (1327/1909). Tevşîh-i Kavâid-i Külliye, İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası.
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: ALİ YÖRÜR
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 27, 2017

Bibtex @research article { littera295832, journal = {Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature}, issn = {}, eissn = {2149-892X}, address = {}, publisher = {Bahir SELÇUK}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {237 - 264}, doi = {10.20322/littera.295832}, title = {SİLİSTRELİ AHMED ŞÜKRÎ DÎVÂNÇESİ}, key = {cite}, author = {Yörür, ALİ} }
APA Yörür, A . (2017). SİLİSTRELİ AHMED ŞÜKRÎ DÎVÂNÇESİ . Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature , 3 (4) , 237-264 . DOI: 10.20322/littera.295832
MLA Yörür, A . "SİLİSTRELİ AHMED ŞÜKRÎ DÎVÂNÇESİ" . Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 3 (2017 ): 237-264 <https://dergipark.org.tr/en/pub/littera/issue/31630/295832>
Chicago Yörür, A . "SİLİSTRELİ AHMED ŞÜKRÎ DÎVÂNÇESİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 3 (2017 ): 237-264
RIS TY - JOUR T1 - SİLİSTRELİ AHMED ŞÜKRÎ DÎVÂNÇESİ AU - ALİ Yörür Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20322/littera.295832 DO - 10.20322/littera.295832 T2 - Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 264 VL - 3 IS - 4 SN - -2149-892X M3 - doi: 10.20322/littera.295832 UR - https://doi.org/10.20322/littera.295832 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature SİLİSTRELİ AHMED ŞÜKRÎ DÎVÂNÇESİ %A ALİ Yörür %T SİLİSTRELİ AHMED ŞÜKRÎ DÎVÂNÇESİ %D 2017 %J Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature %P -2149-892X %V 3 %N 4 %R doi: 10.20322/littera.295832 %U 10.20322/littera.295832
ISNAD Yörür, ALİ . "SİLİSTRELİ AHMED ŞÜKRÎ DÎVÂNÇESİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 3 / 4 (October 2017): 237-264 . https://doi.org/10.20322/littera.295832
AMA Yörür A . SİLİSTRELİ AHMED ŞÜKRÎ DÎVÂNÇESİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature. 2017; 3(4): 237-264.
Vancouver Yörür A . SİLİSTRELİ AHMED ŞÜKRÎ DÎVÂNÇESİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature. 2017; 3(4): 237-264.