Year 2019, Volume 5 , Issue 2, Pages 289 - 323 2019-04-29

EDİRNE VALİSİ AHMED İZZET PAŞA'NIN TARİH MANZUMELERİ

Ali YÖRÜR [1]


Klasik Türk Edebiyatı’nın önemli türlerinden birisi olan tarih düşürme, önem verilen veya dikkat çeken bir olayın tarihini belirlemek amacıyla ebced hesabıyla bir kelime veya mısra söyleme sanatıdır.  Bir geleneğin içinde yer alan Osmanlı dönemi şairleri tarafından sanat yapmak olarak kabul edilmiş ve ilgi görmüştür. Şairler, doğum, ölüm, padişahların tahta çıkışı, tayin, bir görevden azledilme, sefer, fetih, sünnet, evlenme, sakal bırakma, yangın, deprem, mimari yapıların inşası, onarımı gibi hayatın hemen her alanındaki konularda tarih manzumeleri yazmışlardır.      

Bu makalede, Edirne Valisi Ahmed İzzet Paşa’nın Edirne Selimiye Kütüphane’si 22 Sel 2311 arşiv numarası ile kayıtlı Divançesi’nde bulunan tarih manzumelerinin transkripli metni verilip incelemesi yapılmıştır. 

Edirne, Ahmed İzzetPaşa, Tarih Manzumesi
  • Ahmed Bâdî Efendi (2014). Riyâz-ı Belde-i Edirne (Hazırlayanlar: Niyazi Adıgüzel-Raşit Gündoğdu). Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları.
  • Canım, Rıdvan (2010). Divan Edebiyatında Türler. Ankara: Grafiker Yayınları.
  • Çiftçi, Ömer (2017) (e-kitap). Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55976,fatin-tezkiresi-pdf.pdf?0
  • İnal, İbnülemin Mahmut Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. İstanbul: Dergâh Yayınları.
  • Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. Edirne: Bellek Yayınları.
  • Şemseddin Sâmi (1317), Kâmûs-ı Türkî, Dersaâdet.
  • Özkan, Ela (2015). “Harput Valisi Hacı Ahmet İzzet Paşa” Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu.
  • Üstüner, Kaplan (2014). “Silahşor İbrahim Yaver’in Tarih Manzumeleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:7 Sayı: 34.
  • Yakıt, İsmail(2003). Türk-İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme. İstanbul: Ötüken Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-1434-2995
Author: Ali YÖRÜR
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 29, 2019

Bibtex @research article { littera509769, journal = {Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature}, issn = {}, eissn = {2149-892X}, address = {}, publisher = {Bahir SELÇUK}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {289 - 323}, doi = {10.20322/littera.509769}, title = {EDİRNE VALİSİ AHMED İZZET PAŞA'NIN TARİH MANZUMELERİ}, key = {cite}, author = {Yörür, Ali} }
APA Yörür, A . (2019). EDİRNE VALİSİ AHMED İZZET PAŞA'NIN TARİH MANZUMELERİ . Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature , 5 (2) , 289-323 . DOI: 10.20322/littera.509769
MLA Yörür, A . "EDİRNE VALİSİ AHMED İZZET PAŞA'NIN TARİH MANZUMELERİ" . Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 5 (2019 ): 289-323 <https://dergipark.org.tr/en/pub/littera/issue/44891/509769>
Chicago Yörür, A . "EDİRNE VALİSİ AHMED İZZET PAŞA'NIN TARİH MANZUMELERİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 5 (2019 ): 289-323
RIS TY - JOUR T1 - EDİRNE VALİSİ AHMED İZZET PAŞA'NIN TARİH MANZUMELERİ AU - Ali Yörür Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20322/littera.509769 DO - 10.20322/littera.509769 T2 - Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature JF - Journal JO - JOR SP - 289 EP - 323 VL - 5 IS - 2 SN - -2149-892X M3 - doi: 10.20322/littera.509769 UR - https://doi.org/10.20322/littera.509769 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature EDİRNE VALİSİ AHMED İZZET PAŞA'NIN TARİH MANZUMELERİ %A Ali Yörür %T EDİRNE VALİSİ AHMED İZZET PAŞA'NIN TARİH MANZUMELERİ %D 2019 %J Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature %P -2149-892X %V 5 %N 2 %R doi: 10.20322/littera.509769 %U 10.20322/littera.509769
ISNAD Yörür, Ali . "EDİRNE VALİSİ AHMED İZZET PAŞA'NIN TARİH MANZUMELERİ". Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature 5 / 2 (April 2019): 289-323 . https://doi.org/10.20322/littera.509769
AMA Yörür A . EDİRNE VALİSİ AHMED İZZET PAŞA'NIN TARİH MANZUMELERİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature. 2019; 5(2): 289-323.
Vancouver Yörür A . EDİRNE VALİSİ AHMED İZZET PAŞA'NIN TARİH MANZUMELERİ. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature. 2019; 5(2): 289-323.