Aim & Scope

 Lapseki Uygulamalı Araştırmalar Dergisi (LJAR); tarım ve doğa bilimleri, temel bilimler ve sosyal bilimler konularını içerisine alan uygulamalı bilimler konusundaki araştırmaları yayınlayan ulusal, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi, ulusal düzeyde uygulamalı bilimlerdeki en güncel gelişmeleri araştırmacılara ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergi uygulamalı bilimlerdeki orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan ve bilime ve kamuya katkısı olan araştırma makalelerinin yayınına öncelik tanır ve disiplinler-arası yöntem ve teknolojiler üzerine yoğunlaşmayı amaç edinir.

  Lapseki Uygulamalı Araştırmalar Dergisi (LJAR); bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak şartıyla, her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır. Dergi yılda 2 sayı vermekte (Aralık, Haziran) olup, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Deneysel, teorik (kuramsal) veya uygulama içeren araştırma ve çalışmalarınızın yayımlandığı disiplinler arası bir dergidir. Özgün araştırma makalelerinin başka dergilerde yayınlanmamış olması, teorik ve deneysel sonuçlar içermesi beklenir. Derleme makalelerinde ise belirli bir konu üzerinde bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelerin geniş bir kaynakça kullanılarak yansıtılması ve bunların uygun şekilde değerlendirilmesinin yapılması aranır.  

Period Months
January July

Lapseki MYO Uygulamalı Araştırmalar Dergisi ücretsizdir. Yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret talep edilmez