e-ISSN: 2717-8285
Founded: 2020
Publisher: Çanakkale Onsekiz Mart University
Cover Image
 

Makale sorumlu yazarı makaleyi göndermeden önce iThenticate programı ile makale benzerlik taramasından geçirmelidir. Tarama sonucunda makalenin Benzerlik İndeksi (SI) % 20 üzerinde olması durumunda makale kabul edilmeyeceğinden, (SI) %20 altı raporun makaleyle birlikte gönderilmesi zorunludur. 

Lapseki MYO Uygulamalı Araştırmalar Dergisi ücretsizdir. Yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret talep edilmez