e-ISSN: 2717-8285
Başlangıç: 2020
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Makale sorumlu yazarı makaleyi göndermeden önce iThenticate programı ile makale benzerlik taramasından geçirmelidir. Tarama sonucunda makalenin Benzerlik İndeksi (SI) % 20 üzerinde olması durumunda makale kabul edilmeyeceğinden, (SI) %20 altı raporun makaleyle birlikte gönderilmesi zorunludur. 

2020 - Cilt: 1 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

6. A Comparison of Graph Centrality Algorithms For Semantic Distance

Araştırma Makalesi

8. Lapseki İlçesi’ nin Tarım Potansiyeli

Lapseki MYO Uygulamalı Araştırmalar Dergisi ücretsizdir. Yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret talep edilmez