Theoretical Article
BibTex RIS Cite

Historical Traumas in Identity Construction

Year 2023, Volume: 4 Issue: 8, 28 - 39, 31.12.2023

Abstract

Today, identity has become a concept of great interest and importance in our world. It has become an indicator
of how an individual defines himself/herself internally as well as externally, in which groups and in what kind of
social environment he/she lives and will live. In this way, individuals have started to adapt to their social
environment through their identities. Identity is the subject of research in many social sciences ranging from
social psychology to sociology, social anthropology to international relations, and the main research in these
fields focuses on the characteristics of individuals, groups or larger nations and what distinguishes them from
others. At this point, classification, comparison, the construction of the concepts of self and other, and historical
traumas are of great importance.

References

 • Anderson, B., 1995. Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin Yayılması ve Kökenleri. Metis Yayıncılık: Ankara.
 • Aşkın, M., 2007. Kimlik ve Giydirilmiş Kimlikler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2): 213-220.
 • Barnett, M.N., 1996. Identity and Alliances in The Middle East. Peter J. Katzenstein (Ed.), The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics içinde. Columbia University Press: New York.
 • Bilgin, N., 2003. Sosyal Psikoloj Sözlüğü. Bağlam Yayınları: İstanbul.
 • Bilgin, N., 2007. Kimlik İnşası. Aşina Kitaplar: Ankara.
 • Cornell, K., 1999. Ethnicity and Democratization in the New Europe. Routledge: New York.
 • Demirtaş, H.A., 2003. Sosyal Kimlik Kuramı, Temal Kavram ve Varsayımlar. İletişim Araştırmaları, 1 (1): 123- 144.
 • Göregenli, M., 2012. Ayrımcılığın Meşrulaştırılması. K. Çayır ve M.A. Ceyhan, (Ed.), Ayrımcılık Çok Boyutlu Yaklaşımlar içinde. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: İstanbul.
 • Karakoç, J., 2013. Konstrüktivizmde Dış Politika ve Etnik Kimlikler. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2): 131-160.
 • Kaufman, S.J., 2010. Ethnicity as a Generator of Conflict. K.Cordell ve S. Wolfs (Ed.), Routledge Handbook of Ethnic Conflict içinde (91-102). Routledge: New York.
 • Smith, A. D., 1981. The Ethnic Revival. Cambridge University Press: Cambridge.
 • Smith, A.D., 2002. Küresel Çağda Milletler ve Milliyetçilik. (Çev: D. Kömürcü). Everest Yayınları: İstanbul.
 • Tajfel, H., Billig, M.G., Bundy, R.P. and Flament. C., 1971. Social Categorizaton and Intergroup Behavior. Eur.J. Soc. Psychol, 1(2): 149-178.
 • Tajfel, H., 1982. Social Psychology of Intergroup Relations. Annu. Rev. Psychol, 33(1): 1-39.
 • Tajfel and Turner 1979, Social Identity Theory http://www.age-of thesage.org/psychology/social/social_identity_theory.html. Erişim Tarihi: 03.12.2018. Turner. J.C., 1991. Social Influence. Open University Press: Buckhingam.
 • Turner, J.C., Oakes, P.J., Haslam, S.A. and Mcgarty, C., 1992. Self and Collective: Cognition and Social Context. Personality and Social Psychology Bulletin, 1-25.
 • Volkan, V.D. ve Itzkowitz, N., 1994. Turks and Greeks: Neighbors in Conflict. The Eothen Press: England.
 • Volkan, V. D., 2000. Traumatized Societies and Pshchological Care: Expanding The Concept Of Preventive Medicine. Mind and Human Interaction, 11(3): 177-194.
 • Volkan, V.D., 2007a. Seçilmiş Travma, Yetkinin Politik İdeolojisi ve Şiddet. http://www.vamikvolkan.com/Se%E7ilmi%FE-Travma,-Yetkinin-Politik-%DDdeolojisi-ve- %DEiddet.php. Erişim Tarihi: 12.10.2014.
 • Volkan, V.D., 2007b. Uluslararası İlişkilerde Psikanaliz. http://www.vamikvolkan.com/Uluslararas%FD- %DDli%FEkilerde-Psikanaliz.php.Erişim Tarihi: 15.10.2014.
 • Volkan, V.D., 2007c. Politik Psikoloji Seminerleri 2, Kimlik Adına Katillik. http://www.vamikvolkan.com/Politik-Psikoloji-Seminerleri%3A%22Kimlik-Ad%FDnaKatillik%22.php. Erişim Tarihi: 15.10.2014.
 • Volkan, V. D., 2012. Geniş Grup Kimliği ve Barış Sağlama Üzerine Bazı Düşünceler. 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, 2: 9-36.

Kimlik İnşasında Tarihsel Travmalar

Year 2023, Volume: 4 Issue: 8, 28 - 39, 31.12.2023

Abstract

Bugün kimlik, dünyamızda oldukça ilgi çeken ve önem taşıyan bir kavram haline gelmiştir. Bireyin kendisini
içsel olarak nasıl tanımladığının yanında dışsal alanda da hangi gruplarda ve nasıl bir toplumsal çevrede yaşadığı
ve yaşayacağının bir göstergesi haline gelmiştir. Bu yolla da bireyler, kimlikleri aracılığıyla toplumsal
çevrelerine uyum sağlamaya başlamışlardır. Kimlik, sosyal psikolojiden sosyolojiye, sosyal antropolojiden
uluslararası ilişkilere birden çok sosyal bilim alanında araştırma konusu olmakta, bu alanların konuya ilişkin
temel araştırmaları birey, grup ya da daha büyük çapta ulusların sahip olduğu özellikler ve onları ötekilerden
ayıranın ne olduğu konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu noktada sınıflandırma, karşılaştırma, ben ve öteki
kavramlarının inşası ve tarihsel travmalar büyük önem taşımaktadır.

References

 • Anderson, B., 1995. Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin Yayılması ve Kökenleri. Metis Yayıncılık: Ankara.
 • Aşkın, M., 2007. Kimlik ve Giydirilmiş Kimlikler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2): 213-220.
 • Barnett, M.N., 1996. Identity and Alliances in The Middle East. Peter J. Katzenstein (Ed.), The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics içinde. Columbia University Press: New York.
 • Bilgin, N., 2003. Sosyal Psikoloj Sözlüğü. Bağlam Yayınları: İstanbul.
 • Bilgin, N., 2007. Kimlik İnşası. Aşina Kitaplar: Ankara.
 • Cornell, K., 1999. Ethnicity and Democratization in the New Europe. Routledge: New York.
 • Demirtaş, H.A., 2003. Sosyal Kimlik Kuramı, Temal Kavram ve Varsayımlar. İletişim Araştırmaları, 1 (1): 123- 144.
 • Göregenli, M., 2012. Ayrımcılığın Meşrulaştırılması. K. Çayır ve M.A. Ceyhan, (Ed.), Ayrımcılık Çok Boyutlu Yaklaşımlar içinde. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: İstanbul.
 • Karakoç, J., 2013. Konstrüktivizmde Dış Politika ve Etnik Kimlikler. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2): 131-160.
 • Kaufman, S.J., 2010. Ethnicity as a Generator of Conflict. K.Cordell ve S. Wolfs (Ed.), Routledge Handbook of Ethnic Conflict içinde (91-102). Routledge: New York.
 • Smith, A. D., 1981. The Ethnic Revival. Cambridge University Press: Cambridge.
 • Smith, A.D., 2002. Küresel Çağda Milletler ve Milliyetçilik. (Çev: D. Kömürcü). Everest Yayınları: İstanbul.
 • Tajfel, H., Billig, M.G., Bundy, R.P. and Flament. C., 1971. Social Categorizaton and Intergroup Behavior. Eur.J. Soc. Psychol, 1(2): 149-178.
 • Tajfel, H., 1982. Social Psychology of Intergroup Relations. Annu. Rev. Psychol, 33(1): 1-39.
 • Tajfel and Turner 1979, Social Identity Theory http://www.age-of thesage.org/psychology/social/social_identity_theory.html. Erişim Tarihi: 03.12.2018. Turner. J.C., 1991. Social Influence. Open University Press: Buckhingam.
 • Turner, J.C., Oakes, P.J., Haslam, S.A. and Mcgarty, C., 1992. Self and Collective: Cognition and Social Context. Personality and Social Psychology Bulletin, 1-25.
 • Volkan, V.D. ve Itzkowitz, N., 1994. Turks and Greeks: Neighbors in Conflict. The Eothen Press: England.
 • Volkan, V. D., 2000. Traumatized Societies and Pshchological Care: Expanding The Concept Of Preventive Medicine. Mind and Human Interaction, 11(3): 177-194.
 • Volkan, V.D., 2007a. Seçilmiş Travma, Yetkinin Politik İdeolojisi ve Şiddet. http://www.vamikvolkan.com/Se%E7ilmi%FE-Travma,-Yetkinin-Politik-%DDdeolojisi-ve- %DEiddet.php. Erişim Tarihi: 12.10.2014.
 • Volkan, V.D., 2007b. Uluslararası İlişkilerde Psikanaliz. http://www.vamikvolkan.com/Uluslararas%FD- %DDli%FEkilerde-Psikanaliz.php.Erişim Tarihi: 15.10.2014.
 • Volkan, V.D., 2007c. Politik Psikoloji Seminerleri 2, Kimlik Adına Katillik. http://www.vamikvolkan.com/Politik-Psikoloji-Seminerleri%3A%22Kimlik-Ad%FDnaKatillik%22.php. Erişim Tarihi: 15.10.2014.
 • Volkan, V. D., 2012. Geniş Grup Kimliği ve Barış Sağlama Üzerine Bazı Düşünceler. 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, 2: 9-36.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Policy and Administration (Other)
Journal Section Reviews
Authors

Eylül Renin Tutu 0000-0003-1451-8284

Publication Date December 31, 2023
Submission Date December 14, 2023
Acceptance Date December 27, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 4 Issue: 8

Cite

APA Tutu, E. R. (2023). Kimlik İnşasında Tarihsel Travmalar. Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, 4(8), 28-39.

Lapseki MYO Uygulamalı Araştırmalar Dergisi ücretsizdir. Yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret talep edilmez