Dissertation
BibTex RIS Cite

Determination of Pomological Characteristics in Catherina Peach Variety

Year 2023, Volume: 4 Issue: 8, 10 - 15, 31.12.2023

Abstract

Peach, whose botanical name is (Prunus persica L.), is included in the Rosaceaceae family of the Rosales order. Peach and nectarine fruits can be grown in many regions of our country due to their high adaptability. In this study conducted in 2023, pomological analysis of the fruits of "Catherina" peach variety harvested from the garden belonging to a private enterprise located in Kumkale District of Kumkale District of Central District of Çanakkale Province was carried out in the laboratory environment. The data obtained as a result of the analysis were averaged; fruit weight was determined as 239,01 g, fruit length 63,23 mm, fruit width 79,31 mm. The average fruit flesh hardness of the variety was determined as 1,077 kg/cm², SÇKM 14,23%, pH 3,65, fruit peel color L* value 65,28, a* value 9,34, b* value 60,56. Flesh color L* value was 61.12, a* value was 4.37, b* value was 50.18. The titratable acidity of the juice was determined as 0.653 in terms of TEA, % Malic Acid. In this study, some pomological quality characteristics of "Catherina" peach variety were determined.

References

 • Ahı D. 2017. Bazı Yeni Basık Şeftali (P. Persica Var. Platycarpa) ve Nektarin (P. Persica Var. Nucipersica) Çeşitlerinde Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Albas E. S., Jimenez S., Aparicio J, Betran J., A., and Moreno M. E. 2004. Effect of Several Peach × Almond Hybrid Rootstocks on Fruit Quality of Peaches. Acta Hort 658, ISHS 2004.
 • USDA 2006. The U.S. Food Marketing System: Recent Developments, 1997-2006, Economic Research Service, USDA, www.ers.usda.gov/publications/err42/err42.pdf, Erişim Tarihi 17/09/2023.
 • Byrne, D.H. 2012. Trends in Fruit Breeding: Fruit Breeding, Ed: Badenes, M.L., Byrne, D.H., New York, USA, pp: 3-36.
 • Demirören, S., 1992. Şeftali Yetiştiriciliği. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü. Yalova. Deveci L., 1967. Şeftali Ziraatı, İzmir.
 • Ercan ve ark., 2003. Ege Bölgesinde Uygun Bazı Şeftali ve Nektarin Çeşitleri. Anadolu, J. Of Aarı 13 (2) 2003, 17 – 31ç. Eroğlu ve Mısırlı 2012. Şeftali ıslahı ve gelişimi. Bahçe, 41(2): 37-46.
 • FAOSTAT 2021. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC Erişim Tarihi: 09/10/2023.
 • Gür E., Gündoğdu M. A., Şeker M. 2020. Lapseki Ekolojisinde Yaygın Bir Şekilde Yetiştirilen Şeftali Çeşitlerinin Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. ÇOMÜ LJAR (2020) Cilt 1 Sayı 2 (90-100).
 • Kaçan A. 2013. Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Bazı Şeftali ve Nektarin Çeşitlerinde Aromatik Maddelerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. Koşar D., A., Koşar M., B., Ertürk Ü. 2023. Bazı Basık Şeftali ve Nektarin Çeşitlerinin Bursa (Türkiye) Koşullarındaki Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin İncelenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 26 (4), 722-731, 2023.
 • Küçük O., Muradoğlu F. 2020. Mustafakemalpaşa (Bursa) Yöresinde Yetiştirilen Bazı Şeftali (Prunus Persica L.) Çeşitlerinin Pomolojik ve Kimyasal Özellikleri. BAHÇE 49 (Özel Sayı 1: Ⅱ. Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2019)): 241-245 2020 ISSN 1300-8943.
 • Mengüç, V., 1967. Bursa‟da Mevcut Yabancı Menşeli Önemli Şeftali Çeşitlerinin Bölgenin Ekolojik Şartlarına İntibakı. Tarım Bakanlığı Teknik Kitap-D İstanbul.
 • Monet, R., Guye, M.A., Roy, M., & Dachary, N. 1996. Peach mendelian genetics: A short review and new results. Agronomie, 16, 321-329.
 • Özbek, S., 1978. Özel Meyvecilik. Ç.Ü.Z.F. Yayınları 128. Ders Kitabı.
 • Şeker M., Kaçan A., Gür E., Ekinci N., Gündoğdu M., A. 2013. Çanakkale Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Şeftali ve Nektarin Çeşitlerinde Aromatik Bileşiklerin İncelenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 62-67, 2013.
 • TÜİK 2022. Türkiye İstatistik Kurumu, TUİK, (2022). Erişim Adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr Erişim Tarihi:05/09/2023.
 • USDA 2006. The U.S. Food Marketing System: Recent Developments, 1997-2006, Economic Research Service, USDA, www.ers.usda.gov/publications/err42/err42.pdf, Erişim Tarihi 17/09/2023.
 • Yıldız N. 2018. Konservelik bazı yeni şeftali (prunus persica var. Lonuqinosa) çeşitlerinde fenolojik ve pomolojik özelliklerin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Uludağ üniversitesi fen bilimleri enstitüsü, Bursa.
 • Westwood, M.N., 1995. Temperate Zone Pomology. Timber Pres, Inc.Oregon, p.523.

“Catherina” Şeftali Çeşidinde Pomolojik Özelliklerin Belirlenmesi

Year 2023, Volume: 4 Issue: 8, 10 - 15, 31.12.2023

Abstract

Botanik adı (Prunus persica L.) olan şeftali, Rosales takımı Rosaceace familyası içerisinde yer almaktadır. Şeftali ve nektarin meyveleri yüksek adaptasyon yeteneğine sahip olması nedeniyle ülkemizin birçok bölgesinde yetiştirilebilmektedir. 2023 yılında yapılan bu çalışmada Çanakkale İli Merkez İlçesine bağlı Kumkale Yöresinde bulunan özel bir işletmeye ait bahçeden hasat edilen “Catherina” çeşidi meyvelerinin pomolojik özellikleri saptanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen verilerin ortalaması alınmış; meyve ağırlığı 239,01 g, meyve boyu 63,23 mm, meyve eni 79,31 mm, olarak tespit edilmiştir. Çeşide ait ortalama meyve eti sertliği 1,077 kg/cm², SÇKM %14,23, pH 3,65, meyve kabuk rengi L* değeri 65,28, a* değeri 9,34, b* değeri 60,56 olarak belirlenmiştir. Meyve eti değerlerine bakıldığında L* değeri 61,12, a* değeri 4,37, b* değeri ise 50,18 olarak ölçülmüştür. Meyve suyunun titre edilebilir asitlik miktarı TEA, % Malik Asit Cinsinden 0,653 olarak saptanmıştır. Gerçekleştirilen çalışma ile “Catherina” şeftali çeşidinin bazı pomolojik kalite özellikleri belirlenmiştir.

References

 • Ahı D. 2017. Bazı Yeni Basık Şeftali (P. Persica Var. Platycarpa) ve Nektarin (P. Persica Var. Nucipersica) Çeşitlerinde Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Albas E. S., Jimenez S., Aparicio J, Betran J., A., and Moreno M. E. 2004. Effect of Several Peach × Almond Hybrid Rootstocks on Fruit Quality of Peaches. Acta Hort 658, ISHS 2004.
 • USDA 2006. The U.S. Food Marketing System: Recent Developments, 1997-2006, Economic Research Service, USDA, www.ers.usda.gov/publications/err42/err42.pdf, Erişim Tarihi 17/09/2023.
 • Byrne, D.H. 2012. Trends in Fruit Breeding: Fruit Breeding, Ed: Badenes, M.L., Byrne, D.H., New York, USA, pp: 3-36.
 • Demirören, S., 1992. Şeftali Yetiştiriciliği. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü. Yalova. Deveci L., 1967. Şeftali Ziraatı, İzmir.
 • Ercan ve ark., 2003. Ege Bölgesinde Uygun Bazı Şeftali ve Nektarin Çeşitleri. Anadolu, J. Of Aarı 13 (2) 2003, 17 – 31ç. Eroğlu ve Mısırlı 2012. Şeftali ıslahı ve gelişimi. Bahçe, 41(2): 37-46.
 • FAOSTAT 2021. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC Erişim Tarihi: 09/10/2023.
 • Gür E., Gündoğdu M. A., Şeker M. 2020. Lapseki Ekolojisinde Yaygın Bir Şekilde Yetiştirilen Şeftali Çeşitlerinin Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. ÇOMÜ LJAR (2020) Cilt 1 Sayı 2 (90-100).
 • Kaçan A. 2013. Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Bazı Şeftali ve Nektarin Çeşitlerinde Aromatik Maddelerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. Koşar D., A., Koşar M., B., Ertürk Ü. 2023. Bazı Basık Şeftali ve Nektarin Çeşitlerinin Bursa (Türkiye) Koşullarındaki Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin İncelenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 26 (4), 722-731, 2023.
 • Küçük O., Muradoğlu F. 2020. Mustafakemalpaşa (Bursa) Yöresinde Yetiştirilen Bazı Şeftali (Prunus Persica L.) Çeşitlerinin Pomolojik ve Kimyasal Özellikleri. BAHÇE 49 (Özel Sayı 1: Ⅱ. Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2019)): 241-245 2020 ISSN 1300-8943.
 • Mengüç, V., 1967. Bursa‟da Mevcut Yabancı Menşeli Önemli Şeftali Çeşitlerinin Bölgenin Ekolojik Şartlarına İntibakı. Tarım Bakanlığı Teknik Kitap-D İstanbul.
 • Monet, R., Guye, M.A., Roy, M., & Dachary, N. 1996. Peach mendelian genetics: A short review and new results. Agronomie, 16, 321-329.
 • Özbek, S., 1978. Özel Meyvecilik. Ç.Ü.Z.F. Yayınları 128. Ders Kitabı.
 • Şeker M., Kaçan A., Gür E., Ekinci N., Gündoğdu M., A. 2013. Çanakkale Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Şeftali ve Nektarin Çeşitlerinde Aromatik Bileşiklerin İncelenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 62-67, 2013.
 • TÜİK 2022. Türkiye İstatistik Kurumu, TUİK, (2022). Erişim Adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr Erişim Tarihi:05/09/2023.
 • USDA 2006. The U.S. Food Marketing System: Recent Developments, 1997-2006, Economic Research Service, USDA, www.ers.usda.gov/publications/err42/err42.pdf, Erişim Tarihi 17/09/2023.
 • Yıldız N. 2018. Konservelik bazı yeni şeftali (prunus persica var. Lonuqinosa) çeşitlerinde fenolojik ve pomolojik özelliklerin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Uludağ üniversitesi fen bilimleri enstitüsü, Bursa.
 • Westwood, M.N., 1995. Temperate Zone Pomology. Timber Pres, Inc.Oregon, p.523.
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Soil Sciences and Plant Nutrition (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Fatih Furkan Cankı 0009-0005-3116-0773

Engin Gür 0000-0002-4668-1206

Publication Date December 31, 2023
Submission Date December 21, 2023
Acceptance Date December 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 4 Issue: 8

Cite

APA Cankı, F. F., & Gür, E. (2023). “Catherina” Şeftali Çeşidinde Pomolojik Özelliklerin Belirlenmesi. Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, 4(8), 10-15.

Lapseki MYO Uygulamalı Araştırmalar Dergisi ücretsizdir. Yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret talep edilmez