Year 2019, Volume 58 , Issue 2, Pages 111 - 120 2019-06-01

PİROFİLLİT CEVHERİNDEN ASİT LİÇİ YÖNTEMİYLE ALÜMİNYUM KAZANIMINA AKTİVASYONUN ETKİSİ
EFFECT OF ACTIVATION ON ALUMINUM RECOVERY FROM PYROPHYLLITE ORE BY ACID LEACHING

Turan UYSAL [1] , Murat ERDEMOĞLU [2] , Mustafa BİRİNCİ [3]


Bu çalışmada, Pütürge (Malatya) pirofillit yatağından alınan %23,6 Al2O3 içerikli cevherden asit
liç işlemiyle alüminyum (Al) kazanımı üzerine aktivasyon koşullarının etkisi araştırılmıştır. Bu
kapsamda, başlangıçta aktive edilmemiş tüvenan cevher ile daha sonra kalsinasyon ve aşırı
öğütme yoluyla aktive edilmiş cevherler HCI ile liç edilmiştir. Elde edilen deneysel çalışma
bulgularına göre; tüvenan, kalsine ve aşırı öğütülmüş cevher için liç çözeltisinde Al kazanımı
sırasıyla %10,57, %33,63 ve %86,5 olarak bulunmuştur. Kalsinasyon işlemi sırasında kil tabakaları
arasında yeterli bir açılmanın olmadığı ve gözenekli yapının elde edilemediği, ayrıca yüksek
sıcaklıklarda asitte çözünmeye dirençli yeni mineral fazlarının ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu
nedenle termal yolla aktifleştirilmiş cevher için Al kazanımı nispeten düşük çıkmıştır. Öte yandan
aşırı öğütmeyle sağlanan mekanik aktivasyonun cevherdeki kil minerallerinin amorflaşmasına
yol açtığı, böylece alüminyumun çözeltiye geçme eğiliminde önemli bir iyileşme sağladığı
görülmüştür. Sonuçta termal aktivasyonun kısmen, mekanik aktivasyonun ise çok belirgin bir
şekilde Al kazanımını artırdığı sonucuna varılmıştır.

In this study, effect of activation conditions on the recovery of aluminum (Al) obtained by acid

leaching from Pütürge (Malatya) pyrophyllite ore containing 23.6% Al2O3 was investigated. In this

context, the initially non-activated ore and later activated ore samples using calcining and intensive

milling were leached with HCl, separately. According to the experimental results, Al-recovery in

the leachate for the raw, calcined and intensively milled ore samples were found to be 10.57%,

33.63% and 86.5%, respectively. It was also found that there was not sufficient dilation between

the clay layers during calcination and the porous structure could not be obtained, also the new

mineral phases which resist to dissolution in acidic media were formed at high temperatures. For

this reason, the aluminum recovery of thermally activated ore was relatively low. However, it was

confirmed that mechanical activation by intensive milling led to amorphization of clay minerals,

and thus, the mechanical activation significantly improved the dissolution behavior of aluminum.

As a result of this study, it is concluded that while Al recovery is slightly increased by thermal

activation, it is dramatically increased by mechanical activation.

 • Al-Zahrani, A.A., Abdul-Majid, M.H., 2009. Extraction of Alumina from Local Clays by Hydrochloric Acid Process. Journal of King Abdulaziz University: Engineering Sciences, 20(2), 29-41.
 • Bazin, C., K. El-Ouassiti, V. Ouellet., 2007. Sequential Leaching for the Recovery of Alumina from a Canadian Clay. Hydrometallurgy 88, 196–201.
 • Barry T. S., Uysal T., Erdemoğlu M., Birinci M., 2019. Thermal and Mechanical Activation in Acid Leaching Processes of Non-bauxite Ores available for Alumina Production-A Review, Mining, Metallurgy&Exploration,https://doi.org/10.1007/s42461- 018-0025-7.
 • Bengtson, K.B., 1979. A Technological Comparison of Six Processes for the Production of Reduction Grade Alumina from Non-bauxitic Raw Materials. In: Peterson, W.S. (Ed.), Light Metals, Wiley-VCH, pp. 217–312.
 • Bozkaya, Ö., Yalçın H., Başıbüyük, Z., Bozkaya, G., 2007. Metamorphic-Hosted Pyrophyllite and Dickite Occurrences from the Hydrous Al-Silicate Deposits of the Malatya-Pütürge Region, Central Eastern Anatolia, Turkey. Clays and Clay Minerals, 55, 423–442.
 • Cohen, J., Mercier, H., 1976. Recovery of Alumina from Non-bauxite Aluminum-bearing Raw Materials, Société Aluminium Pechiney, Light Metals, Wiley-VCH.
 • Daniels A. L., Muzenda E., 2012. Recovery of Aluminium Oxide from Flint Clay through H2SO4 Leaching. Proceedings of the World Congress on Engineering, WCE 2012, July 4 - 6, London, U.K.
 • Erdemoğlu, M., 2009. Carbothermic Reduction of Mechanically Activated Celestite. International Journal of Mineral Processing, 92, 144-152.
 • Erdemoğlu, M., Birinci, M., Uysal T., Porgalı E., 2018. Acid Leaching Performance of Mechanically Activated Pyrophyllite Ore for Al2O3 Extraction. Journal of Materials Science, 53:13801–13812.
 • Flint E. P., Clarke W. F., Newman E. S., Leo Shartsis. D. L., 1946. Bishop and Lansing S. Wells, Extraction of Alumina from Clays and High Silica Bauxites. Journal of Research of The National Bureau of Standards, Volume 36.
 • Habashi, F., 1999. Textbook of Hydrometallurgy (İkinci baskı). Quebec, Kanada: Metallurgie Extractive Quebec. Habashi, F., 1997. Handbook of Extractive Metallurgy, Volume 2. Heidelberg, Germany: Wiley-VCH.
 • Özdemir, M., Çetişli, H., 2005. Extraction Kinetics of Alunite in Sulphuric Acid and Hydrochloric Acid. Hydrometallurgy, 76, 217-224.
 • Sawyer, D.L., Turner, T.L., Hunter, D.B., 1983. Alumina Mini-Plant Operation-Overall Mass Balance for Clay HCl Acid Leaching. U.S. Bureau of Mines. Report No 8759, 29 pp.
 • Temuujin, J., Okada, K., Jadambaa, T.S., MacKenzie, K.J.D., Amarsanaa, J., 2003. Effect of Grinding on the Leaching Behaviour of Pyrophyllite. Journal of European Ceramic Society, 23(8), 1277-1282.
 • Uysal T., Mutlu H.S., Erdemoğlu M., 2016. Effects of Mechanical Activation of Colemanite (Ca2B6O11.5H2O) on its Thermal Transformations. International Journal of Mineral Processing 151, 51-58.
 • Uysal, T., 2018. Asit Liç Yöntemi ile Pirofillit Cevherinden Alümina Üretiminde Aktifleştirme Koşullarının Araştırılması, Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi.
 • Warris C.J., McCormick, P. G., 1997. Mechanochemical Processing of Refractory Pyrite. Minerals Engineering, 10, 1119-1125.
 • World Aluminium, http://www.world aluminium.org/ statistics/alumina-production. Son Erişim Tarihi: 11 Aralık 2018.
 • Yao, Z.T., Xia, M.S., Sarker, P.K., Chen, T., 2014. A Review of the Alumina Recovery from Coal Fly Ash, with a Focus in China. Fuel, 120, 74-85.
Primary Language tr
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-1643-6725
Author: Turan UYSAL (Primary Author)

Orcid: 0000-0003-2922-7965
Author: Murat ERDEMOĞLU

Orcid: 0000-0002-1954-7837
Author: Mustafa BİRİNCİ

Dates

Publication Date : June 1, 2019

Bibtex @research article { madencilik580142, journal = {Bilimsel Madencilik Dergisi}, issn = {2564-7024}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {2019}, volume = {58}, pages = {111 - 120}, doi = {10.30797/madencilik.580142}, title = {PİROFİLLİT CEVHERİNDEN ASİT LİÇİ YÖNTEMİYLE ALÜMİNYUM KAZANIMINA AKTİVASYONUN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Uysal, Turan and Erdemoğlu, Murat and Bi̇ri̇nci̇, Mustafa} }
APA Uysal, T , Erdemoğlu, M , Bi̇ri̇nci̇, M . (2019). PİROFİLLİT CEVHERİNDEN ASİT LİÇİ YÖNTEMİYLE ALÜMİNYUM KAZANIMINA AKTİVASYONUN ETKİSİ . Bilimsel Madencilik Dergisi , 58 (2) , 111-120 . DOI: 10.30797/madencilik.580142
MLA Uysal, T , Erdemoğlu, M , Bi̇ri̇nci̇, M . "PİROFİLLİT CEVHERİNDEN ASİT LİÇİ YÖNTEMİYLE ALÜMİNYUM KAZANIMINA AKTİVASYONUN ETKİSİ" . Bilimsel Madencilik Dergisi 58 (2019 ): 111-120 <https://dergipark.org.tr/en/pub/madencilik/issue/46074/580142>
Chicago Uysal, T , Erdemoğlu, M , Bi̇ri̇nci̇, M . "PİROFİLLİT CEVHERİNDEN ASİT LİÇİ YÖNTEMİYLE ALÜMİNYUM KAZANIMINA AKTİVASYONUN ETKİSİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 58 (2019 ): 111-120
RIS TY - JOUR T1 - PİROFİLLİT CEVHERİNDEN ASİT LİÇİ YÖNTEMİYLE ALÜMİNYUM KAZANIMINA AKTİVASYONUN ETKİSİ AU - Turan Uysal , Murat Erdemoğlu , Mustafa Bi̇ri̇nci̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30797/madencilik.580142 DO - 10.30797/madencilik.580142 T2 - Bilimsel Madencilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 120 VL - 58 IS - 2 SN - 2564-7024- M3 - doi: 10.30797/madencilik.580142 UR - https://doi.org/10.30797/madencilik.580142 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi PİROFİLLİT CEVHERİNDEN ASİT LİÇİ YÖNTEMİYLE ALÜMİNYUM KAZANIMINA AKTİVASYONUN ETKİSİ %A Turan Uysal , Murat Erdemoğlu , Mustafa Bi̇ri̇nci̇ %T PİROFİLLİT CEVHERİNDEN ASİT LİÇİ YÖNTEMİYLE ALÜMİNYUM KAZANIMINA AKTİVASYONUN ETKİSİ %D 2019 %J Bilimsel Madencilik Dergisi %P 2564-7024- %V 58 %N 2 %R doi: 10.30797/madencilik.580142 %U 10.30797/madencilik.580142
ISNAD Uysal, Turan , Erdemoğlu, Murat , Bi̇ri̇nci̇, Mustafa . "PİROFİLLİT CEVHERİNDEN ASİT LİÇİ YÖNTEMİYLE ALÜMİNYUM KAZANIMINA AKTİVASYONUN ETKİSİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 58 / 2 (June 2019): 111-120 . https://doi.org/10.30797/madencilik.580142
AMA Uysal T , Erdemoğlu M , Bi̇ri̇nci̇ M . PİROFİLLİT CEVHERİNDEN ASİT LİÇİ YÖNTEMİYLE ALÜMİNYUM KAZANIMINA AKTİVASYONUN ETKİSİ. Madencilik. 2019; 58(2): 111-120.
Vancouver Uysal T , Erdemoğlu M , Bi̇ri̇nci̇ M . PİROFİLLİT CEVHERİNDEN ASİT LİÇİ YÖNTEMİYLE ALÜMİNYUM KAZANIMINA AKTİVASYONUN ETKİSİ. Bilimsel Madencilik Dergisi. 2019; 58(2): 111-120.