Year 2020, Volume 2 , Issue 1-2, Pages 153 - 171 2020-12-31

İbn Sina'ya Kadar Arap Mantığı

Ahmad HASNAWİ [1] , Wilfrid HODGES [2]


Orta Çağdaki mantık çalışmalarına dair ortak bir eserin bir bölümünün tercümesini içeren bu yazı, Grek mantık mirasının tercümeler vasıtasıyla İslam dünyasına aktarılmasını ve İbn Sînâ’ya kadar ki süreçte Arap mantığının tarihsel gelişimini ele eler. Bununla birlikte başta Fârâbî ve İbn Sînâ olmak üzere Süryani mütercim ve filozofların tarihsel süreçte Arap mantığına yönelik yeniliklerin neler olduğu ele alınmaktadır. Özellikle de İbn Sînâ’nın mantığa getirmiş olduğu yenilikler incelenir. Ayrıca Helenistik dönemde şarihlerin ortaya koyduğu ve günümüze ulaşmayan pek çok eserin Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd gibi filozofların eserlerinde muhafaza edildiğine dair açıklamaların ele alınması mantık tarihi açısından önemli bir husustur.
Mantık, Grek Mantığı, Arap Mantığı, Fârâbî, İbn Sînâ
Primary Language tr
Subjects Logic
Journal Section Translated Articles
Authors

Author: Ahmad HASNAWİ
Institution: Üniversite de Paris
Country: France


Author: Wilfrid HODGES
Institution: University of London
Country: United Kingdom


Translators

Translator: Alaattin TEKİN

Dates

Application Date : July 9, 2020
Acceptance Date : September 24, 2020
Publication Date : December 31, 2020

Chicago Hasnawi, A , Hodges, W . "İbn Sina'ya Kadar Arap Mantığı". Trans., Alaattin Tekin. Mantık Araştırmaları Dergisi 2 (2020 ): 153-171