Mantık Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2687-3125 | e-ISSN 2687-3125 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ahmet KAYACIK |


İkinci Sayımız Yayında

Değerli okuyucular,

Yayın hayatına geçen yıl başlayan ve ilk sayısı Temmuz 2019’da bir alan dergisi olarak yayınlanan Mantık Araştırmaları Dergisinin yeni sayısını sizinle paylaşmaktan mutluyuz.  

Bu sayıda, yapılan yayın çağrısından sonra dergiye ulaşan ve hakem süreçlerinden geçerek yayınlanmasına karar verilen dört araştırma makalesi, bir çeviri, iki kitap tanıtımı ve bir söyleşi istifadenize sunulmuştur. Makalelerden ilki Hasan Ayık’a ait olup, “Varlık ve Hakikat İlişkisi” ele alınmıştır. İkinci makale Gülümser Durhan tarafından kaleme alınan “Bir Mantık Problemi Olarak Paradoks” adlı yazıdır. Üçüncüsü ise, interdisipliner bir çalışma diyebileceğimiz Ahmet Gündüz Akıncı tarafından yazılan “Aristoteles’in Biyoloji Çalışmaları ve Mantık İlişkisi” adlı makaledir. Dördüncü ve son makale ise, klasik mantıkta önemli bir metin olan Muğni’t-Tullâb’ın yazarı üzerine yapılan “Mahmud Hasan el-Mağnisî’nin Mantık Anlayışı” adlı incelemedir. Bu sayıda yer alan diğer yazılar ise, benim tercüme ettiğim Orta çağ Mantığına Giriş kitabından bir bölüm olan Orta Çağlarda Eski Mantık Mirası” adlı yazının yanı sıra mantık alanında önemli çalışmaları ve katkıları olan Pittsburgh Üniversitesi Felsefe Bölümü hocalarından olan Nicholas Rescher ile mantık üzerine çeşitli soruların yer aldığı söyleşidir. Ayrıca ülkemizde yayınlanan mantıkla ilgili iki eserin tanıtımı da bu sayıda yer almaktadır.

Mantığın çeşitli yönlerini ele alan bu sayının okuyuculara faydalı olması diler, bu sayıya katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle...

Ahmet KAYACIK


Mantık Araştırmaları Dergisi

ISSN 2687-3125 | e-ISSN 2687-3125 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ahmet KAYACIK |
Kapak Resmi


İkinci Sayımız Yayında

Değerli okuyucular,

Yayın hayatına geçen yıl başlayan ve ilk sayısı Temmuz 2019’da bir alan dergisi olarak yayınlanan Mantık Araştırmaları Dergisinin yeni sayısını sizinle paylaşmaktan mutluyuz.  

Bu sayıda, yapılan yayın çağrısından sonra dergiye ulaşan ve hakem süreçlerinden geçerek yayınlanmasına karar verilen dört araştırma makalesi, bir çeviri, iki kitap tanıtımı ve bir söyleşi istifadenize sunulmuştur. Makalelerden ilki Hasan Ayık’a ait olup, “Varlık ve Hakikat İlişkisi” ele alınmıştır. İkinci makale Gülümser Durhan tarafından kaleme alınan “Bir Mantık Problemi Olarak Paradoks” adlı yazıdır. Üçüncüsü ise, interdisipliner bir çalışma diyebileceğimiz Ahmet Gündüz Akıncı tarafından yazılan “Aristoteles’in Biyoloji Çalışmaları ve Mantık İlişkisi” adlı makaledir. Dördüncü ve son makale ise, klasik mantıkta önemli bir metin olan Muğni’t-Tullâb’ın yazarı üzerine yapılan “Mahmud Hasan el-Mağnisî’nin Mantık Anlayışı” adlı incelemedir. Bu sayıda yer alan diğer yazılar ise, benim tercüme ettiğim Orta çağ Mantığına Giriş kitabından bir bölüm olan Orta Çağlarda Eski Mantık Mirası” adlı yazının yanı sıra mantık alanında önemli çalışmaları ve katkıları olan Pittsburgh Üniversitesi Felsefe Bölümü hocalarından olan Nicholas Rescher ile mantık üzerine çeşitli soruların yer aldığı söyleşidir. Ayrıca ülkemizde yayınlanan mantıkla ilgili iki eserin tanıtımı da bu sayıda yer almaktadır.

Mantığın çeşitli yönlerini ele alan bu sayının okuyuculara faydalı olması diler, bu sayıya katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle...

Ahmet KAYACIK


Dergimize makale göndermek isteyen değerli yazarlarımız buraya tıklayarak dergi yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmiş MS Word dosyasını indirip makalelerinizi düzenlemekte kullanabilirsiniz.