Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2667-4459 | e-ISSN 2667-7911 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Haluk KAYICI | http://www.milliyetcilikarastirmalari.com/


Covid-19 pandemisi nedeniyle, günümüzde hızlı ama güvenilir bilgi paylaşımının önemi, bilimsel dergilerin buradaki rolü ve sorumluluğu bir kez daha aşikar olmuştur. Bununla beraber hızlı iletişim adına yayın süreçlerin yeterli titizlikte yerine getirilmediği düşük kalitedeki makale örnekleri de maalesef giderek artan oranda dikkati çekmektedir. Bu nedenle Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) bir bildiri yayınlayarak, uluslararası yayıncılık standartlarına vurgu yapmış, çalışmaların yayınlanmasında iyi raporlama kılavuzlarının kullanılmasının ve çalışma kısıtlılıklarının verilmesinin öneminin altını çizmiştir. İlgili bildiriye  https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/ease-statement-on-quality-standards/  web adresinden ulaşılabilir. 


Uluslararası hakemli "Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi"nin (MAD), temel amacı, akademik ve bilimsel olan Milliyetçilik ve Milliyetçilik Teorileri hakkında disiplinler arası yaklaşımlar ve sosyal bilimlere ait tüm alanlarda yapılan araştırma, inceleme, kritik ve çeviri makaleleri yayınlamaktır.  MAD, farklı disiplinlerden araştırmacı ve yazarları dergiye katkıda bulunmaya davet eder. MAD, yılda iki kez çevrim içi ve matbu olarak yayınlanmaktadır (Nisan-Ekim). MAD, bu alandaki çalışmaların nitelik ve niceliğini artırmayı amaçladığından özgür ve açık erişim yayın politikalarını benimsemektedir. Bu amaçla yazıların sunulması, değerlendirilmesi ya da yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemekte, ayrıca yayınlanmış makalelere ücretsiz ve sınırsız erişim sağlamaktadır.


The main aim of the International Refereed "Journal of Nationalism Studies" (JNS) is to publish interdisciplinary approaches and academic, scientific, research, critical and translation articles in all fields of social sciences about the theories of Nationalism and Nationalism, which are academic and scientific. JNS invites researchers and authors from different disciplines to contribute to the journal. JNS is published twice a year, online and in print edition (April-October). Since JNS aims to increase the quality and quantity of the work in this field, it adopts free and open access broadcast policies. For this purpose of journal, there is no charge for submitting, evaluating or publishing articles, and it also provides free and unlimited access to published articles.


Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi

ISSN 2667-4459 | e-ISSN 2667-7911 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Haluk KAYICI | http://www.milliyetcilikarastirmalari.com/
Cover Image


Covid-19 pandemisi nedeniyle, günümüzde hızlı ama güvenilir bilgi paylaşımının önemi, bilimsel dergilerin buradaki rolü ve sorumluluğu bir kez daha aşikar olmuştur. Bununla beraber hızlı iletişim adına yayın süreçlerin yeterli titizlikte yerine getirilmediği düşük kalitedeki makale örnekleri de maalesef giderek artan oranda dikkati çekmektedir. Bu nedenle Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) bir bildiri yayınlayarak, uluslararası yayıncılık standartlarına vurgu yapmış, çalışmaların yayınlanmasında iyi raporlama kılavuzlarının kullanılmasının ve çalışma kısıtlılıklarının verilmesinin öneminin altını çizmiştir. İlgili bildiriye  https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/ease-statement-on-quality-standards/  web adresinden ulaşılabilir. 


Uluslararası hakemli "Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi"nin (MAD), temel amacı, akademik ve bilimsel olan Milliyetçilik ve Milliyetçilik Teorileri hakkında disiplinler arası yaklaşımlar ve sosyal bilimlere ait tüm alanlarda yapılan araştırma, inceleme, kritik ve çeviri makaleleri yayınlamaktır.  MAD, farklı disiplinlerden araştırmacı ve yazarları dergiye katkıda bulunmaya davet eder. MAD, yılda iki kez çevrim içi ve matbu olarak yayınlanmaktadır (Nisan-Ekim). MAD, bu alandaki çalışmaların nitelik ve niceliğini artırmayı amaçladığından özgür ve açık erişim yayın politikalarını benimsemektedir. Bu amaçla yazıların sunulması, değerlendirilmesi ya da yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemekte, ayrıca yayınlanmış makalelere ücretsiz ve sınırsız erişim sağlamaktadır.


The main aim of the International Refereed "Journal of Nationalism Studies" (JNS) is to publish interdisciplinary approaches and academic, scientific, research, critical and translation articles in all fields of social sciences about the theories of Nationalism and Nationalism, which are academic and scientific. JNS invites researchers and authors from different disciplines to contribute to the journal. JNS is published twice a year, online and in print edition (April-October). Since JNS aims to increase the quality and quantity of the work in this field, it adopts free and open access broadcast policies. For this purpose of journal, there is no charge for submitting, evaluating or publishing articles, and it also provides free and unlimited access to published articles.