EDİTÖR

Doç. Dr. Mehmet Kaan ÇALEN

Öğr. Gör. Haluk KAYICI   

İngilizce ve İstatistik Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Gamze YILDIZ ERDURAN

EDİTÖR YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan TEMİZEL

Dizgi ve Mizanpaj

Berk Mehmet ÖZEL