PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEOGEBRA DESTEKLİ ETKİNLİK HAZIRLAMAK İÇİN YÜRÜTÜLEN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA SÜRECİNDEN YANSIMALAR

Year 2016, Volume 1, Issue 39, 70 - 90, 04.10.2016
https://doi.org/10.21764/efd.12232

Abstract

Yapılan çalışmalar incelendiğinde Türkiye’de tasarım tabanlı araştırma üzerine çok az çalışma yapıldığı görülmektedir. Ayrıca üstün yetenekli öğrencilerin yaşıtlarına göre farklı becerilere sahip olduğu ve bu becerilere uygun etkinlikler hazırlamanın da kolay olmadığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle araştırmanın amacı, üstün yetenekli öğrencilere yönelik etkinlikler hazırlamak için BİLSEM matematik öğretmenleri ile yürütülen tasarım tabanlı araştırma yöntemi sürecini yansıtmaktır. Böylece araştırmaya katılan üstün yetenekli öğrencilerin dersine giren BİLSEM matematik öğretmenleri ile hazırlanan etkinliğin geliştirilmesi ve uygulaması süreci ortaya çıkarılarak, üstün yetenekli öğrencilerin gereksinimlerine yanıt verebilecek etkinliklerin oluşması için bir örnek teşkil edecektir. Özel durum çalışması yönteminin kullanıldığı araştırmanın katılımcılarını, 3 BİLSEM matematik öğretmeni ve 6’şar kişilik iki gruptan oluşan 12 üstün yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. BİLSEM matematik öğretmenleri ve araştırmacıların birlikte hazırlamış oldukları etkinlikler ilk gruba uygulanmış ve sonrasında gerekli revizeler yapılarak ikinci gruba uygulanmıştır. Sonuç olarak, en son revize edilen etkinlik sayesinde ikinci gruptaki üstün yetenekli öğrencilerin istenilenleri hem kağıt kalem ortamında, hem de GeoGebra yazılımını kullanarak keşfettikleri ve sonuca ulaştıkları gözlenmiştir. Ayrıca üstün yetenekli öğrencilere etkinlikler hazırlanmasının kolay bir süreç olmadığı sonucuna ulaşılmış, etkinlik hazırlanmasında tasarım tabanlı araştırma yönteminin potansiyelinin kullanılabileceği önerilmiştir.

References

 • Akarsu, F. (2001). Üstün yetenekli çocuklar. Ankara: Eduser Yayınları.
 • Aktümen, M., Horzum, T., Yıldız, A. &Ceylan T. (2010). Bir dinamik matematik yazılımı: GeoGebra ve ilköğretim 6-8. sınıf matematik dersleri için örnek etkinlikler, ISBN: 978-605-125-189-9. http://ankarageogebra.org/cms/aktumen/ekitap/ adresinden 15.04.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Aydos, M. (2015). The impact of teaching mathematics with GeoGebra on the conceptual understanding of limits and continuıty: The case of Turkish gifted and talended students. Published Master of Thesis, Bilkent University, Ankara, Turkey.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Eğitim Yayınları.
 • Baki, A., Yıldız, A. &Baltacı, S.(2012). Mathematical thinking skills shown by gifted students while solving problems in a computer-aided environment. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, Special Issue, 993-995.
 • Baltacı, S. (2014). Dinamik matematik yazılımının geometrik yer kavramının öğretiminde kullanılmasının bağlamsal öğrenme boyutundan incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.
 • Baltacı, S., Yıldız. A. &Güven, B. (2014). Knowledge types used by eighth grade gifted students while solving problems. Bolema, 28 (50), 1032-1055.
 • Brown, A.L. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. Journal of the Learning Sciences, 2 (2), 141–178.
 • Collins, A. (1992). Towards a design science of education. In E. Scanlon ve T. O’Shea (Eds.), New directions in educational technology (pp. 15–22). Berlin: Springer.
 • Collins, A., Joseph, D. & Bielaczyc, K. (2004). Design research: Theoretical and methodological issues. Journal of the Learning Sciences, 13 (1), 15–42.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: planning, condacting, and evaluating quantitative and qualitative research (2th ed.). New Jersey, Pearson Education, Inc, Upper Saddle River.
 • Design-Based Research Collective (2003). Design based research: An emerging paradigm for educational inquiry. Educational Researcher,32 (1), 5–8.
 • Doğan, Y. & Gürel, Z. (2013). Kamp ateşi yakma deneyimi bağlamında difuzyon kavramının gelişiminin incelenmesi. 1.Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi. Hacettepe Üniversitesi. 12-14 Eylül, Ankara, Türkiye.
 • Edelson, D.C. (2001). Design research: What we learn when we engage in design. Journal of the Learning Sciences, 11 (1), 105–121.
 • Edwards, J. A. & Jones, K. (2006). Linking geometry and algebra with GeoGebra. Mathematics Teaching, 194, 28-30.
 • El-Demerdash, M. (2010). The effectiveness of an enrichment program using dynamic geometry software in developing mathematically gifted students' geometric creativity in high schools (Doctoral dissertation). University of Education Schwäbisch Gmünd, Germany.
 • Gürsoy, K., Yıldız, C., Çekmez, E., & Güven, B. (2009, 7-9 October). The effect of cabri 3d software to the perception errors occuring with depiction of three dimensional geometric figures to two dimensional plane. 3rd International Computer & Instructional Technologies Symposium, Karadeniz Technical University, Trabzon.
 • Johnson, B. & Christensen, L. (2004). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (2nd Ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Kelly, A.E. (2003). The role of design in educational research. Educational Researcher, 32 (1).
 • Kertil, M., Erbaş, A. K. &Çetinkaya, B. (2014). Öğretmen adaylarının iki niceliğin eş zamanlı değişimini içeren durumları modellerken grafik oluşturma ve yorumlama süreçlerinin incelenmesi. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi(UFBMEK-XI). Adana, Türkiye.
 • Kokol-Voljc, V. (2007). Use of mathematical software in pre-service teacher training: Thecase of DGS. Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 27(3), 55-60.
 • Kuzu, A., Çankaya, S. & Mısırlı, Z.A. (2011). Tasarım tabanlı araştırma ve öğrenme ortamlarının tasarımı ve geliştirilmesinde kullanımı. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 1(1), 19-35.
 • Kuzu, A., Cavkaytar, A., Çankaya, S. & Öncül, N. (2013). Zihin engelli bireylerin ebeveynlerinin kullanımına yönelik geliştirilen mobil beceri öğretimi yazılımına yönelik katılımcı görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(2), 1-21.
 • MEB, (2007). MEB Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi. 25.01.2007 tarih ve 4 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı, Madde 6.
 • Miller, R.C. (1990). Discovering mathematical talent. (ERIC Digest No. E482) ERIC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children Reston VA.
 • Olive, J. (2002). Implications of using dynamic geometry technology for teaching andlearning. In: M. Saraiva, J. Matos, I. Coelho (Eds.) Ensino e aprendizagem de geometria (pp. 300-321). Lisbon: SPCE.
 • Reece, I. & Walker, S. (1997). Teaching, training and learning: A practical guide. Sunderland: Business Education Publishers.
 • Sowell, E. J.,Zeigler, A. J., Bergwell, L. & Cartwright, R. M. (1990). Identification and description of mathematically gifted students: A review of empirical research. Gifted Child Quarterly, 34, 147-154.
 • Smutny, J.F., Walker, S.Y. & Meckstroth, E.A. (1997). Teaching young gifted children in the regular classroom: Identifying, nurturing, and challenging ages 4-9. Minneapolis, MN: Free Spirit.
 • Yıldırım, G. (2014). Tablet bilgisayarlara yönelik geliştirilen e-kitapların video ile zenginleştirilmesi süreci: bir tasarım tabanlı araştırma (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, A., Baltacı, S., Kurak, Y. & Güven, B. (2012). Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan 8. Sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanma durumlarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 123-143.
 • Yıldız, C., Güven, B., & Koparan, T. (2010). Use of Cabri 2d software in drawing height,perpendicular bisector and diagonal. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2, 2040-2045.
 • Wang, F. & Hannafin, M.J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning environments. EducationalTechnology and Development, 53 (4), 5-23.
 • Wieczerkowski, W., Cropley, A. J. & Prado, T. M. (2000). Nurturing talents/gifts in mathematics. In K. A. Heller, F. J. Monks, R. J. Sternberg, & R. F. Subotnik (Eds.), International handbook of giftedness and talent education,(pp. 413-425). Oxford, United Kingdom: Pergamon

Year 2016, Volume 1, Issue 39, 70 - 90, 04.10.2016
https://doi.org/10.21764/efd.12232

Abstract

References

 • Akarsu, F. (2001). Üstün yetenekli çocuklar. Ankara: Eduser Yayınları.
 • Aktümen, M., Horzum, T., Yıldız, A. &Ceylan T. (2010). Bir dinamik matematik yazılımı: GeoGebra ve ilköğretim 6-8. sınıf matematik dersleri için örnek etkinlikler, ISBN: 978-605-125-189-9. http://ankarageogebra.org/cms/aktumen/ekitap/ adresinden 15.04.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Aydos, M. (2015). The impact of teaching mathematics with GeoGebra on the conceptual understanding of limits and continuıty: The case of Turkish gifted and talended students. Published Master of Thesis, Bilkent University, Ankara, Turkey.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Eğitim Yayınları.
 • Baki, A., Yıldız, A. &Baltacı, S.(2012). Mathematical thinking skills shown by gifted students while solving problems in a computer-aided environment. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, Special Issue, 993-995.
 • Baltacı, S. (2014). Dinamik matematik yazılımının geometrik yer kavramının öğretiminde kullanılmasının bağlamsal öğrenme boyutundan incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.
 • Baltacı, S., Yıldız. A. &Güven, B. (2014). Knowledge types used by eighth grade gifted students while solving problems. Bolema, 28 (50), 1032-1055.
 • Brown, A.L. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. Journal of the Learning Sciences, 2 (2), 141–178.
 • Collins, A. (1992). Towards a design science of education. In E. Scanlon ve T. O’Shea (Eds.), New directions in educational technology (pp. 15–22). Berlin: Springer.
 • Collins, A., Joseph, D. & Bielaczyc, K. (2004). Design research: Theoretical and methodological issues. Journal of the Learning Sciences, 13 (1), 15–42.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: planning, condacting, and evaluating quantitative and qualitative research (2th ed.). New Jersey, Pearson Education, Inc, Upper Saddle River.
 • Design-Based Research Collective (2003). Design based research: An emerging paradigm for educational inquiry. Educational Researcher,32 (1), 5–8.
 • Doğan, Y. & Gürel, Z. (2013). Kamp ateşi yakma deneyimi bağlamında difuzyon kavramının gelişiminin incelenmesi. 1.Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi. Hacettepe Üniversitesi. 12-14 Eylül, Ankara, Türkiye.
 • Edelson, D.C. (2001). Design research: What we learn when we engage in design. Journal of the Learning Sciences, 11 (1), 105–121.
 • Edwards, J. A. & Jones, K. (2006). Linking geometry and algebra with GeoGebra. Mathematics Teaching, 194, 28-30.
 • El-Demerdash, M. (2010). The effectiveness of an enrichment program using dynamic geometry software in developing mathematically gifted students' geometric creativity in high schools (Doctoral dissertation). University of Education Schwäbisch Gmünd, Germany.
 • Gürsoy, K., Yıldız, C., Çekmez, E., & Güven, B. (2009, 7-9 October). The effect of cabri 3d software to the perception errors occuring with depiction of three dimensional geometric figures to two dimensional plane. 3rd International Computer & Instructional Technologies Symposium, Karadeniz Technical University, Trabzon.
 • Johnson, B. & Christensen, L. (2004). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (2nd Ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Kelly, A.E. (2003). The role of design in educational research. Educational Researcher, 32 (1).
 • Kertil, M., Erbaş, A. K. &Çetinkaya, B. (2014). Öğretmen adaylarının iki niceliğin eş zamanlı değişimini içeren durumları modellerken grafik oluşturma ve yorumlama süreçlerinin incelenmesi. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi(UFBMEK-XI). Adana, Türkiye.
 • Kokol-Voljc, V. (2007). Use of mathematical software in pre-service teacher training: Thecase of DGS. Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 27(3), 55-60.
 • Kuzu, A., Çankaya, S. & Mısırlı, Z.A. (2011). Tasarım tabanlı araştırma ve öğrenme ortamlarının tasarımı ve geliştirilmesinde kullanımı. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 1(1), 19-35.
 • Kuzu, A., Cavkaytar, A., Çankaya, S. & Öncül, N. (2013). Zihin engelli bireylerin ebeveynlerinin kullanımına yönelik geliştirilen mobil beceri öğretimi yazılımına yönelik katılımcı görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(2), 1-21.
 • MEB, (2007). MEB Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi. 25.01.2007 tarih ve 4 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı, Madde 6.
 • Miller, R.C. (1990). Discovering mathematical talent. (ERIC Digest No. E482) ERIC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children Reston VA.
 • Olive, J. (2002). Implications of using dynamic geometry technology for teaching andlearning. In: M. Saraiva, J. Matos, I. Coelho (Eds.) Ensino e aprendizagem de geometria (pp. 300-321). Lisbon: SPCE.
 • Reece, I. & Walker, S. (1997). Teaching, training and learning: A practical guide. Sunderland: Business Education Publishers.
 • Sowell, E. J.,Zeigler, A. J., Bergwell, L. & Cartwright, R. M. (1990). Identification and description of mathematically gifted students: A review of empirical research. Gifted Child Quarterly, 34, 147-154.
 • Smutny, J.F., Walker, S.Y. & Meckstroth, E.A. (1997). Teaching young gifted children in the regular classroom: Identifying, nurturing, and challenging ages 4-9. Minneapolis, MN: Free Spirit.
 • Yıldırım, G. (2014). Tablet bilgisayarlara yönelik geliştirilen e-kitapların video ile zenginleştirilmesi süreci: bir tasarım tabanlı araştırma (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, A., Baltacı, S., Kurak, Y. & Güven, B. (2012). Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan 8. Sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanma durumlarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 123-143.
 • Yıldız, C., Güven, B., & Koparan, T. (2010). Use of Cabri 2d software in drawing height,perpendicular bisector and diagonal. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2, 2040-2045.
 • Wang, F. & Hannafin, M.J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning environments. EducationalTechnology and Development, 53 (4), 5-23.
 • Wieczerkowski, W., Cropley, A. J. & Prado, T. M. (2000). Nurturing talents/gifts in mathematics. In K. A. Heller, F. J. Monks, R. J. Sternberg, & R. F. Subotnik (Eds.), International handbook of giftedness and talent education,(pp. 413-425). Oxford, United Kingdom: Pergamon

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Serdal BALTACI


Avni YILDIZ


Yasemin KIYMAZ


Cahit AYTEKİN

Publication Date October 4, 2016
Application Date August 8, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 1, Issue 39

Cite

Bibtex @ { maeuefd260769, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {70 - 90}, doi = {10.21764/efd.12232}, title = {ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEOGEBRA DESTEKLİ ETKİNLİK HAZIRLAMAK İÇİN YÜRÜTÜLEN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA SÜRECİNDEN YANSIMALAR}, key = {cite}, author = {Baltacı, Serdal and Yıldız, Avni and Kıymaz, Yasemin and Aytekin, Cahit} }
APA Baltacı, S. , Yıldız, A. , Kıymaz, Y. & Aytekin, C. (2016). ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEOGEBRA DESTEKLİ ETKİNLİK HAZIRLAMAK İÇİN YÜRÜTÜLEN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA SÜRECİNDEN YANSIMALAR . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (39) , 70-90 . DOI: 10.21764/efd.12232
MLA Baltacı, S. , Yıldız, A. , Kıymaz, Y. , Aytekin, C. "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEOGEBRA DESTEKLİ ETKİNLİK HAZIRLAMAK İÇİN YÜRÜTÜLEN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA SÜRECİNDEN YANSIMALAR" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 70-90 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/24654/260769>
Chicago Baltacı, S. , Yıldız, A. , Kıymaz, Y. , Aytekin, C. "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEOGEBRA DESTEKLİ ETKİNLİK HAZIRLAMAK İÇİN YÜRÜTÜLEN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA SÜRECİNDEN YANSIMALAR". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 70-90
RIS TY - JOUR T1 - ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEOGEBRA DESTEKLİ ETKİNLİK HAZIRLAMAK İÇİN YÜRÜTÜLEN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA SÜRECİNDEN YANSIMALAR AU - Serdal Baltacı , Avni Yıldız , Yasemin Kıymaz , Cahit Aytekin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21764/efd.12232 DO - 10.21764/efd.12232 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 90 VL - 1 IS - 39 SN - -1302-8944 M3 - doi: 10.21764/efd.12232 UR - https://doi.org/10.21764/efd.12232 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEOGEBRA DESTEKLİ ETKİNLİK HAZIRLAMAK İÇİN YÜRÜTÜLEN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA SÜRECİNDEN YANSIMALAR %A Serdal Baltacı , Avni Yıldız , Yasemin Kıymaz , Cahit Aytekin %T ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEOGEBRA DESTEKLİ ETKİNLİK HAZIRLAMAK İÇİN YÜRÜTÜLEN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA SÜRECİNDEN YANSIMALAR %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V 1 %N 39 %R doi: 10.21764/efd.12232 %U 10.21764/efd.12232
ISNAD Baltacı, Serdal , Yıldız, Avni , Kıymaz, Yasemin , Aytekin, Cahit . "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEOGEBRA DESTEKLİ ETKİNLİK HAZIRLAMAK İÇİN YÜRÜTÜLEN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA SÜRECİNDEN YANSIMALAR". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 / 39 (October 2016): 70-90 . https://doi.org/10.21764/efd.12232
AMA Baltacı S. , Yıldız A. , Kıymaz Y. , Aytekin C. ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEOGEBRA DESTEKLİ ETKİNLİK HAZIRLAMAK İÇİN YÜRÜTÜLEN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA SÜRECİNDEN YANSIMALAR. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 1(39): 70-90.
Vancouver Baltacı S. , Yıldız A. , Kıymaz Y. , Aytekin C. ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEOGEBRA DESTEKLİ ETKİNLİK HAZIRLAMAK İÇİN YÜRÜTÜLEN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA SÜRECİNDEN YANSIMALAR. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 1(39): 70-90.
IEEE S. Baltacı , A. Yıldız , Y. Kıymaz and C. Aytekin , "ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GEOGEBRA DESTEKLİ ETKİNLİK HAZIRLAMAK İÇİN YÜRÜTÜLEN TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA SÜRECİNDEN YANSIMALAR", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 1, no. 39, pp. 70-90, Oct. 2016, doi:10.21764/efd.12232