Year 2018, Volume , Issue 47, Pages 247 - 265 2018-07-15

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

İzzet PARMAKSIZ [1] , Ayşe GÖK [2]


Psikolojik danışma ve rehberlik çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle okul, bu hizmeti örgütlemek zorundadır. Öğrenciler eğitim gördükleri okullarında güvendiği birine derdini anlatarak, problemleri ilgili yeni bilgiler edinir ve soruna yeni bir açıdan bakabilirler. Böylece problemin görünmeyen yönlerini daha iyi görmeye başlayabilir. Okullarda çalışan meslek elemanlarının çok çeşitli sebeplerden kaynaklanan sıkıntıları vardır.. Bu çalışma okul psikolojik danışmanlarının karşılaştığı güçlükleri belirlemek amacıyla meslek elemanları ile yapılan görüşmeler sonucu alınan cevaplara göre hazırlanmış nitel bir çalışmadır. Çalışma grubu Malatya ilinde bulunan 74 adet okul psikolojik danışmanından oluşmaktadır. Güçlükleri belirlemek için “Okul Psikolojik Danışmanlarının Karşılaştığı Güçlüklere İlişkin Görüşme Formu” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Tablolardaki frekans dağılım ortalamalarına göre en çok güçlük kişilerle işbirliği ile ilgilidir. İkinci güçlük alanı denetim yapanlarla ilgilidir. En az güçlük ise hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili olarak belirlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen verilerle psikolojik danışmanların yaşadıkları problemlere yönelik çözümler geliştirilebilir. 

Okul Psikolojik Danışmanı, Psikolojik Danışma, Rehberlik, Rehberlik Servisi
  • Akboy, R. ve İkiz, F. E. (2007). Psikolojik danışma ve rehberlikte çağdaş bir anlayış-yaşam boyunca yaşamla iç içe. (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Akman, Y. (1992). İlköğretimde rehberliğin yeri ve önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8, 317-320. American School Counselor Association (2004). ASCA National Standards for Students. Alexandria, VA: Author. Çil, İ., Tokat, M. A., Türkan, Y. S., Doğan, N. (2014). Temel eğitim kurumlarında e-rehberlik ve danışmanlık karar destek sistemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,. 29 (2), 34-56. Gündüz, B. (2012). Okul psikolojik danışmanlarında yetkinlik inancı ve tükenmişlik.Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,. 12 (3), 1749-1767. Hamamcı, Z., Murat, M. ve Çoban, A.E. (2004). Gaziantep’teki okullarda çalışan psikolojik danışmanların mesleki sorunlarının incelenmesi. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi. Hatunoğlu, Y.,& Hatunoğlu, Y. (2006). Okullarda verilen rehberlik hizmetlerinin problem alanları Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (1), 333-338. Helms, B.J. ve Ibrahim, F.A. (1985). A comparison of counselor and parent perceptions of the role and function of the secondary school counselor. The School Counselor, 33, 266-274. Karataş, Z. & Şahin Baltacı, H. (2013). Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik okul müdürü, sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) görüşlerinin incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 427-460. Kepçeoğlu, Muharrem. Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Başak Ofset. İstanbul:1997 Korkut-Owen, F. (2007). Psikolojik Danışma Alanında Meslekleşme ve Psikolojik Danışman Eğitimi: ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye‟deki Durum. D. Owen, F. Korkut-Owen, R. Özyürek (Eds.), Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler. Ankara, Turkey: Nobel. M.E.B. (2001). Tebliğler Dergisi,Ankara. Sayı: 2524,05. http://yayim.meb.gov.tr. Özer, R. (1998). Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik Düzeyi, Nedenleri Ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Özoğlu, Ç. (2007). Eğitimde Psikolojik Danışma Ve Rehberlik (3. Baskı). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları. Tan, H. (2000). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğretmen Kitapları Dizisi, MEB. Tuzgöl-Dost, M. ve Keklik, İ. (2012). Alanda Çalışanların Gözünden Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanının Sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 389-407 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (2011). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar İçin Etik Kurallar (8. Baskı).Ankara. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Temmuz
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-2468-6134
Author: İzzet PARMAKSIZ (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ayşe GÖK
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 29, 2017
Acceptance Date : May 7, 2018
Publication Date : July 15, 2018

Bibtex @research article { maeuefd359595, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {247 - 265}, doi = {10.21764/maeuefd.359595}, title = {OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER}, key = {cite}, author = {Parmaksız, İzzet and Gök, Ayşe} }
APA Parmaksız, İ , Gök, A . (2018). OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (47) , 247-265 . DOI: 10.21764/maeuefd.359595
MLA Parmaksız, İ , Gök, A . "OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2018 ): 247-265 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/37573/359595>
Chicago Parmaksız, İ , Gök, A . "OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2018 ): 247-265
RIS TY - JOUR T1 - OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER AU - İzzet Parmaksız , Ayşe Gök Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21764/maeuefd.359595 DO - 10.21764/maeuefd.359595 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 265 VL - IS - 47 SN - -1302-8944 M3 - doi: 10.21764/maeuefd.359595 UR - https://doi.org/10.21764/maeuefd.359595 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER %A İzzet Parmaksız , Ayşe Gök %T OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V %N 47 %R doi: 10.21764/maeuefd.359595 %U 10.21764/maeuefd.359595
ISNAD Parmaksız, İzzet , Gök, Ayşe . "OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 47 (July 2018): 247-265 . https://doi.org/10.21764/maeuefd.359595
AMA Parmaksız İ , Gök A . OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; (47): 247-265.
Vancouver Parmaksız İ , Gök A . OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; (47): 247-265.