Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

ÖRGÜTSEL MUHALEFET ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI

Year 2018, Volume , Issue 48, 398 - 414, 17.10.2018

Abstract

Bu çalışmanın amacı Kassing tarafından geliştirilen 24 maddelik örgütsel muhalefet ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasıdır. Araştırmanın evrenini Denizli ili Serinhisar, Bozkurt, Çivril ve Sarayköy ilçeleri oluşturmaktadır. Türkçe çevirisinden sonra ölçek 240 öğretmene uygulanmıştır. Araştırmada KMO (.915) ve Bartlett küresellik testinde X2 = 6995,252 Sd = 276 (p<.000) olması da elde edilen verinin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Modelin uyumluluğunu bozan her boyuttaki en yüksek standart hata veren 7 madde modelden çıkarılınca model doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Birinci alt boyut olan “Dikey Muhalefet” için iç tutarlık katsayısı .959, ikinci alt boyut olan “Yatay Muhalefet” için .961, üçüncü alt boyut olan “Dışa Aktarılmış Muhalefet” için ise  .969 olarak saptanmıştır. Bu bulgular, ölçeği oluşturan tüm alt boyutların iç tutarlığının yüksek olduğunu göstermektedir.  Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda, Örgütsel Muhalefet Ölçeğinin Türkçe formunun ülkemiz okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel muhalefete ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde kullanılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

References

  • Aydın M. (2000), Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.Bayram, N. (2010). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Amos Uygulamaları. Bursa: Ezgi Kitapevi.Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Akademi.Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 32, 470-483.Çelik, H.E. ve Yılmaz, V. (2013). Lisrel 9.1 ile Yapısal Eşitlik Modellemesi. Ankara: Anı Yayıncılık.Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage Paplications.Karagöz, Y. (2016). SPSS ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Ankara: Nobel Yayıncılık.Kassing, J. W. (1997a). Development and Validation of the Organizational Dissent Scale. (Yayımlanmamış doktora tezi). University of Kent State, Kent, Ohio, ABD.Kassing, J. W. (1997b). Articulating, antagonizing, and displacing: A model of employee dissent. Communication Studies, 48(4), 311-332. DOI: 10.1080/105109797093 68510.Kassing, J. W. (1998). Development and validation of the Organizational Dissent Scale. Management Communication Quarterly, 12 (2), 183-229.Kassing J. W. (2000). Exploring the relationship between workplace freedom of speech, organizational identification, and employee dissent. Communication Research Reports, 17(4), 387-396.Kassing, J.W. (2011). Stressing Out about Dissent: Examining the Relationship Between Coping Strategies and Dissent Expression. Communication Research Reports, 28(3), 225-234. DOI: 10.1080/08824096.2011.586075.Kassing, J.W. (2016,Şubat,22). Organizational Dissent Scale. (Assessıng Organızatıonal Dıssent).http://www.dissentworks.com/organizational-dissent-scale.html. sayfasından elde edilmiştir.Kaya, Ç. (2016). Kontrol Odağı ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12 (46), 81-96.Kline, P. (1994). An Easy Guide To Factor Analysis. New York: Routledge.Ötken, A. B. ve Cenkçi, T. (2013). Beş Faktör Kişilik Modeli ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Öneri. 10(39), 41-51.Stevens J. (1996). Applied Multivariate Statistics For The Social Sciences. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc. Publishers.Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Year 2018, Volume , Issue 48, 398 - 414, 17.10.2018

Abstract

References

  • Aydın M. (2000), Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.Bayram, N. (2010). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Amos Uygulamaları. Bursa: Ezgi Kitapevi.Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Akademi.Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 32, 470-483.Çelik, H.E. ve Yılmaz, V. (2013). Lisrel 9.1 ile Yapısal Eşitlik Modellemesi. Ankara: Anı Yayıncılık.Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage Paplications.Karagöz, Y. (2016). SPSS ve AMOS 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Ankara: Nobel Yayıncılık.Kassing, J. W. (1997a). Development and Validation of the Organizational Dissent Scale. (Yayımlanmamış doktora tezi). University of Kent State, Kent, Ohio, ABD.Kassing, J. W. (1997b). Articulating, antagonizing, and displacing: A model of employee dissent. Communication Studies, 48(4), 311-332. DOI: 10.1080/105109797093 68510.Kassing, J. W. (1998). Development and validation of the Organizational Dissent Scale. Management Communication Quarterly, 12 (2), 183-229.Kassing J. W. (2000). Exploring the relationship between workplace freedom of speech, organizational identification, and employee dissent. Communication Research Reports, 17(4), 387-396.Kassing, J.W. (2011). Stressing Out about Dissent: Examining the Relationship Between Coping Strategies and Dissent Expression. Communication Research Reports, 28(3), 225-234. DOI: 10.1080/08824096.2011.586075.Kassing, J.W. (2016,Şubat,22). Organizational Dissent Scale. (Assessıng Organızatıonal Dıssent).http://www.dissentworks.com/organizational-dissent-scale.html. sayfasından elde edilmiştir.Kaya, Ç. (2016). Kontrol Odağı ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12 (46), 81-96.Kline, P. (1994). An Easy Guide To Factor Analysis. New York: Routledge.Ötken, A. B. ve Cenkçi, T. (2013). Beş Faktör Kişilik Modeli ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Öneri. 10(39), 41-51.Stevens J. (1996). Applied Multivariate Statistics For The Social Sciences. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc. Publishers.Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Hüsnü ERGÜN (Primary Author)
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-5501-8019
Türkiye


Kazım ÇELİK
Pamukkale University, Denizli, Turkey
0000-0001-7319-6567
Türkiye

Publication Date October 17, 2018
Application Date March 21, 2018
Acceptance Date September 13, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume , Issue 48

Cite

Bibtex @research article { maeuefd408561, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, number = {48}, pages = {398 - 414}, title = {ÖRGÜTSEL MUHALEFET ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI}, key = {cite}, author = {Ergün, Hüsnü and Çelik, Kazım} }
APA Ergün, H. & Çelik, K. (2018). ÖRGÜTSEL MUHALEFET ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (48) , 398-414 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/39596/408561
MLA Ergün, H. , Çelik, K. "ÖRGÜTSEL MUHALEFET ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2018 ): 398-414 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/39596/408561>
Chicago Ergün, H. , Çelik, K. "ÖRGÜTSEL MUHALEFET ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2018 ): 398-414
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL MUHALEFET ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI AU - Hüsnü Ergün , Kazım Çelik Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 398 EP - 414 VL - IS - 48 SN - -1302-8944 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty ÖRGÜTSEL MUHALEFET ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI %A Hüsnü Ergün , Kazım Çelik %T ÖRGÜTSEL MUHALEFET ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V %N 48 %R %U
ISNAD Ergün, Hüsnü , Çelik, Kazım . "ÖRGÜTSEL MUHALEFET ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 48 (October 2018): 398-414 .
AMA Ergün H. , Çelik K. ÖRGÜTSEL MUHALEFET ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; (48): 398-414.
Vancouver Ergün H. , Çelik K. ÖRGÜTSEL MUHALEFET ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; (48): 398-414.
IEEE H. Ergün and K. Çelik , "ÖRGÜTSEL MUHALEFET ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no. 48, pp. 398-414, Oct. 2018