Year 2020, Volume , Issue 54, Pages 336 - 360 2020-04-29

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDA TERİM ÖĞRETİMİ

Tuğba HAYRAN [1] , Hülya YAZICI OKUYAN [2]


Bu araştırmanın amacı yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki terim öğretimini görmek ve bu yolla öğrenicilerin günlük yaşamlarında hedef dilde maruz kalacakları kavramları karşılayan terimlere ne kadar yer verildiğini belirlemektir. Üç yayın seti kapsamında ele alınan ders kitaplarının terimler açısından karşılaştırılması; en verimli ve etkili terim öğretimini gerçekleştiren yayın setinin ortaya konması açısından yol gösterici olacaktır. Araştırmanın veri kaynağını yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan Yedi İklim, Yeni Hitit, Gazi Yabancılar İçin Türkçe öğretim setlerini oluşturan on dört ders kitabı oluşturmaktadır. Yedi İklim A1-A2-B1-B2-C1-C2, Yeni Hitit 1 (A1-A2), 2 (B1), 3 (B2-C1), Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1-A2-B1-B2-C1 ders kitaplarında metinlerde ve metin dışında yer alan terimler doküman incelemesi yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen terimler uzmanlık alanları doğrultusunda sınıflandırılmıştır. Böylece ana dili öğretimde kazandırılması hedeflenen ve genel dil öğretiminde kullanılan ders kitaplarıyla öğrenciye aktarılmaya çalışılan terimler belirlenmiş ve farklı yayınlara ait üç öğretim seti karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak en fazla terimin yer aldığı yayın seti Yedi iklim Yabancılar İçin Türkçe’dir. Yine en fazla terimin yer aldığı düzeyler; Yedi İklim setinde C2, Yeni Hitit setinde B1, Gazi Yabancılar İçin Türkçede C1 olarak belirlenmiştir. Bahsi geçen bu üç setin terimler bağlamında değerlendirilmesi sonucunda hem nicel hem de nitel olarak farklılık gösterdikleri ortadadır.
ders Kitapları, söz varlığı, Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi
  • Aksan, D. (2015). Her yönüyle dil, ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: TDK Yayınları. Aksan, D. (2015). Türkçenin sözvarlığı. Ankara: Bilgi Yayınevi. Ankara Üniversitesi TÖMER. (2019). Yeni Hitit yabancılar için Türkçe 1. Ankara. Ankara Üniversitesi TÖMER. (2019). Yeni Hitit yabancılar için Türkçe 2. Ankara. Ankara Üniversitesi TÖMER. (2019). Yeni Hitit yabancılar için Türkçe 3. Ankara. Gazi Üniversitesi TÖMER. (2019). Yabancılar için Türkçe A1 . Ankara . Gazi Üniversitesi TÖMER. (2019). Yabancılar için Türkçe A2 . Ankara . Gazi Üniversitesi TÖMER. (2019). Yabancılar için Türkçe B1 . Ankara . Gazi Üniversitesi TÖMER. (2019). Yabancılar için Türkçe B2 . Ankara . Gazi Üniversitesi TÖMER. (2019). Yabancılar için Türkçe C1 . Ankara. Korkmaz, Z. (2010). Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları. Pilav, S. (2008). Terim sorunu ve eğitim öğretimde terimlerin yeri ve önemi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 267-276. Toprak, T. (1993). İlkokul ders kitaplarının öğretim programlarına uygunluğunun değerlendirilmesi Adana ilinde bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yunus Emre Enstitüsü (YEE). (2019). Yedi İklim Türkçe A1. Ankara . Yunus Emre Enstitüsü (YEE). (2019). Yedi İklim Türkçe A2. Ankara . Yunus Emre Enstitüsü (YEE). (2019). Yedi İklim Türkçe B1. Ankara . Yunus Emre Enstitüsü (YEE). (2019). Yedi İklim Türkçe B2. Ankara . Yunus Emre Enstitüsü (YEE). (2019). Yedi İklim Türkçe C1. Ankara . Yunus Emre Enstitüsü (YEE). (2019). Yedi İklim Türkçe C2. Ankara . Zülfikar, H. (2011). Terim sorunları ve terim yapma yolları. Ankara: TDK Yayınları. https://sozluk.gov.tr/
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Tuğba HAYRAN
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Hülya YAZICI OKUYAN (Primary Author)
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 27, 2019
Acceptance Date : March 9, 2020
Publication Date : April 29, 2020

Bibtex @research article { maeuefd666592, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {336 - 360}, doi = {}, title = {YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDA TERİM ÖĞRETİMİ}, key = {cite}, author = {Hayran, Tuğba and Yazıcı Okuyan, Hülya} }
APA Hayran, T , Yazıcı Okuyan, H . (2020). YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDA TERİM ÖĞRETİMİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (54) , 336-360 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/53827/666592
MLA Hayran, T , Yazıcı Okuyan, H . "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDA TERİM ÖĞRETİMİ" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2020 ): 336-360 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/53827/666592>
Chicago Hayran, T , Yazıcı Okuyan, H . "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDA TERİM ÖĞRETİMİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2020 ): 336-360
RIS TY - JOUR T1 - YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDA TERİM ÖĞRETİMİ AU - Tuğba Hayran , Hülya Yazıcı Okuyan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 336 EP - 360 VL - IS - 54 SN - -1302-8944 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDA TERİM ÖĞRETİMİ %A Tuğba Hayran , Hülya Yazıcı Okuyan %T YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDA TERİM ÖĞRETİMİ %D 2020 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V %N 54 %R %U
ISNAD Hayran, Tuğba , Yazıcı Okuyan, Hülya . "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDA TERİM ÖĞRETİMİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 54 (April 2020): 336-360 .
AMA Hayran T , Yazıcı Okuyan H . YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDA TERİM ÖĞRETİMİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; (54): 336-360.
Vancouver Hayran T , Yazıcı Okuyan H . YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDA TERİM ÖĞRETİMİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; (54): 336-360.