Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 14 - 17 2019-06-30

House dust mite specific in vitro IgE determination in cats with allergic dermatitis
Alerjik dermatitli kedilerde ev tozu akarlarına spesifik in vitro Ig E düzeylerinin araştırılması

Kerem URAL [1] , Serdar PAŞA [2] , Hasan ERDOĞAN [3] , Mehmet GÜLTEKİN [4] , Deniz ALIÇ URAL [5] , Songül ERDOĞAN [6] , Halil İbrahim ADAK [7] , Deniz Sude ATEŞ [8] , Gizem GÜL [9]


Allergy, nearly a hundred years ago, a paediatrician comprehended the idea of allergy, the initial connection of the immune system via an antigen altering the reactivity of the cases. In recent years several hypothesis and novel findings have been conducted in veterinary medicine, yet allergic dermatitis due to house dust mites ar of interest in feline medicine. The purpose of this retrospective reserach was to verify underlying causes of clinical findings to those of cats with allergic dermatitis. Allergen speicific Ig E concentrations against Dermatophagoides farinae and Dermatophagoides pteronyssinus were determined by use of in vitro Polycheck Veterinary allergy tests (RDA grup, İstanbul). In a total of 33 cats were introduced to the Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary, Department of Internal Medicine clinic with primary/secondary skin lesions or to those of general health status check up. On initial referaal available haematological, microbiological, parasitological and relevant tests were performed. Nineteen cats were deemed healthy based on relevant analysis (neither infection nor hypersensitivity) were enrolled as a control group. Other 14 cats were composed of allergic cases. A total 0.2 ml of blood was taken from all cats for specific IgE analysis against 20 different allergens, in which interpretation involved solely house dust mites. Regarding allergen specific IgE levels (kU/l) in allergic cats, in vitro tests gave a positive reactions for D. farinae [class 3,4 (n=1), class 2 (n=7), class 1 (n=6) and class 0 (n=0)] and D. pteronyssinus [class 3,4 (n=1), class 2(n=5), class 1(n=4) and class 0 (n=4)] in whom at least 1 antigen was detected in all allergic cats. There was a statistical significance for specific Ig E leves between healthy controls and allergic cats against house dust mites as follows; 0.21 ± 0.018 vs. 4.69 ± 1.49 for D. farinae (p=0.0001) and 0.21 ± 0.023 vs. 3.11 ± 1.21 (p=0.003) for D. pteronyssinus. In the present retrospective study, all positive reactions on the Polycheck allergy test were suggested to present underlying house dust allergens of dermatitis in enrolled cats. As far as well known factor that in vitro allergy tests solely might not be reflecting hypersensitivity from healthy cases because of nonunique clinically findings 

Alerji kavramı, neredeyse yüz yıl kadar önce bir çocuk doktorunun, bağışıklık sistemi vakalarının reaktivitesini değiştiren bir antijenle ilk bağlantısı olabileceği fikrini ortaya atmasıyla çıkmıştır. Son yıllarda Veteriner hekimlikte bazı hipotezler ve yeni bulgular yapılmış, yine de kedilerde ev tozu akarlarına bağlı oluşan alerjik dermatit ilgi çekmektedir. Bu retrospektif araştırmanın amacı, alerjik dermatitli kedilerin klinik bulgularının altında yatan nedenleri tespit etmektir. Dermatophagoides farina ve Dermatophagoides pteronyssinus’a karşı alerjen spesifik Ig E konsantrasyonları, in vitro Polycheck Veteriner alerji testleri kullanılarak belirlenmesiydi (RDA grup, İstanbul). Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı kliniğine primer / sekonder deri lezyonları olan veya genel sağlık durumu kontrolü için gelen toplamda 33 kedi çalışmaya alındı. Öncelikle mevcut hematolojik, mikrobiyolojik, parazitolojik ve ilgili analizler yapıldı. On dokuz kedi, ilgili analize dayalı olarak sağlıklı kabul edildi (ne enfeksiyon ne de aşırı duyarlılık gelişmiş) kontrol grubu olarak kaydedildi. Diğer 14 kedi alerjik vakalardan oluşuyordu. 20 farklı alerjene karşı spesifik IgE analizi için tüm kedilerden toplam 0.2 ml kan alındı; bu yorumlama sadece ev tozu akarlarını içerdi. Alerjik kedilerde alerjene spesifik IgE seviyeleri (kU / l) ile ilgili olarak, in vitro testler, D. farinae için [sınıf 3,4 (n = 1), sınıf 2 (n = 7), sınıf 1 (n = 6), sınıf 0 (n= 0)] ve D. pteronyssinus için[sınıf 3,4 (n = 1), sınıf 2 (n = 5), sınıf 1 (n = 4) ve sınıf 0 (n = 4)] pozitif reaksiyonlar verdi. Bütün alerjik kedilerde en az 1 antijen saptandı. Sağlıklı kontrol grubu ve alerjik kediler arasında ev tozu akarlarına karşı spesifik Ig E seviyeleri için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık mevcuttu; D. farinae için 0.21 ± 0.018'e karşılık 4.69 ± 1.49 (p = 0.0001) ve D. pteronyssinus için 0.21 ± 0.023’e karşılık 3.11 ± 1.21 (p = 0.003). Bu retrospektif çalışmada, Polycheck alerji testindeki tüm pozitif reaksiyonların, kayıtlı kedilerde dermatitin ev tozu alerjenlerini gösterdiği öne sürülmüştür. İn vitro alerji testlerinin yalnızca benzersiz olmayan klinik bulgular nedeniyle sağlıklı vakalardan aşırı duyarlılığı yansıtmayabileceği bilinen bir faktördür.

  • Referans1. Miller WH, Griffin CE, Campbell KL. In: Muller & Kirk’s Small Animal Dermatology. 7th ed. pp. 388-392. St. Louis, Missouri: Elsevier; 2013.Referans2. Hnilca KA. In:Small Animal Dermatology: A Color Atlas and Therapeutic Guide. 3rd ed. pp. 198-199. Elsevier Saunders; 2011. Referans3. O’Dair H, Markwell PJ, Maskell IE. An open investigation into the etiology in a group of cats with suspected allergic skin disease. Veterinary Dermatology 1996; 7: 193–202. DOİ: 10.1111/j.1365-3164.1996.tb00246.xReferans4. Gilbert S, Halliwell RE. Feline immunoglobulin E: Induction of antigen-specific antibody in normal cats and levels in spontaneously allergic cats. Veterinary Immunology and Immunopathology 1998; 63: 235–252. DOİ: 10.1016/S0165-2427(98)00100-7Referans5. Foster AP, O’Dair HA, DeBoer DJ. Allergen-specific IgG antibodies in cats with allergic skin disease. Research in Veterinary Science 1997; 63: 239–243. DOİ: 10.1016/S0034-5288(97)90027-8 Referans6. Halliwell REW, Gilbert SM, Lian TM. Induced and spontaneous IgE antibodies to Dermatophagoides farina in dogs and cats: Evidence of functional heterogeneiety of IgE. Veterinary Dermatology 1998; 9: 179–184. DOİ: 10.1046/j.1365-3164.1998.00112.xReferans7. Ural K, Erdoğan H, GÜLTEKİN M. Allergen specific IgE determination by in vitro allergy test in head and facial feline dermatitis: A pilot study. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2018; 65(4):379-386.Referans8. Ural K. Köpeklerde paraziter dermatozlar. p. 58-84. Ankara: Uzerler Matbaacılık Sanayi Ltd. Şti. ; 2014.Referans9. Belova S, Wilhelm S, Linek M, Beco L, Fontaine J, Bergvall K, Favrot C. Factors affecting allergen-specific IgE serum levels in cats. Canadian Journal of Veterinary Research 2012; 76(1): 45-51.Referans10. Gilbert S, Halliwell REW. The effects of endoparasitism on the immune response to orally administred antigen in cats. Veterinary Immunology and Immunopathology 2005; 106: 113–120. DOİ: doi.org/10.1016/j.vetimm.2005.01.009Referans11. Scott DW, Miller WH, Griffin CE In: Small Animal Dermatology. 6th ed. W.B. Saunders Company: Philadelphia; 2001.Referans12. Moriello KA. Case report: Feline atopy in three littermates. Veterinary Dermatology 2001; 12: 177-181. DOİ: doi.org/10.1046/j.1365-3164.2001.00246.xReferans13. Guaguere E, Prelaud PA. In: Practical guide to feline dermatology. Merial: New York;1999.Referans14. Prost, C. Feline atopic dermatitis: clinical signs and diagnosis. European Journal of Companion Animal Practice 2009; 19(3): 223-229.Referans15. Locke PH, Harvey RG, Mason IS. In: Manual of small animal dermatology. British Small Animal Veterinary Association (BSAVA); 1993.Referans16. Moriello KA, Masom I. In: Handbook of small animal dermatology. Elsevier Science Ltd: Oxford; 1995. Referans17. Szczepanik M, Pomorska D, Wilkołek P. Diagnostic approach to atopy in cats. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 2016; 52: 477-480. Referans18. Bexley J, Hogg JE, Hammerberg B, Halliwell RE. Levels of house dust mite‐specific serum immunoglobulin E (IgE) in different cat populations using a monoclonal based anti‐IgE enzyme‐linked immunosorbent assay. Veterinary dermatology 2009; 20(5‐6): 562-568. DOİ: 10.1111/j.1365-3164.2009.00840.xReferans19. Loft KE, Rosser Jr EJ. (2010). Group 1 and 2 Dermatophagoides house dust mite allergens in the microenvironment of cats. Veterinary dermatology 2010; 21(2): 152-158. DOİ: 10.1111/j.1365-3164.2009.00771.x
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1867-7143
Author: Kerem URAL (Primary Author)
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ, VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4957-9263
Author: Serdar PAŞA
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ, VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5141-5108
Author: Hasan ERDOĞAN
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ, VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5197-2403
Author: Mehmet GÜLTEKİN
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ, VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2659-3495
Author: Deniz ALIÇ URAL
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ, VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7833-5519
Author: Songül ERDOĞAN
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ, VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6844-2169
Author: Halil İbrahim ADAK
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ, VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7052-2697
Author: Deniz Sude ATEŞ
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ, VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5752-8696
Author: Gizem GÜL
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ, VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { maeuvfd526315, journal = {Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University}, issn = {}, eissn = {2148-6239}, address = {}, publisher = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {14 - 17}, doi = {10.24880/maeuvfd.526315}, title = {House dust mite specific in vitro IgE determination in cats with allergic dermatitis}, key = {cite}, author = {Ural, Kerem and Paşa, Serdar and Erdoğan, Hasan and Gülteki̇n, Mehmet and Alıç Ural, Deniz and Erdoğan, Songül and Adak, Halil İbrahim and Ateş, Deniz Sude and Gül, Gizem} }
APA Ural, K , Paşa, S , Erdoğan, H , Gülteki̇n, M , Alıç Ural, D , Erdoğan, S , Adak, H , Ateş, D , Gül, G . (2019). House dust mite specific in vitro IgE determination in cats with allergic dermatitis . Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University , 4 (1) , 14-17 . DOI: 10.24880/maeuvfd.526315
MLA Ural, K , Paşa, S , Erdoğan, H , Gülteki̇n, M , Alıç Ural, D , Erdoğan, S , Adak, H , Ateş, D , Gül, G . "House dust mite specific in vitro IgE determination in cats with allergic dermatitis" . Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University 4 (2019 ): 14-17 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuvfd/issue/46573/526315>
Chicago Ural, K , Paşa, S , Erdoğan, H , Gülteki̇n, M , Alıç Ural, D , Erdoğan, S , Adak, H , Ateş, D , Gül, G . "House dust mite specific in vitro IgE determination in cats with allergic dermatitis". Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University 4 (2019 ): 14-17
RIS TY - JOUR T1 - House dust mite specific in vitro IgE determination in cats with allergic dermatitis AU - Kerem Ural , Serdar Paşa , Hasan Erdoğan , Mehmet Gülteki̇n , Deniz Alıç Ural , Songül Erdoğan , Halil İbrahim Adak , Deniz Sude Ateş , Gizem Gül Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24880/maeuvfd.526315 DO - 10.24880/maeuvfd.526315 T2 - Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 17 VL - 4 IS - 1 SN - -2148-6239 M3 - doi: 10.24880/maeuvfd.526315 UR - https://doi.org/10.24880/maeuvfd.526315 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi House dust mite specific in vitro IgE determination in cats with allergic dermatitis %A Kerem Ural , Serdar Paşa , Hasan Erdoğan , Mehmet Gülteki̇n , Deniz Alıç Ural , Songül Erdoğan , Halil İbrahim Adak , Deniz Sude Ateş , Gizem Gül %T House dust mite specific in vitro IgE determination in cats with allergic dermatitis %D 2019 %J Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University %P -2148-6239 %V 4 %N 1 %R doi: 10.24880/maeuvfd.526315 %U 10.24880/maeuvfd.526315
ISNAD Ural, Kerem , Paşa, Serdar , Erdoğan, Hasan , Gülteki̇n, Mehmet , Alıç Ural, Deniz , Erdoğan, Songül , Adak, Halil İbrahim , Ateş, Deniz Sude , Gül, Gizem . "House dust mite specific in vitro IgE determination in cats with allergic dermatitis". Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University 4 / 1 (June 2019): 14-17 . https://doi.org/10.24880/maeuvfd.526315
AMA Ural K , Paşa S , Erdoğan H , Gülteki̇n M , Alıç Ural D , Erdoğan S , Adak H , Ateş D , Gül G . House dust mite specific in vitro IgE determination in cats with allergic dermatitis. MAEU Vet. Fak. Derg.. 2019; 4(1): 14-17.
Vancouver Ural K , Paşa S , Erdoğan H , Gülteki̇n M , Alıç Ural D , Erdoğan S , Adak H , Ateş D , Gül G . House dust mite specific in vitro IgE determination in cats with allergic dermatitis. Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University. 2019; 4(1): 14-17.