Research Article
BibTex RIS Cite

Kars İlinde Gözlenen Atık Vakalarında Kampilobakteriozisin Patolojik, İmmunohistokimyasal, PCR ve Mikrobiyolojik Yöntemler ile Araştırılması

Year 2020, Volume: 5 Issue: 2, 69 - 74, 31.08.2020
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.673903

Abstract

Kampilobakteriyozis, sığır ve koyun yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara yol açan yavru atımı ve infertilite ile karakterize, bulaşıcı ve zoonotik bir infeksiyondur. Bu çalışmada, Kars yöresinde meydana gelen sığır ve koyun abort vakalarını Kampilobakteriyozis yönünden incelemek ve sonuçları PCR, immunohistokimyasal, histopatolojik ve mikrobiyolojik olarak değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 2013-2018 yılları arasında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalına Kars merkez ve ilçelerinden getirilen 444 adet atık vakasına ait karaciğer ve akciğer doku örnekleri ile abomazum içerikleri incelenmiştir. Hayvanlardan alınan doku örnekleri % 10’luk tamponlu formaldehit solüsyonunda tespit edildi. Rutin işlemlerin ardından hazırlanan parafin bloklardan, Hematoksilen Eozin boyaması için 5 μm, immunohistokimyasal boyama için kalınlığında 4 μm kesitler alındı. Histopatolojik değişikliklerin belirlenmesi amacıyla kesitler ışık mikroskobunda incelendi. Abort vakalarına ait organlar ve abomasum içerikleri mikrobiyolojik inceleme amacıyla selektif supplement içeren Preston Campylobacter Enrichment Broth içerisine inoküle edilerek ön zenginleştirmeye ve daha sonra Preston Campylobacter Selektif Agara geçilerek inkübe edildi. İnkübasyon sonrası üremenin olduğu kültürler koloni morfolojisi ve mikroskobik görünüm yönünden incelendi ve Campylobacter spp. yönünden şüpheli görülen koloniler biyokimyasal testlere tabi tutularak değerlendirildi. Yapılan histopatolojik incelemeler sonucunda karakteristik olarak hedef tahtası görünümünde multifokal nekrotik hepatitis tablosu gözlenen ve abomazum içeriği sarı renkte, bulanık ve pıhtı içeren 17 adet abort vakasının 7’si Camphylobacter ssp. yönünden PCR, immunohistokimyasal ve mikrobiyolojik yöntemlerle pozitif bulundu. Sonuç olarak Kars yöresinde meydana gelen atık vakaları içerisinde Kampilobakteriyozis’in önemli bir yeri olduğu ve yetiştiricilikte dikkate alınması gerektiği düşünmekteyiz.

References

 • Referans1.Hamali H, Fallah S, Joozani RJ, Zare P, Noorsaadat G. Detection of Campylobacter spp. in sheep aborted fetuses by PCR. TLS 2014;3(2):49-56.
 • Referans2.Silveira CDS, Fraga M, Giannitti F, Macías-Rioseco M, Riet-Correa F. Diagnosis of Bovine Genital Campylobacteriosis in South America. Front Vet Sci. 2018;5:321.
 • Referans3.Kreuder AJ, Lashley V, Yaeger M, Schleining JA, Plummer PJ. Histopathology and Spatial Distribution of Putative Growth Factors in Relation to Bacterial Localization of Campylobacter jejuni Within the Ovine Gallbladder. Front Vet Sci. 2019;6:226.
 • Referans4.Hossein Abadi E, Saadati D, Najimi M, Hassanpour M. Molecular epidemiology of Campylobacter Fetus in aborted fetuses of Baluchi sheep in Sistan region. IJVST 2018;10(1): 47-52.
 • Referans5.Campos-Múzquiz LG, Méndez-Olvera ET, Arellano-Reynoso B, Martínez-Gómez D. Campylobacter fetus is Internalized by Bovine Endometrial Epithelial Cells. Pol J Microbiol. 2019;68(2):217-24.
 • Referans6.Zhao H, Liu H, Du Y, Liu S, Ni H, Wang Y, et al. Development and evaluation of an indirect enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of antibodies against Campylobacter fetus in cattle. Res Vet Sci. 2010;88(3):446-51.
 • Referans7.Campero CM, Anderson ML, Walker RL, Blanchard PC, Barbano L, Chiu P, et al. Immunohistochemical identification of Campylobacter fetus in natural cases of bovine and ovine abortions. J Vet Med B Infect Dis Vet Public Health. 2005;52(3):138-41.
 • Referans8.Hum S, Quinn K, Brunner J, On SL. Evaluation of a PCR assay for identification and differentiation of Campylobacter fetus subspecies. Aust Vet J. 1997;75(11):827-31.
 • Referans9.Gilbert MJ, Duim B, van der Graaf-van Bloois L, Wagenaar JA, Zomer AL. Homologous Recombination between Genetically Divergent Campylobacter fetus Lineages Supports Host-Associated Speciation. Genome Biol Evol. 2018;10(3):716-22.
 • Referans10.Fiorentino MA, Stazionati M, Hecker Y, Morsella C, Cantón G, Hernán Romero H, et al. Campylobacter fetus subsp. fetus ovine abortion outbreak in Argentina. REDVET 2017;18(11):1-11
 • Referans11.Iraola G, Hernández M, Calleros L, Paolicchi F, Silveyra S, Velilla A, et al. Application of a multiplex PCR assay for Campylobacter fetus detection and subspecies differentiation in uncultured samples of aborted bovine fetuses. J Vet Sci. 2012;13(4):371-6.
 • Referans12.Skirrow MB, Benjamin J. '1001' Campylobacters: cultural characteristics of intestinal campylobacters from man and animals. J Hyg (Lond). 1980;85(3):427-42.
 • Referans13.Vandamme P, Goossens H. Taxonomy of Campylobacter, Arcobacter and Helicobacter: A review. Zentralbl Bakteriol. 1992; 276(4):447-72.
 • Referans14.Sambrook J, Russell D. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 3rd ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2001.
 • Referans15.Mahajan V, Banga HS, Gupta A. Immunohistochemical and Molecular Approaches for the Diagnosis of Campylobacter fetus subsp. venerealis in Natural Cases of Bovine Abortion. Proc. Natl. Acad. Sci. India, Sect. B Biol. Sci. 2015;85(2):673-7.
 • Referans16.Jimenez DF, Perez AM, Carpenter TE, Martinez A. Factors associated with infection by Campylobacter fetus in beef herds in the Province of Buenos Aires, Argentina. Prev Vet Med. 2011;101(3-4):157-62.
 • Referans17.Sahin O, Yaeger M, Wu Z, Zhang Q. Campylobacter-Associated Diseases in Animals. Annu Rev Anim Biosci. 2017;5(1):21-42.
 • Referans18.Brooks BW, Devenish J, Lutze-Wallace CL, Milnes D, Robertson RH, Berlie-Surujballi G. Evaluation of a monoclonal antibody-based enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Campylobacter fetus in bovine preputial washing and vaginal mucus samples. Vet Microbiol. 2004;103(1-2):77-84.
 • Referans19.Truyers I, Luke T, Wilson D, Sargison N. Diagnosis and management of venereal campylobacteriosis in beef cattle. BMC Vet Res. 2014;10:280.
 • Referans20.Ak S, Turan N, Ak K, İleri İK, Ilgaz AA. Use Of Elisa, Ifa, And Avidin-Biotin Staining For The Diagnosis Of Bovine Genital Campylobacteriosis. Turk J Vet Anim Sci. 2000; 24(24):113-21
 • Referans21.Tuzcu M, Oruç E, Tuzcu N, Yoldaş A, Yığın A. Atık Sığır Fetüslerinde Kampilobakteriozisin Patolojik İmmunohistokimyasal Mikrobiyolojik ve Gerçek Zamanlı PZR ile Teşhisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2010;16(3):509-14.
 • Referans22.Morrell EL, Barbeito CG, Odeón CA, Gimeno EJ, Campero CM. Histopathological, immunohistochemical, lectinhistochemical and molecular findings in spontaneous bovine abortions by Campylobacter fetus. Reprod Domest Anim. 2011;46(2):309-15.
 • Referans23.Sağlam YS, Türkütanıt SS, Taştan R, Bozoğlu H, Otlu S. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülen bakteriyel sığır ve koyun abortlarının etiyolojik ve patolojik yönden incelenmesi. Vet Bil Derg. 1998;14(2):133-45.
 • Referans24.S Yeșilmen, K Gül. Isolation, identification and antibiotic susceptibility of Campylobacter spp. in aborted sheep fetuses. Medycyna Wet. 2007; 63(10):1184-6
 • Referans25.Yardımcı H, Boynukara B, Akan M, Diker KS. Van çevresindeki koyunlarda Campylobacter antikorlarının ELISA ile saptanması. YYÜ Vet Fak Derg. 1998;9(1-2):5-8.
 • Referans26.Robert B, Moeller Jr. Disorders of Sheep and Goats. In: Njaa BL, editor(s). Kirkbride’s Diagnosis of Abortion and Neonatal Loss in Animals. 4th ed. Chichester: Wiley-Blackwell; 2012. p. 62-64.
 • Referans27.Ay SS, Gürler H, Önyay F, Fındık A. Küçük ruminantlarda abortus sorunu ve reprodüktif aşılama programları. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynecol-Special Topics. 2017;3(2):129-36.
 • Referans28.Muz A, Ertaş HB, Öngör H, Gülcü HB, Özer H, Eröksüz H, et al. Elazığ ve çevresinde koyun ve keçilerde abortus olgularının bakteriyolojik, serolojik ve patolojik olarak incelenmesi. Tr J of Veterinary and Animal Sciences 1999;23(1):177-88.
 • Referans29.Arda M, Bisping W, Aydın N, İstanbulluoğlu E, Akay Ö, İzgür M, et al. Orta Anadolu bölgesinde koyunların abortus olgularının etiyolojisi ve serolojisi üzerinde bir çalışma. A.Ü. Vet Fak Derg. 1987;34:195-206.
 • Referans30.Erdoğan İ, Gürel A, Tekin C, Uyanık F, Bitgel A. Trakya bölgesinde koyun keçi ve sığırlarda bakteriyel abortların tespiti ve dağılımı. Pendik Mikrobiyol. Derg. 1993;24(1):23-35.
 • Referans31.Güler L, Gündüz K, Baysal T. Konya Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne getirilen koyun atık materyallerinin bakteriyolojik ve serolojik muayene sonuçlarının değerlendirilmesi. Veterinarium 1998;9(1):3-10.
 • Referans32.Karaman Z, Küçükayan U. 1993-1997 yılları içinde Enstitümüze gönderilen atık yapan koyun kan serumları ve materyallerinin serolojik ve mikrobiyolojik yoklama sonuçları. Etlik Vet Mikrob Derg. 2000;11(1-2):23-30.
 • Referans33.Gürtürk K, Solmaz H, Ekin İH, Aksakal A, Gülhan T. Van ve yöresinde yavru atan koyunlarda bakteriyolojik ve serolojik incelemeler. YYÜ Vet Fak Derg. 2000; 11(2):19-22.
 • Referans34.Küçükayan U, Dakman A, Ülker U, Müştak K. Koyun kan serumları ve fetuslarının bakteriyel atık etkenleri yönünden incelenmesi. Etlik Vet Mikrob Derg. 2007; 18:11-16.
 • Referans35.Büyük F, Çelebi Ö, Şahin M, Ünver A, Tazegül E. İki farklı koyun ve keçi sürüsünde Brucella ve Campylobacter ortak enfeksiyonu. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2011;17(Suppl A):177-180.

Investigation of Campylobacteriosis in Abort Cases in Kars Province by Pathological, Immunohistochemical, PCR and Microbiological Methods

Year 2020, Volume: 5 Issue: 2, 69 - 74, 31.08.2020
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.673903

Abstract

Campylobacteriosis is an infectious, zoonotic infection characterized by offspring and infertility, leading to economic losses in cattle and sheep breeding. In this study, we aimed to investigate the incidence of cattle and sheep abortion in Kars region in terms of Campylobacteriosis and evaluate the results by PCR, immunohistochemical, histopathological and microbiological methods. In this context, liver and lung tissue examples and abomasum contents of 444 abort cases brought from Kars Center and districts to Kafkas University Faculty of Veterinary Medicine Pathology Department between 2013-2019 years were examined. Tissue examples from animals were fixed in % 10 buffered formaldehyde solutions. After routine procedures, paraffin blocks were prepared and sections with a thickness of 5 μm were taken for Hematoxylin & Eosin staining and 4 μm were taken for immunohistochemical staining . Sections were examined under light microscope to determine histopathologic changes. Organs belonging to aborted fetuses and abomasum contents were inoculated into the Preston Campylobacter Enrichment Broth containing microbial study selective supplement, and then enriched by pre-enrichment and then passed through Preston Campylobacter Selective Agar. Cultures in which the culture was incubated after incubation were examined for colony morphology and microscopic appearance and Campylobacter spp. suspicious colonies were evaluated by biochemical tests. As a result of histopathologic studies, characteristically, 7 of 17 abortion cases with multifocal necrotic hepatitis pattern and yellow abomasum contents were blurred and clotted, PCR, immunhistochemical and microbiological methods detected as Campylobacter spp. positive towards the direction. As a result, we thought that Campylobacteriosis is an important place in the abortion cases from Kars region and should be taken into consideration in breeding.

References

 • Referans1.Hamali H, Fallah S, Joozani RJ, Zare P, Noorsaadat G. Detection of Campylobacter spp. in sheep aborted fetuses by PCR. TLS 2014;3(2):49-56.
 • Referans2.Silveira CDS, Fraga M, Giannitti F, Macías-Rioseco M, Riet-Correa F. Diagnosis of Bovine Genital Campylobacteriosis in South America. Front Vet Sci. 2018;5:321.
 • Referans3.Kreuder AJ, Lashley V, Yaeger M, Schleining JA, Plummer PJ. Histopathology and Spatial Distribution of Putative Growth Factors in Relation to Bacterial Localization of Campylobacter jejuni Within the Ovine Gallbladder. Front Vet Sci. 2019;6:226.
 • Referans4.Hossein Abadi E, Saadati D, Najimi M, Hassanpour M. Molecular epidemiology of Campylobacter Fetus in aborted fetuses of Baluchi sheep in Sistan region. IJVST 2018;10(1): 47-52.
 • Referans5.Campos-Múzquiz LG, Méndez-Olvera ET, Arellano-Reynoso B, Martínez-Gómez D. Campylobacter fetus is Internalized by Bovine Endometrial Epithelial Cells. Pol J Microbiol. 2019;68(2):217-24.
 • Referans6.Zhao H, Liu H, Du Y, Liu S, Ni H, Wang Y, et al. Development and evaluation of an indirect enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of antibodies against Campylobacter fetus in cattle. Res Vet Sci. 2010;88(3):446-51.
 • Referans7.Campero CM, Anderson ML, Walker RL, Blanchard PC, Barbano L, Chiu P, et al. Immunohistochemical identification of Campylobacter fetus in natural cases of bovine and ovine abortions. J Vet Med B Infect Dis Vet Public Health. 2005;52(3):138-41.
 • Referans8.Hum S, Quinn K, Brunner J, On SL. Evaluation of a PCR assay for identification and differentiation of Campylobacter fetus subspecies. Aust Vet J. 1997;75(11):827-31.
 • Referans9.Gilbert MJ, Duim B, van der Graaf-van Bloois L, Wagenaar JA, Zomer AL. Homologous Recombination between Genetically Divergent Campylobacter fetus Lineages Supports Host-Associated Speciation. Genome Biol Evol. 2018;10(3):716-22.
 • Referans10.Fiorentino MA, Stazionati M, Hecker Y, Morsella C, Cantón G, Hernán Romero H, et al. Campylobacter fetus subsp. fetus ovine abortion outbreak in Argentina. REDVET 2017;18(11):1-11
 • Referans11.Iraola G, Hernández M, Calleros L, Paolicchi F, Silveyra S, Velilla A, et al. Application of a multiplex PCR assay for Campylobacter fetus detection and subspecies differentiation in uncultured samples of aborted bovine fetuses. J Vet Sci. 2012;13(4):371-6.
 • Referans12.Skirrow MB, Benjamin J. '1001' Campylobacters: cultural characteristics of intestinal campylobacters from man and animals. J Hyg (Lond). 1980;85(3):427-42.
 • Referans13.Vandamme P, Goossens H. Taxonomy of Campylobacter, Arcobacter and Helicobacter: A review. Zentralbl Bakteriol. 1992; 276(4):447-72.
 • Referans14.Sambrook J, Russell D. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 3rd ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2001.
 • Referans15.Mahajan V, Banga HS, Gupta A. Immunohistochemical and Molecular Approaches for the Diagnosis of Campylobacter fetus subsp. venerealis in Natural Cases of Bovine Abortion. Proc. Natl. Acad. Sci. India, Sect. B Biol. Sci. 2015;85(2):673-7.
 • Referans16.Jimenez DF, Perez AM, Carpenter TE, Martinez A. Factors associated with infection by Campylobacter fetus in beef herds in the Province of Buenos Aires, Argentina. Prev Vet Med. 2011;101(3-4):157-62.
 • Referans17.Sahin O, Yaeger M, Wu Z, Zhang Q. Campylobacter-Associated Diseases in Animals. Annu Rev Anim Biosci. 2017;5(1):21-42.
 • Referans18.Brooks BW, Devenish J, Lutze-Wallace CL, Milnes D, Robertson RH, Berlie-Surujballi G. Evaluation of a monoclonal antibody-based enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Campylobacter fetus in bovine preputial washing and vaginal mucus samples. Vet Microbiol. 2004;103(1-2):77-84.
 • Referans19.Truyers I, Luke T, Wilson D, Sargison N. Diagnosis and management of venereal campylobacteriosis in beef cattle. BMC Vet Res. 2014;10:280.
 • Referans20.Ak S, Turan N, Ak K, İleri İK, Ilgaz AA. Use Of Elisa, Ifa, And Avidin-Biotin Staining For The Diagnosis Of Bovine Genital Campylobacteriosis. Turk J Vet Anim Sci. 2000; 24(24):113-21
 • Referans21.Tuzcu M, Oruç E, Tuzcu N, Yoldaş A, Yığın A. Atık Sığır Fetüslerinde Kampilobakteriozisin Patolojik İmmunohistokimyasal Mikrobiyolojik ve Gerçek Zamanlı PZR ile Teşhisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2010;16(3):509-14.
 • Referans22.Morrell EL, Barbeito CG, Odeón CA, Gimeno EJ, Campero CM. Histopathological, immunohistochemical, lectinhistochemical and molecular findings in spontaneous bovine abortions by Campylobacter fetus. Reprod Domest Anim. 2011;46(2):309-15.
 • Referans23.Sağlam YS, Türkütanıt SS, Taştan R, Bozoğlu H, Otlu S. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülen bakteriyel sığır ve koyun abortlarının etiyolojik ve patolojik yönden incelenmesi. Vet Bil Derg. 1998;14(2):133-45.
 • Referans24.S Yeșilmen, K Gül. Isolation, identification and antibiotic susceptibility of Campylobacter spp. in aborted sheep fetuses. Medycyna Wet. 2007; 63(10):1184-6
 • Referans25.Yardımcı H, Boynukara B, Akan M, Diker KS. Van çevresindeki koyunlarda Campylobacter antikorlarının ELISA ile saptanması. YYÜ Vet Fak Derg. 1998;9(1-2):5-8.
 • Referans26.Robert B, Moeller Jr. Disorders of Sheep and Goats. In: Njaa BL, editor(s). Kirkbride’s Diagnosis of Abortion and Neonatal Loss in Animals. 4th ed. Chichester: Wiley-Blackwell; 2012. p. 62-64.
 • Referans27.Ay SS, Gürler H, Önyay F, Fındık A. Küçük ruminantlarda abortus sorunu ve reprodüktif aşılama programları. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynecol-Special Topics. 2017;3(2):129-36.
 • Referans28.Muz A, Ertaş HB, Öngör H, Gülcü HB, Özer H, Eröksüz H, et al. Elazığ ve çevresinde koyun ve keçilerde abortus olgularının bakteriyolojik, serolojik ve patolojik olarak incelenmesi. Tr J of Veterinary and Animal Sciences 1999;23(1):177-88.
 • Referans29.Arda M, Bisping W, Aydın N, İstanbulluoğlu E, Akay Ö, İzgür M, et al. Orta Anadolu bölgesinde koyunların abortus olgularının etiyolojisi ve serolojisi üzerinde bir çalışma. A.Ü. Vet Fak Derg. 1987;34:195-206.
 • Referans30.Erdoğan İ, Gürel A, Tekin C, Uyanık F, Bitgel A. Trakya bölgesinde koyun keçi ve sığırlarda bakteriyel abortların tespiti ve dağılımı. Pendik Mikrobiyol. Derg. 1993;24(1):23-35.
 • Referans31.Güler L, Gündüz K, Baysal T. Konya Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne getirilen koyun atık materyallerinin bakteriyolojik ve serolojik muayene sonuçlarının değerlendirilmesi. Veterinarium 1998;9(1):3-10.
 • Referans32.Karaman Z, Küçükayan U. 1993-1997 yılları içinde Enstitümüze gönderilen atık yapan koyun kan serumları ve materyallerinin serolojik ve mikrobiyolojik yoklama sonuçları. Etlik Vet Mikrob Derg. 2000;11(1-2):23-30.
 • Referans33.Gürtürk K, Solmaz H, Ekin İH, Aksakal A, Gülhan T. Van ve yöresinde yavru atan koyunlarda bakteriyolojik ve serolojik incelemeler. YYÜ Vet Fak Derg. 2000; 11(2):19-22.
 • Referans34.Küçükayan U, Dakman A, Ülker U, Müştak K. Koyun kan serumları ve fetuslarının bakteriyel atık etkenleri yönünden incelenmesi. Etlik Vet Mikrob Derg. 2007; 18:11-16.
 • Referans35.Büyük F, Çelebi Ö, Şahin M, Ünver A, Tazegül E. İki farklı koyun ve keçi sürüsünde Brucella ve Campylobacter ortak enfeksiyonu. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2011;17(Suppl A):177-180.
There are 35 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Emin Karakurt

Hilmi Nuhoğlu

Serpil Dağ 0000-0001-7667-689X

Aliye Gülmez Sağlam 0000-0002-7639-5075

Enver Beytut 0000-0003-3360-2940

Mitat Şahin 0000-0003-0106-5677

Salih Otlu 0000-0001-8490-2279

Özgür Çelebi 0000-0002-3478-008X

Publication Date August 31, 2020
Submission Date January 13, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Karakurt, E., Nuhoğlu, H., Dağ, S., Gülmez Sağlam, A., et al. (2020). Investigation of Campylobacteriosis in Abort Cases in Kars Province by Pathological, Immunohistochemical, PCR and Microbiological Methods. Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University, 5(2), 69-74. https://doi.org/10.24880/maeuvfd.673903