Year 2016, Volume 9 , Issue 17, Pages 199 - 204 2016-12-01

MACAR HALK OYUNLARINA DAİR
Hungarian Folk-Dance

Éva CSÁKI [1] , Hatice KAMALI [2] , Rabia Sena YILDIRIM [3]


Halk bilimi çalışmaları Romantizm akımıyla birlikte Avrupa’da yoğunluk kazanmış ve pek çok araştırmacıyı çeşitli folklorik unsurları derlemeye yöneltmiştir. Tarihi arka planında bazı acılarla yüzleşmek zorunda kalan Macarlar için bu halk bilimi derlemeleri büyük önem taşımış ve bilim insanları Macarların yaşadığı bölgelerde gezerek dans, müzik, türkü gibi folklor ögelerini derleyip toplamaya başlamışlardır. Bela Bartok, Zoltan Kodaly gibi isimlerin halk müziği derlemelerini pek çok önemli çalışma takip etmiştir. 1970’li yıllarda etnomüzikolog György Martin’in Macarların yaşadığı bölgeleri dolaşarak halk danslarını yazıya geçirdiği çalışması Macar halk oyunları açısından oldukça değerlidir. Son olarak, Macarların günlük dertlerden uzaklaşmak ve eğlenmek amacıyla toplanıp dans etmelerine dayanan Tanchaz (Dance House) hareketi Macar Halk Oyunları’nın korunması ve gelişimi açısından önemlidir.
In the long course of Hungarian history, culture has been a decisive point, that makes a difference as for the question of nationality. Hungarians had not spent the long centuries while migrating on the steppe area before they found their final homeland in the Carpathean Basin. It was especially the Turkic influence that exerted a major effect on Hungarian culture. Language has been widely researched from this point of view unlike other fields like religion, folklore, music, tradition, etc. Hungarian folk-dance has been a very important tool of self identity as for the questions of nationalities. The way people have their mother tongue to express their thoughts, they have folk-dance to express their feelings. Unlike language folk-dance is available for anyone without being a born national, because it has a universal capacity for expression. Hungarian Dance House was first held in Budapest for the first time in 1972 as kind of a protest against the Soviet rule, as kind of a delightful wish for freedom, as kind of a highly valued way of entertainment, that globalisation can not influence. It was not by chance that Unesco considered the dance house teaching method as a valuable knowledge and this is why it got to the list of intangible world heritage.
Other ID JA64AG46HK
Journal Section Articles
Authors

Author: Éva CSÁKI

Author: Hatice KAMALI

Author: Rabia Sena YILDIRIM

Dates

Publication Date : December 1, 2016

Bibtex @ { mahder301756, journal = {Motif Akademi Halkbilimi Dergisi}, issn = {1308-4445}, address = {Derviş Ali Mah. Kariye Yağhanesi Sok. No: 5}, publisher = {Motif Yayıncılık}, year = {2016}, volume = {9}, pages = {199 - 204}, doi = {}, title = {MACAR HALK OYUNLARINA DAİR}, key = {cite}, author = {CSÁKI, Éva and KAMALI, Hatice and YILDIRIM, Rabia Sena} }
APA CSÁKI, É , KAMALI, H , YILDIRIM, R . (2016). MACAR HALK OYUNLARINA DAİR. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 9 (17) , 199-204 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/28383/301756
MLA CSÁKI, É , KAMALI, H , YILDIRIM, R . "MACAR HALK OYUNLARINA DAİR". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 9 (2016 ): 199-204 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/28383/301756>
Chicago CSÁKI, É , KAMALI, H , YILDIRIM, R . "MACAR HALK OYUNLARINA DAİR". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 9 (2016 ): 199-204
RIS TY - JOUR T1 - MACAR HALK OYUNLARINA DAİR AU - Éva CSÁKI , Hatice KAMALI , Rabia Sena YILDIRIM Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Motif Akademi Halkbilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 204 VL - 9 IS - 17 SN - 1308-4445- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Motif Akademi Halkbilimi Dergisi MACAR HALK OYUNLARINA DAİR %A Éva CSÁKI , Hatice KAMALI , Rabia Sena YILDIRIM %T MACAR HALK OYUNLARINA DAİR %D 2016 %J Motif Akademi Halkbilimi Dergisi %P 1308-4445- %V 9 %N 17 %R %U
ISNAD CSÁKI, Éva , KAMALI, Hatice , YILDIRIM, Rabia Sena . "MACAR HALK OYUNLARINA DAİR". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 9 / 17 (December 2016): 199-204 .
AMA CSÁKI É , KAMALI H , YILDIRIM R . MACAR HALK OYUNLARINA DAİR. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2016; 9(17): 199-204.
Vancouver CSÁKI É , KAMALI H , YILDIRIM R . MACAR HALK OYUNLARINA DAİR. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2016; 9(17): 204-199.