Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-4445 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Motif Yayıncılık |


31. SAYI İÇİN HALKBİLİMİ DIŞINDAKİ ALANLARA AYRILAN KONTENJAN DOLMUŞTUR. 

DUYURU: 2020 yılı itibariyle ULAKBİM/Dergipark tarafından anket, mülakat ve gözlem gibi nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile hazırlanan alan araştırmaları temelli bilimsel çalışmalar için Etik Kurul Belgesi talep edilmektedir. 

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, halkbilimi, antropoloji, etnoloji, kültür sosyolojisi, dinler tarihi, müzikoloji, halk dansları, el sanatları, edebiyat ve dil bilimi gibi kültür bilimleri ile ilgili bilimsel makaleler, çeviriler, tanıtma/eleştiri yazıları gibi çalışmalara yer veren; “dergipark” üzerinden açık erişim şeklinde, mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere üç aylık periyotlarla yılda dört kez yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanan her makale okuyucularına, gayri-ticari olmak koşuluyla okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, basma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma izni vermektedir. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, ULAKBİM TR Dizin tarafından dizinlenmenin dışında, DOAJ (Directory of Open Access Journal), ResearchBib (Academic Resource Index)ERIHPLUS (European Reference Index For The Humanities And Social Sciences), CEEOL (Centrel And Eastern Eurepean Open Library)MLA (Modern Language Association), SIS (Scientific Indexing Services), ASOS Index (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), İdealOnline gibi ulusal ve uluslararası indekslerde dizinlenmektedir.

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi

ISSN 1308-4445 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Motif Yayıncılık |
Kapak Resmi


31. SAYI İÇİN HALKBİLİMİ DIŞINDAKİ ALANLARA AYRILAN KONTENJAN DOLMUŞTUR. 

DUYURU: 2020 yılı itibariyle ULAKBİM/Dergipark tarafından anket, mülakat ve gözlem gibi nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile hazırlanan alan araştırmaları temelli bilimsel çalışmalar için Etik Kurul Belgesi talep edilmektedir. 

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, halkbilimi, antropoloji, etnoloji, kültür sosyolojisi, dinler tarihi, müzikoloji, halk dansları, el sanatları, edebiyat ve dil bilimi gibi kültür bilimleri ile ilgili bilimsel makaleler, çeviriler, tanıtma/eleştiri yazıları gibi çalışmalara yer veren; “dergipark” üzerinden açık erişim şeklinde, mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere üç aylık periyotlarla yılda dört kez yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanan her makale okuyucularına, gayri-ticari olmak koşuluyla okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, basma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma izni vermektedir. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, ULAKBİM TR Dizin tarafından dizinlenmenin dışında, DOAJ (Directory of Open Access Journal), ResearchBib (Academic Resource Index)ERIHPLUS (European Reference Index For The Humanities And Social Sciences), CEEOL (Centrel And Eastern Eurepean Open Library)MLA (Modern Language Association), SIS (Scientific Indexing Services), ASOS Index (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), İdealOnline gibi ulusal ve uluslararası indekslerde dizinlenmektedir.

Cilt 13 - Sayı 30 - 15 Haz 2020
 1. ELEKTRONİK KÜLTÜR ORTAMINDA PAYLAŞILAN KORONAVİRÜS (COVID-19) ŞİİRLERİNİN FOLKLORUN VE MİZAHIN PROTESTO İŞLEVİ BAĞLAMINDA KÜLTÜRBİLİMSEL ANALİZİ
  Sayfalar 502 - 536
  Ahmet KESKİN
 2. TÜRK HALK ANLATILARINDA ANNE ARKETİPİ
  Sayfalar 537 - 554
  Aysun DURSUN , Damla TORUN
 3. “APTAL OĞLAN” IN MİZAH BAĞLAMINDA VAROLUŞU: ŞOR MASALLARI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 555 - 565
  Fatma Zehra UĞURCAN , Aynur KOÇAK
 4. KAZAN-TATAR TÜRKLERİNİN HALK ANLATILARINDA ÖLÜM
  Sayfalar 566 - 579
  Fatma TEKİN
 5. HALK ANLATILARINDA İNTİHAR (ÖZKIYIM) OLGUSU VE PSİKO-SOSYAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 580 - 598
  Ferhat ÖZMEN
 6. SİBİRYA TÜRKLERİNDE LAMAİZM-BURKANİZM VE SUDUR KİTAPLARININ KÖKENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 599 - 613
  İ̇rfan POLAT
 7. KANLI KOCA OĞLU KAN TURALI KARİKATÜR BANDININ GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEMESİ
  Sayfalar 614 - 635
  Hatice Kübra UYGUR , Gülden ALTINTOP TAŞ TAŞ
 8. SÖZLÜ KÜLTÜRDEN YAZILI KÜLTÜRE KİTAPTAN EKRANA: LEYLÂ VE MECNUN
  Sayfalar 636 - 653
  Mehmet ÖZDEMİR
 9. GELENEKSEL TOPLUMDAN MODERN TOPLUMA GEÇİŞTE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ TOPLUMSAL ETKİSİNİN ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİ ÜZERİNDEN OKUNMASI
  Sayfalar 654 - 669
  Hakan ÇELİKTEN
 10. TÜRK DÜNYASI HALK EDEBİYATINDA OBA İNANCI
  Sayfalar 670 - 679
  Rövşen ALİZADE
 11. TUNCELİ'DE KÜLTÜREL BİR SEMBOL: DAĞ KEÇİSİ
  Sayfalar 680 - 688
  Sibel TAŞ , Yılmaz KAVAL
 12. FOLKLORİK TEMSİLİN SİMGESEL DÖNÜŞÜMÜ
  Sayfalar 689 - 700
  Özlem ALP
 13. UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER, USTALAR, TEKNİKLER VE MESLEKİ ANLATILAR: KAYSERİ-DEVELİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 701 - 716
  Fatih BALCI
 14. HALK İNANIŞLARI KAPSAMINDA İNCELENEN BİR ASTROLOJİ METNİ: "DÎV-NÂME"
  Sayfalar 717 - 735
  Duygu BİNGÖL
 15. BİR HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMASI ÖRNEĞİ: “GELİNCİK KESME”
  Sayfalar 736 - 744
  Recep DEMİR
 16. NEVŞEHİR YÖRESİ GELENEKSEL EĞLENCE UNSURLARININ TURİZMDE KULLANIMI
  Sayfalar 745 - 761
  Kamile SERBEST
 17. “ESKİ ÇAMLAR BARDAK OLDU” GELENEKSEL AHŞAP TORNACILIĞINDA BARDAK YAPIMI.
  Sayfalar 762 - 777
  Mutlu KÖPÜKLÜ
 18. VAN-HAKKARİ KİLİMLERİNDE YENİ BİR DESEN: AŞİRET KAVGASI
  Sayfalar 778 - 796
  Mine TAYLAN
 19. THE SURFACE DESIGN OF KERCHIEFS IN EGE UNIVERSITY MUSEUM'S TEXTILE COLLECTION
  Sayfalar 797 - 808
  Tülay GÜMÜŞER
 20. RODOS SEFERİ’NDE MENTEŞE SANCAĞI MİNYATÜRLERİNE BAKIŞ
  Sayfalar 809 - 826
  Ömür KOÇ
 21. KLASİK TÜRK EDEBİYATI MESNEVİLERİNDE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİN MİZAHI
  Sayfalar 827 - 847
  Gökçehan Aysel YILMAZ
 22. KAHTÂN HÜRMÜZLÜ'NÜN BURASI KERKÜK ADLI OTOGRAF PİYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 848 - 859
  Rawyar JABBARİ
 23. MUTSUZLUĞUN “KAPI”SINDAKİ KADINA PSİKANALİTİK AÇIDAN BAKIŞ
  Sayfalar 860 - 874
  Necla DAĞ
 24. CAHİT ZARİFOĞLU’NUN YAŞAMAK ADLI ESERİNİ KOPUK YAPIT KAVRAMI IŞIĞINDA OKUMAK
  Sayfalar 875 - 888
  Nilüfer İLHAN
 25. LEİPZİG KÜTÜPHANESİNDE KAYITLI BİR SEĞİR-NAME ÜZERİNE
  Sayfalar 889 - 901
  Murat MURATOĞLU
 26. ADIYAMAN-GERGER AĞIZLARINDA ‘KADIN’ SÖYLEMİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Sayfalar 902 - 916
  Mehmet YEŞİLKAYA
 27. TÜRKİYE'DE KLASİK BATI MÜZİĞİ ALANINDA YAYINLANMIŞ KEMAN İLE İLGİLİ ÖĞRETİCİ ULUSAL KİTAPLARIN İNCELENMESİ
  Sayfalar 917 - 935
  Nazlı Başak BAŞAK , Hakan BAĞCI , Ümit Kubilay CAN
 28. SİYASAL REKLAMLARDAKİ DİL KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ
  Sayfalar 936 - 954
  Burcu ZEYBEK
Dizinler