ISSN: 1308-4445
Başlangıç: 2008
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Motif Yayıncılık
Kapak Resmi
       

"6 AY SÜREYLE" ALAN DIŞINDAN MAKALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

Anket, mülakat ve gözlem gibi nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile hazırlanan alan araştırmaları temelli bilimsel çalışmalar için Etik Kurul Belgesi talep edilmektedir.  Kriterlerimizdeki sıkılaştırmalar gereği sayı hacimleri azami 20 makale ile sınırlandırılacaktır. Harici disiplinlere ayrılan %20 oranlı kontenjan 2022 Mart ayından itibaren %10'a düşürülecek; bu çalışmaların disiplinlerarası nitelikte olması koşulu gözetilecektir.

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, halkbilimi, antropoloji, etnoloji, kültür sosyolojisi, dinler tarihi, müzikoloji, halk dansları, el sanatları gibi kültür bilimleri ile ilgili bilimsel makaleler, çeviriler, tanıtma/eleştiri yazıları gibi çalışmalara yer veren; “dergipark” üzerinden açık erişim şeklinde, mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanan her makale okuyucularına, gayri-ticari olmak koşuluyla okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, basma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma izni vermektedir. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, ULAKBİM TR Dizin tarafından dizinlenmenin dışında, DOAJ (Directory of Open Access Journal), EBSCOHostERIHPLUS (European Reference Index For The Humanities And Social Sciences), CEEOL (Centrel And Eastern Eurepean Open Library)MLA (Modern Language Association) gibi ulusal ve uluslararası indekslerde dizinlenmektedir.

2021 - Cilt: 14 Sayı: 36

Araştırma Makalesi

8. ANTROPOLOJİDE DİN VE RİTÜEL