Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1308-4445 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Motif Yayıncılık |


MART SAYIMIZ (Sayı: 33) İÇİN MAKALE KABULÜ SONA ERMİŞTİR. 

Anket, mülakat ve gözlem gibi nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile hazırlanan alan araştırmaları temelli bilimsel çalışmalar için Etik Kurul Belgesi talep edilmektedir. Tüm yazarlardan "Formlar" arasında yer verilen COPE Beyan Formu talep edilmektedir.

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, halkbilimi, antropoloji, etnoloji, kültür sosyolojisi, dinler tarihi, müzikoloji, halk dansları, el sanatları, edebiyat ve dil bilimi gibi kültür bilimleri ile ilgili bilimsel makaleler, çeviriler, tanıtma/eleştiri yazıları gibi çalışmalara yer veren; “dergipark” üzerinden açık erişim şeklinde, mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanan her makale okuyucularına, gayri-ticari olmak koşuluyla okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, basma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma izni vermektedir. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, ULAKBİM TR Dizin tarafından dizinlenmenin dışında, DOAJ (Directory of Open Access Journal), EBSCOHostERIHPLUS (European Reference Index For The Humanities And Social Sciences), CEEOL (Centrel And Eastern Eurepean Open Library)MLA (Modern Language Association) gibi ulusal ve uluslararası indekslerde dizinlenmektedir.

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi

ISSN 1308-4445 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Motif Yayıncılık |
Kapak Resmi


MART SAYIMIZ (Sayı: 33) İÇİN MAKALE KABULÜ SONA ERMİŞTİR. 

Anket, mülakat ve gözlem gibi nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile hazırlanan alan araştırmaları temelli bilimsel çalışmalar için Etik Kurul Belgesi talep edilmektedir. Tüm yazarlardan "Formlar" arasında yer verilen COPE Beyan Formu talep edilmektedir.

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, halkbilimi, antropoloji, etnoloji, kültür sosyolojisi, dinler tarihi, müzikoloji, halk dansları, el sanatları, edebiyat ve dil bilimi gibi kültür bilimleri ile ilgili bilimsel makaleler, çeviriler, tanıtma/eleştiri yazıları gibi çalışmalara yer veren; “dergipark” üzerinden açık erişim şeklinde, mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanan her makale okuyucularına, gayri-ticari olmak koşuluyla okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, basma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma izni vermektedir. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, ULAKBİM TR Dizin tarafından dizinlenmenin dışında, DOAJ (Directory of Open Access Journal), EBSCOHostERIHPLUS (European Reference Index For The Humanities And Social Sciences), CEEOL (Centrel And Eastern Eurepean Open Library)MLA (Modern Language Association) gibi ulusal ve uluslararası indekslerde dizinlenmektedir.

Cilt 13 - Sayı 32 - 15 Ara 2020
 1. KÜLTÜREL VE SOSYAL DAVRANIŞLARIN ANLAM VE İŞLEV DÜNYASINA BİR YOLCULUK: DAVRANIŞ FOLKLORU
  Sayfalar 1253 - 1277
  Mustafa AÇA, Buse Asena DEMİR
 2. EFSANELERİN İŞLEVLERİNDEN BİRİ OLARAK TEDBİR
  Sayfalar 1278 - 1296
  Aysun DURSUN
 3. SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR AÇISINDAN BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 1297 - 1315
  Cevdet AVCI
 4. ETKİN GELENEĞİN TAŞIYICISI-ALTAYLARDAN BİR MASAL ANASI: MARİYA MİHAYLOVNA
  Sayfalar 1316 - 1326
  Fatih ŞAYHAN
 5. TÜRK KÜLTÜRÜNDE DÜŞMAN İMGESİ BAĞLAMINDA KUTADGU BİLİG ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 1327 - 1336
  Fatih BALCI
 6. THE CONCEPT OF FRIENDSHIP IN TURKISH AND MOLDOVAN PROVERBS
  Sayfalar 1337 - 1349
  Mariana BUDU
 7. ARTVİN YÖRESİ ÇOCUK OYUNLARINDA TÜRK, GÜRCÜ, LAZ VE HEMŞİN HALKLARININ KÜLTÜR BİRLİĞİ
  Sayfalar 1350 - 1360
  Mehmet Ali KESKİN
 8. ŞAMANLIK OLGUSU VE OZAN-ÂŞIK PARADİGMALARININ GENETİK ORTAKLIĞI
  Sayfalar 1361 - 1375
  Ruşen ALİZADE
 9. MANİLERDE SOSYAL MEKÂN TEZAHÜRÜ: PENCEREDE SÖYLENEN MANİLER
  Sayfalar 1376 - 1389
  Begüm KURT
 10. ALEVİ-BEKTAŞİ İNANÇ BELLEĞİNİN SOSYAL MEDYAYLA İMTİHANI: YOUTUBE’DAKİ SEMAH KAYITLARI
  Sayfalar 1390 - 1405
  Erol GÜLÜM
 11. BEKİ L. BAHAR'IN ANILARINDA ANKARA YAHUDİ TOPLUMUNUN “SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI”
  Sayfalar 1406 - 1425
  Ayşe ULUSOY TUNÇEL
 12. KOZAKLAR: MİLLİ KİMLİK VE SOSYO-KÜLTÜREL YAŞAM
  Sayfalar 1426 - 1440
  Hanife ERDOĞAN
 13. OLGUNLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ YÖNÜNDEN ZEN BİLGELERİ VE NASREDDİN HOCA ARASINDAKİ PARALELLİKLER
  Sayfalar 1441 - 1450
  Özgür ÖNAL
 14. DİLSİZ KAVAL ÇALGISINDA İCRAYI KOLAYLAŞTIRAN “DELİK AKORTLAMA” (HOLE TUNİNG) APARATI
  Sayfalar 1451 - 1461
  Haydar TANRIVERDİ
 15. TUNCELİ’DE BAĞLAMA/SAZ YAPIMI VE MÜZİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 1462 - 1479
  Hüseyin KARA, Göktürk ERDOĞAN
 16. AKSARAY TÜRKÜLERİNİN ÇEŞİTLİ MOTİF VE UNSURLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1480 - 1492
  Ilgım KILIÇ TAPU, Pınar ŞAHİN
 17. ANADOLU POP-ROCK MÜZİK TÜRÜNÜN OTANTİSİTE KAVRAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1493 - 1508
  Nafiz CAMGÖZ
 18. BİR ESİN KAYNAĞI OLARAK GİYİM MODASINDA MOZAİK TEKNİĞİ
  Sayfalar 1509 - 1525
  Meltem OK
 19. SÜSLEYİCİ BİR GEREÇ OLARAK DÜĞME VE OSMANLI DÖNEMİNDE KULLANILAN ÖRME DÜĞMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 1526 - 1538
  Mine CAN
 20. II. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ VOGUE DERGİ KAPAKLARINDAKİ KADIN İMGESİ VE GİYİM ANLAYIŞI ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME
  Sayfalar 1539 - 1557
  Semay TANYER, Özlem ALP
 21. TÜRK DÜNYASINDA ANA DİL ORTAKLIĞI VE AYRIMLAŞMA
  Sayfalar 1558 - 1569
  Mustafa ÖNER
 22. TUVA TÜRKÇESİNDE HAYVANLARA YAŞLARINA GÖRE VERİLEN İSİMLER
  Sayfalar 1570 - 1592
  İlker TOSUN
 23. SALMAN RUSHDIE’NİN “İYİ NASİHAT YAKUTLARDAN BİLE ENDER BULUNUR” ADLI ÖYKÜSÜNDE GÖÇMEN KAVRAMI
  Sayfalar 1593 - 1601
  Ayla OĞUZ
 24. PARANTEZLENEN YAŞAM: ABDULLAH EFENDİ’NİN RÜYALARI
  Sayfalar 1602 - 1620
  Ülkü ELIUZ
 25. EKOFEMİNİZM BAĞLAMINDA CHARLOTTE PERKINS GILMAN’IN “KADINLAR ÜLKESİ” ESERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1621 - 1640
  Ecem ÇEBİ, Elif BAŞ
 26. KAMILA SHAMSIE’S HOME FIRE: NEO-RACISM AND THE ‘HOUSE MUSLIM’
  Sayfalar 1641 - 1652
  Sercan Hamza BAĞLAMA
 27. V. S. NAIPAUL’UN NEHRİN DÖNEMECİ ADLI ESERİNDE TARİH VE UZAM
  Sayfalar 1653 - 1674
  Kubilay GEÇİKLİ
 28. BİRHAN KESKİN’İN ŞİİRLERİNDE BİRLEŞEN, TAŞAN, ÇOĞALAN BEDEN
  Sayfalar 1675 - 1689
  Okan YILMAZ, Didem ARDALI BÜYÜKARMAN
 29. KOYALI TEVFİK ORHAN'IN EYVALLAH! ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 1690 - 1701
  Rawyar JABBARİ
Dizinler