Ücret Politikası

Yayımlanması talebiyle dergi sistemine yüklenen makaleler, Editör Kurulu tarafından yapılacak uygunluk incelemesini müteakip hakem değerlendirme sürecine dahil edilir. Hakem değerlendirme sürecine dahil edilmesine karar verilen makalelerin yazarlarına süreçle ilgili bilgilendirme yapılır. Değerlendirme sürecinde görev alacak hakemlere uzmanlık bedeli ödenebilmesi, derginin dizgi, baskı ve posta giderlerinin karşılanabilmesi amacıyla bu bilgilendirme ile birlikte yazarlardan Motif Vakfı hesabına 800 TRY süreç işletim bedeli aktarmaları talep edilir. Herhangi bir yerde görev yapmayan lisansüstü öğrenciler için süreç işletim ücreti 400 TRY'dir. İşletim bedeli, yazının yayımlanacağını değil, alanın uzmanı hakemlerce inceleneceğini ifade eder. Makale sahiplerinin söz konusu aktarıma dönük geri bildirimlerini müteakip makaleler hakem değerlendirme sürecine dahil edilir. Hakemlerin değerlendirme sonuçlarına göre yayınlanması uygun görülmeyen makalelerin yazarlarına süreç işletim bedeli %30 kesinti yapılarak iade edilir. Öğretim elemanı kadrosunda veya diğer herhangi bir kadroda görevli olmayan lisansüstü öğrencileri için belirlenen süreç işletim bedeli 400 TRY'dir. Belirtilen süreç haricinde ücret talep edilmez. Hakemlik ücreti, yazının yayımlanacağını değil, alanın uzmanı hakemlerce inceleneceğini ifade eder. (*15.03.2023 tarihli Yayın Kurulu kararı.)
Süreç işletim bedeli: 800 TRY'dir.
Öğretim elemanı kadrosunda veya diğer herhangi bir kadroda görevli olmayan lisansüstü öğrencileri için 400 TRY'dir.

Editoryal İşlem Ücreti: 800.00 TRY