İletişim Bilgileri

Başeditör

Prof. Dr. Mehmet AÇA
Bir kuruma bağlı değildir
motifakademidergisi@gmail.com

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Galina MİŞKİNİENE
Vilnius University
galinamiskiniene@gmail.com

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Mustafa AÇA
Bir kuruma bağlı değildir
info@motifvakfi.com.tr