Açık Erişim Politikası

Bu dergi Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından belirlenen kurallar ışığında açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi araştırma, derleme, inceleme, çeviri ve tanıtma içerikli bilimsel metni hem basılı hem de elektronik ortamda okurlarıyla paylaşan üç aylık uluslararası hakemli bir dergidir. Dünyanın her yerindeki okurlarımız, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi’ne https://dergipark.org.tr/tr/pub/mahder adresinden ulaşabilmekte ve açık erişim politikamız gereğince bütün sayılarımızdan oluşan arşivimize ücretsiz erişim sağlayabilmektedirler.Creative Commons Lisansı

Son Güncelleme Zamanı: 18.01.2022 23:30:25