Amaç ve Kapsam

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, öncelikle halkbilimi olmak üzere çağdaş kültür bilimleri alanında güncel bilimsel bilgiyi objektif kriterle paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergi, uzun yıllara dayanan yayın periyodu, alanlarında uzman akademisyenlerden oluşan Yayın ve Bilim Kurulu, objektif ve şeffaf değerlendirme süreçleri ile özgün, yenilikçi, kavram geliştirici ve bilimsel etikle uyumlu çalışmalara öncelik tanımaktadır. Dergi, multidisipliner yaklaşımlara bağlıdır ve uluslararası yaklaşımları ve tartışmaları teşvik etmek istemektedir. Hem maddi hem de dışavurumcu kültürün tüm biçimleriyle ilgilenir, güncel teorik tartışmalara katılır. 2008 yılından 2018 yılına kadar altı aylık periyotlar halinde yılda iki kez yayınlanan dergi, 2018 yılındaki 21. sayıdan itibaren yılda dört kez yayınlanmaya başlanmıştır.

Dergi kapsamında halkbilimi başta olmak üzere kültür bilimlerinin önemli şubeleri olan kültürel antropoloji, etnoloji, sosyoloji, etnomüzikoloji, geleneksel sanatlar, halk dansları, halk hayatı, folklor ve edebiyat ilişkisi, folklor ve kültür tarihi ilişkisi konularındaki bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Özellikle maddi kültür çalışmaları, performans çalışmaları, anlatı, kent kültürü, çevrimiçi topluluklar, inanç, yaşam tarzları, halk sanatı ve estetik ilişkisi, gelenekler, zanaatlar, geleneksel kostümler ve mesleki kültürler gibi alanlardaki katkıları memnuniyetle karşılıyoruz. Ulusötesi ve yerel bağlamlarda güncel tartışmaları içeren özgün ve eleştirel çalışmalara öncelik verilir.

Yayımlanma Ayları
Mart Haziran Eylül Aralık