PDF EndNote BibTex RIS Cite

“Dival” Work Clothes in Traditional Women's Clothing

Year 2016, Volume 9, Issue 18, 291 - 296, 01.12.2016

Abstract

Dival is a traditional Turkish women’s clothing handicraft whose authentic examples are hard to come by today. This craft is currently been kept alive solely with the efforts of girls' technical and vocational high schools. The aim of this article is to emphasize this craft’s importance in Turkish clothing tradition by defining and presenting examples of its uses.

GELENEKSEL TÜRK KADIN GİYİMİNDE DİVAL İŞİ VE ÖRNEKLERİ

Year 2016, Volume 9, Issue 18, 291 - 296, 01.12.2016

Abstract

Bugün yapımı Olgunlaşma enstitüleri tarafından yaşatılmaya çalışılan dival işi, orijinal örnekleri giderek azalmakta olan ve geleneksel Türk kadın giyiminde nadide örnekleriyle yer bulmuş bir işleme sanatıdır. Makalede Anadolu ve çevresi Türk işleme sanatlarından olan dival işinin özelliklerini tanıtmak, yaygınlığını ve kullanıldığı alanları örnekleriyle sunmak ve böylece geleneksel Türk giyim kuşamındaki yeri ve öneminin altını çizmek amaçlanmıştır.

Details

Other ID JA27GC67TS
Journal Section Articles
Authors

İlknur DEMİRBAĞ This is me

Publication Date December 1, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 9, Issue 18

Cite

APA Demirbağ, İ. (2016). GELENEKSEL TÜRK KADIN GİYİMİNDE DİVAL İŞİ VE ÖRNEKLERİ . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 9 (18) , 291-296 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/28384/301765