PDF EndNote BibTex RIS Cite

FYODOR MİHAYİLOVİÇ DOSTOYEVSKİ VE AHMET MİTHAT EFENDİ’DEN HAREKETLE NESİR TÜRÜNDEN ESERLERDE YAZAR-ESER İLİŞKİSİ

Year 2015, Volume 8, Issue 15, 5 - 30, 01.12.2015

Abstract

Bu çalışmada, Fyodor Mihayiloviç Dostoyevski ile Ahmet Mithat Efendi’nin toplam altı eserinden hareketle yazar ve eseri arasındaki ipuçları üzerinde durmaya çalışıldı. Araştırmanın giriş kısmında bu konuyla alakalı yerli ve yabacı ülke edebiyatlarından nazım ve nesir türünden örnekler verildi. Daha sonra Rus edebiyatının önemli yazarlarından Dostoyevski ile Türk edebiyatından Ahmet Mithat Efendi’nin seçilen bazı eserleri üzerinde duruldu. Sonuç kısmında ise bu inceleme neticesinde elde edilen veriler sıralanırken faydalanılan eserler de en sonda verildi.

The Move From Fyodor Mihayiloviç Dostoevsky, and Ahmet Mithat Efendi Type Prose Works of Author-Author Relationship

Year 2015, Volume 8, Issue 15, 5 - 30, 01.12.2015

Abstract

In this study, Fyodor Mihayiloviç Dostoyevsky and Ahmet Mithat total of six movement work and the work of the author tried to concentrate on tips. Research relevant to the topic in the introduction of domestic and foreign land literary examples were given in verse and prose. Then, from the most important writers of Russian literature from Dostoyevsky and Ahmet Mithat Turkish literature focused on some selected works. In the conclusion, the findings obtained as a result of these investigations utilized when sorting artifacts were given at the end.

Details

Other ID JA88AT42FG
Journal Section Articles
Authors

Abdullah ACEHAN This is me

Publication Date December 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 8, Issue 15

Cite

APA Acehan, A. (2015). FYODOR MİHAYİLOVİÇ DOSTOYEVSKİ VE AHMET MİTHAT EFENDİ’DEN HAREKETLE NESİR TÜRÜNDEN ESERLERDE YAZAR-ESER İLİŞKİSİ . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 8 (15) , 5-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/28385/301770