PDF EndNote BibTex RIS Cite

Some Deficiencies In Current Turkish Lexicography and Steps to Be Taken In This Field

Year 2015, Volume 8, Issue 15, 67 - 89, 01.12.2015

Abstract

Lexicography is the scholarly discipline of procedures involved in writing, editing or compiling dictionaries Lexicographers add in dictionaries new entries, enrich their contents with new technology and even new types of words (neologisms). As new types of dictionaries daily set precedence for Turkish lexicographers, recent works in our country are fast evolving. However some defencies are prevalent in Turkish dictionaries such as choosing entries, their morphological, etymological, phonetic and grammatical features in line with modern lexicological trend. On the other hand Turkish lexicographers are bound to take the initiative to introduce many types of specific dictionaries available in the West for a long time, those not known yet by the Turkish readership.

TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNDEKİ AKSAKLIKLAR VE BU ALANDA ATILABİLECEK ADIMLAR

Year 2015, Volume 8, Issue 15, 67 - 89, 01.12.2015

Abstract

Sözlükbilim, sözlüklerin derlenmesi, düzenlenmesi, yazılması işi veya uzmanlığıdır. Sözlükbilimciler dildeki kullanım zenginliğine göre sözlüklere yeni madde başlıkları ekler, içeriklerini çeşitli tekniklerle zenginleştirir, hatta yeni tür sözlükler üretirler. Batıdaki saygın sözlükler Türk sözlükçüler için örnekler oluştururken Türkiye’de de hızla bu konuda çalışmalar sürmektedir. Ancak Türk sözlüklerinde madde başlarının seçimi, morfolojik, etimolojik, fonetik ve dilbilgisel özellikleriyle okura sunumu ile birlikte yine onların tanımları ve örnek cümlelerinin yer alış tekniği yönünden eleştirilecek ve geliştirilecek unsurlar vardır. Öte yandan Batıda uzun süredir mevcut olan ve Türk okurunun henüz tanımadığı düzinelerce farklı sözlük türünün Türkçe’ye kazandırılarak dilimizin işlenmesinde sözlükçülerimize görevler düşmektedir.

Details

Other ID JA57PJ75NM
Journal Section Articles
Authors

Metin YURTBAŞI This is me

Publication Date December 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 8, Issue 15

Cite

APA Yurtbaşı, M. (2015). TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNDEKİ AKSAKLIKLAR VE BU ALANDA ATILABİLECEK ADIMLAR . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 8 (15) , 67-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/28385/301773