PDF EndNote BibTex RIS Cite

Cinsiyete Göre Dil Kullanımı ve Onun Kültürler Arası Anlayışa Olan Etkisi

Year 2015, Volume 8, Issue 15, 161 - 166, 01.12.2015

Abstract

Bu makale Ronald Wardhaugh’ın " Sosyodilbilime Giriş " adlı kitabına dayanmaktadır. Ronald Wardhaugh cinsiyet konularında yaptığı araştırmalarında Lakoff Deborah Tannen ve Eckert’in düşüncelerini dahil etmiştir. Bu araşrırmada esas olarak, günlük konuşma söz konusu olduğunda çoğunlukla kadın ve erkeklerin farklı dili kullandığı olduğu üzerinde durulacaktır (Wardhaugh,2010). Buna ek olarak, kadın ve erkekelerin dil söz konusu olduğunda farklı düşündükleri ve kendilerini nasıl ifade ederken neden farklı dil kullandıklarını açıklamayı amaçlıyoruz. Bu farklılıkların bilinmesi, farklı cinsiyetleri anlamak ve günlük yaşamımzda daha dengeli olabilmemiz için bize yardımcı olabilir. Cinsiyet meselelerinin farkında olmak her gün gördüğümüz birçok problemi ortadan kaldırabilir .

GENDER-EFFECTED LANGUAGE AND ITS IMPACT ON CROSSCULTURAL COMMUNICATION

Year 2015, Volume 8, Issue 15, 161 - 166, 01.12.2015

Abstract

This paper is based on a book by Ronald Wardhaugh “An Introduction to Sociolinguistics”. In his elaboration of gender issues Ronald included Lakoff’s, Deborah Tannen’s and Eckert’s thoughts. This research will mostly emphasize in which sense women and men are different when it comes to every day conversation (Wardhaugh, 2010). It will explain why men and women think differently when it comes to language and how they express themselves in different way and also in which way gender shapes a language that is used (Wardhaugh,2010). Learning about these differences may help us to understand different sexes and to have more balanced everyday life. Being aware of gender issues may eliminate many problems that we see every day.

Details

Other ID JA59FZ76RR
Journal Section Articles
Authors

Ilma BAŠIC This is me


Azamat AKBAROV This is me

Publication Date December 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 8, Issue 15

Cite

APA Bašıc, I. & Akbarov, A. (2015). Cinsiyete Göre Dil Kullanımı ve Onun Kültürler Arası Anlayışa Olan Etkisi . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 8 (15) , 161-166 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/28385/301780